Universiteit Leiden

nl en

Stephanie Rap wint FJR-publicatieprijs

Op 24 november 2016 heeft dr. Stephanie Rap uit handen van prof.mr.dr. Isabeth Mijnarends de FJR-publicatieprijs ontvangen voor haar artikel ‘A children’s rights perspective on the participation of juvenile defendants in the youth court’, verschenen in The International Journal of Children’s Rights, vol. 24(1), (2016).

De winnende publicatie biedt vanuit kinderrechtelijk perspectief en vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief een analyse van het recht om te participeren voor jeugdige verdachten in het jeugdstrafproces. Jeugdige verdachten hebben het recht om gehoord te worden, zoals neergelegd in artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, maar door hun leeftijd en ontwikkeling zijn zij niet voldoende in staat om als vanzelfsprekend effectief te kunnen participeren. In het artikel wordt betoogd dat jeugdige verdachten daarom extra ondersteuning nodig hebben om hun stem te kunnen laten horen. Het recht om gehoord te worden is door de auteur onderzocht in 11 Europese landen, door middel van observaties van jeugdstrafzittingen en interviews met betrokkenen bij het jeugdstrafproces. Op basis van de analyse van het internationale kinderrechtenkader en het onderzoek in de praktijk zijn concrete voorwaarden voor effectieve participatie geformuleerd.

Prijswinnares Stephanie Rap met
prof.mr.dr. Isabeth Mijnarends

De prijs van de Vereniging Familie- en Jeugdrecht wordt jaarlijks uitgereikt voor een wetenschappelijke publicatie op het terrein van het familie- en jeugdrecht door een onderzoeker die jonger is dan 35 jaar.

Een link naar het artikel is hier te vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.