Universiteit Leiden

nl en

Yannick van den Brink

Universitair docent

Naam
Mr.dr. Y.N. van den Brink
Telefoon
+31 71 527 6425
E-mail
y.n.van.den.brink@law.leidenuniv.nl

Mr. dr. Yannick van den Brink is als Universitair Docent Jeugdrecht en Strafrecht verbonden aan de afdeling Jeugdrecht. Hij is tevens als Rubicon Research Fellow verbonden aan de University of Cambridge, Institute of Criminology (Verenigd Koninkrijk).

Meer informatie over Yannick van den Brink

Algemeen

Mr. dr. Yannick van den Brink is als Universitair Docent Jeugdrecht en Strafrecht verbonden aan de afdeling Jeugdrecht. Hij is tevens als Rubicon Research Fellow verbonden aan de University of Cambridge, Institute of Criminology (Verenigd Koninkrijk). Daarnaast is hij werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag.

Van den Brink publiceert en geeft onderwijs over diverse thema’s gerelateerd aan het jeugdstrafrecht, strafrecht en kinder- en mensenrechten. In zijn onderzoek maakt hij gebruik van normatieve en empirische onderzoeksmethoden. Zijn specifieke expertisegebieden zijn vrijheidsbeneming van kinderen en de betekenis van fundamentele rechtsbeginselen in besluitvorming in het jeugdstrafrecht.

In de afgelopen jaren heeft Van den Brink als visiting researcher verbleven aan Northwestern University School of Law (Chicago, VS), het Equal Justice Initiative (NYU Legal Clinic, Montgomery, VS) het Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law (Freiburg, Duitsland) en University of Cambridge, Institute of Criminology (Verenigd Koninkrijk).

Van den Brink behaalde zijn bachelor Rechtsgeleerdheid (cum laude), master Strafrecht (cum laude) en master Criminologie (cum laude) aan de Universiteit Utrecht en zijn Ph.D. aan de Universiteit Leiden.

 Onderzoek

Het voornaamste lopende onderzoeksproject van Van den Brink betreft een rechtsvergelijkend onderzoek naar besluitvorming over de voorlopige hechtenis van jeugdigen in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland. Het onderzoek richt zich specifiek op de betekenis van het gelijkheidsbeginsel in het besluitvormingsproces. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door een NWO Rubicon-subsidie ​​en wordt uitgevoerd aan de University of Cambridge, Institute of Criminology.

Voorts is Van den Brink momenteel betrokken bij twee onderzoeksprojecten die betrekking hebben op justitiële reacties ten aanzien van kinderen die zich schuldig maken aan ernstige strafbare feiten. Verder doet hij onderzoek naar de betekenis van procedurele rechten van kinderen – in het bijzonder het zwijgrecht – in de jeugdstrafrechtspraktijk. Daarnaast is hij betrokken bij een verkennend onderzoek naar de mogelijke impact van het nieuwe General Comment No. 24 van het VN-Kinderrechtcomité op het Nederlands jeugdstrafrecht.

Eerder heeft Van den Brink in zijn proefschrift de toepassing van voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht geanalyseerd in het licht van internationale en Europese kinder- en mensenrechten. Zijn proefschrift is bekroond met de FJR-prijs 2018 en heeft geleid tot Kamervragen en een formele reactie van de Minister van Rechtsbescherming.

Van den Brink was voorts projectleider van het onderzoek ‘Uitvoeringspraktijk voorlopige hechtenis van jeugdigen’, in opdracht van het WODC (2016-2017). Ook was hij projectleider van de evaluatiestudie ‘Jongerenrechtbanken’ (2018).

Onderwijs

Van den Brink geeft onderwijs op het gebied van het jeugdstrafrecht, internationale kinderrechten en juridische onderzoeksmethoden in de bachelor Rechtsgeleerdheid, de master Jeugdrecht en de advanced master International Children’s Rights. Ook verzorgt hij gastcolleges en postacademische cursussen en trainingen, nationaal en internationaal.

Tot voor kort was Van den Brink de academisch coördinator van de master Jeugdrecht (2016-2019). Ook was hij in het recente verleden lid van het Onderwijsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (2017-2018).

Van den Brink begeleidt als copromotor twee promovendi:

  • Denise Verkroost (onderzoek naar ‘drang’ in de jeugdzorg)
  • Nina van Capelleveen (onderzoek naar de juridische aspecten van de aanpak van radicalisering van kinderen)

Nevenactiviteiten

Van den Brink is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag (MK jeugdstrafzaken). Ook is hij redactielid van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR). Daarnaast is Van den Brink juridisch adviseur en bestuurslid van EFCAP-NL (Nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen).

Van den Brink verricht voorts internationaal advieswerk op het gebied van het jeugdstrafrecht. Hij is betrokken (geweest) bij projecten die strekken tot hervorming van jeugdstrafrechtsystemen in onder meer Oekraïne, Mongolië en Palestina. Hij heeft tevens ervaring als expert-consultant voor de Europese Unie (DG Justice), onder meer met betrekking tot de implementatie van EU-richtlijn 2016/800 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen in strafprocedures. Van den Brink was ook lid van de ‘Expert Working Group on Children Deprived of Liberty in the Administration of Juvenile Justice’ ten behoeve van de UN Global Study on Children Deprived of Liberty.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Jeugdrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.43

Contact

Publicaties

  • Rechtbank Den Haag Rechter-plaatsvervanger
  • Kluwer Redactielid Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
  • Efcap Nederland (vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen) Bestuurslid en juridisch adviseur

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie