Universiteit Leiden

nl en

World Congress on Family Law and Children’s Rights 2017 in Dublin

Van 4 tot 7 juni is een delegatie van de Afdeling Jeugdrecht naar het World congress on family law and children’s rights geweest in Dublin. Dit congres wordt eens in de vier jaar georganiseerd en dit jaar werd het mede georganiseerd door onze collega prof. Ursula Kilkelly (University College Cork). Het congres werd door meer dan 600 deelnemers bezocht; professionals en academici op het gebied van familierecht, jeugdstrafrecht en kinderrechten vanuit de hele wereld.

Ton Liefaard spreekt tijdens het congres over child-friendly justice.

De afdeling jeugdrecht was maar liefst met zeven mensen vertegenwoordigd. Tijdens het congres waren interessante plenaire lezingen van onder andere Baroness Brenda Hale of Richmond, Judge of the UK Supreme Court en Marsha Levick, Director of Juvenile Law Centre, Philadelphia.

Ton Liefaard en Stephanie Rap hebben beide in hun presentatie gefocust op child-friendly justice, vanuit een juridisch kinderrechtelijk perspectief resp. een praktisch perspectief; hoe kunnen kindvriendelijke procedures het best geïmplementeerd worden?

Machteld Vonk heeft een presentatie gegeven over kinderen in meeroudergezinnen: de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap en de wettelijke regeling van meerouderschap in British Columbia, Canada bekeken vanuit een kinderrechtenperspectief. Yannick van den Brink heeft zijn promotieonderzoek gepresenteerd naar de toepassing van voorlopige hechtenis bij jeugdige verdachten. Kartica van der Zon en Marielle Bruning hebben hun onderzoek gepresenteerd naar de participatie van kinderen in jeugdbeschermingszaken tijdens de behandeling ter zitting bij rechtbanken en gerechtshoven. Simona Florescu tot slot heeft in haar presentatie nader licht geworpen op de relatie tussen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie in grensoverschrijdende zaken. Zij liet zien dat het Europees Hof kan bijdragen aan een betere bescherming van kinderrechten in grensoverschrijdende zaken door er voor te zorgen dat EU lidstaten het Unie recht naleven.    

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.