Universiteit Leiden

nl en

Machteld Vonk

Universitair docent

Naam
Mr.dr. M.J. Vonk
Telefoon
+31 71 527 7593
E-mail
m.j.vonk@law.leidenuniv.nl

Mr. dr. drs. M.J. Vonk is sinds 1 juli 2012 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als universitair docent.

Meer informatie over Machteld Vonk

Persoonlijke blog

Achtergrond

Machteld Vonk studeerde van 1985 tot 1991 Engelse taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ze was daarna een aantal jaren werkzaam als (juridisch) tolk/vertaler Engels. Van 1998 tot 2002 studeerde zij rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna begon zij haar rechtsvergelijkend promotieonderzoek over de juridische relatie tussen kinderen en hun niet-biologische ouders bij Prof. K. Boele-Woelki aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. Op 19 december 2007 verdedigde zij aldaar haar proefschrift Children and their parents (Intersentia: 2007). Van januari 2008 tot juli 2012 was zij aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht verbonden als Universitair docent/onderzoeker Personen- en Familierecht en Rechtsvergelijking. Sinds 1 juli 2012 is zij werkzaam bij de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden.

Dr. Machteld Vonk is in augustus 2014 visiting scholar aan de rechtenfaculteit Allard Hall van de University of British Columbia (UBC) Canada. Van september tot eind november is zij visiting scholar bij de rechtenfaculteit van de University of Victoria BC (UVIC) Canada.

Onderzoeksbelangstelling: Kinderen in het (familie)recht

De verschillende aspecten van de relatie tussen kinderen en hun ouders/verzorgers in het recht, waaronder adoptie, afstamming, gezag en omgang; kunstmatige voortplanting en de daaruit voortvloeiende juridische vragen naar het ouderschap van kinderen; de autonomie van het kind in het (familie)recht; de rol van het contractenrecht in het recht met betrekking tot kinderen en hun ouders; de juridische status van kinderen in typische en atypische gezinnen; kinderbeschermingsmaatregelen; het familierecht in het internationaal mensenrechtelijk kader; de methode van de rechtsvergelijking; de wisselwerking tussen het personen- en familierecht en andere rechtsgebieden; het familieprocesrecht.

Onderwijs

Machteld Vonk geeft onderwijs op het gebied van Kinderen in het familierecht in de Master Jeugdrecht en in de Advanced Master Children’s Rights. Daarnaast begeleid ze studenten bij het schrijven van hun masterscriptie.

Overig

Machteld Vonk is medewerkster van het open Access tijdschrift Familie & Recht dat vanaf 1 september 2012 via Boom Juridische Uitgevers verschijnt. Daarnaast geeft zij regelmatig PAO- cursussen over onderwerpen gerelateerd aan de positie van het kind in het familierecht (o.a. afstamming, adoptie, gezag, kind na scheiding).

Publicaties

Machteld Vonk publiceert over de verschillende aspecten van de relatie tussen kinderen en hun ouders/verzorgers in het recht, waaronder adoptie, afstamming, draagmoederschap, meerouderschap, gezag en omgang. Voor een recent overzicht zie de link hieronder.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Jeugdrecht

Werkadres

Rapenburg 38
2300 RA Leiden
Kamernummer 2.02

Contact

Publicaties

  • SSR en Kluwer Ontwikkelen van cursusmateriaal voor en geven van externe juridische cursussen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie