Universiteit Leiden

nl en

Promovendicongres Strafrecht en Criminologie

Op vrijdag 19 mei organiseerden Leidse promovendi actief op het terrein van strafrecht en criminologie de nationale promovendidag. Tevens werd die dag het boek 'Over de grenzen van de discipline. Interactions between and within criminal law and criminology' gepresenteerd.

Ieder jaar vindt aan een van de Nederlandse universiteiten een promovendidag plaats voor promovendi die onderzoek doen op het terrein van het strafrecht, de criminologie of een aanverwante discipline. Dit jaar werd deze dag georganiseerd in Leiden. De organisatie was in handen van promovendi Patrick van Berlo, Jelle Cnossen, Tim Dekkers, Jennifer Doekhie, Lucas Noyon en Mojan Samadi, allen verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie. 

Het thema

Het thema van de dag was Interactions between and within Criminal Law and Criminology. Aldus was aandacht voor zowel de ‘klassieke’ vormen van interdisciplinariteit, interactie tussen criminologie en strafrecht, en voor interactie tussen verschillende velden binnen deze disciplines, zoals tussen het bijzonder en het commune strafrecht en tussen macro- en microbenaderingen in de criminologie.

De lezingen en panelsessies

De dag begon met inspirerende plenaire lezingen van prof. mr. dr. Pauline Schuyt en prof. dr. Jan de Keijser, die ingingen op hun eigen onderzoek dat zich kenmerkt door zowel mono- als interdisciplinariteit. Hierna werden in verschillende panelsessies Nederlands- en Engelstalige presentaties gegeven door promovendi. Naast Leidse promovendi waren ook deelnemers aanwezig uit Utrecht, Maastricht, Tilburg, Arnhem en Rotterdam. Tijdens deze panelsessies was ruimschoots gelegenheid om met elkaar te discussiëren over ieders promotieonderzoek.

De afsluiting

De dag werd afgesloten met een lezing van prof. dr. Joanne van der Leun, hoogleraar criminologie en decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, die door haar ervaring als sociale wetenschapper als geen ander de toehoorders iets kon bijbrengen over de voor- en nadelen van interdisciplinariteit.

Uitreiking van het boek

Na afloop van haar lezing werd aan Van der Leun het eerste exemplaar van de bundel Over de grenzen van de discipline. Interactions between and within Criminal Law and Criminology uitgereikt. In dit boek zijn verschillende Leidse en niet-Leidse presentaties in artikelvorm bijeengebracht, ingeleid met een woord vooraf van prof. mr. Tineke Cleiren. Het boek, dat is uitgebracht in de Meijers-reeks, biedt dan ook een mooi overzicht van thema’s waar de nieuwe generatie onderzoekers momenteel mee bezig is. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.