Universiteit Leiden

nl en

ERC Grant voor vijf Leidse wetenschappers

De European Research Council heeft aan vijf Leidse onderzoekers een ERC Consolidator Grant toegekend. Met deze beurs van maximaal twee miljoen euro kunnen zij hun wetenschappelijk onderzoek voortzetten en uitbreiden.

De Consolidator Grants zijn toegekend aan Roberta D‘Alessandro, Caroline Waerzeggers, Eveline Crone, Erik Bähre en Petra Sijpesteijn.

Roberta D’Alessandro (LUCL/Italiaanse taal en cultuur)

Roberta D’Alessandro onderzoekt de taal van de eerste generatie Italiaanse migranten in Noord- en Zuid-Amerika. De moedertaal van deze migranten – die inmiddels allemaal flink op leeftijd zijn – verbasterde al snel met Spaans, Portugees, Frans, Engels en andere migrantentalen. Dat maakt deze talen uitermate geschikt om syntactische veranderingen te bestuderen.

Caroline Waerzeggers (LIAS/Assyriologie)

Rond 550 v. Chr. stichtten de Perzen het eerste wereldrijk. Het strekte zich uit van Libië tot India en hield meer dan twee eeuwen stand. Staten van deze omvang en duur hadden nooit eerder bestaan. De Perzen luidden dus een nieuwe fase van de wereldgeschiedenis in. Wat was de succesformule van hun dominantie? Caroline Waerzeggers onderzoekt het op basis van onontgonnen bronnenmateriaal uit Babylonië, de rijkst gedocumenteerde regio van het rijk. 

Eveline Crone (Instituut Psychologie/Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie)

De adolescentie wordt vaak gezien als een risicovolle periode. Jongeren van 10 tot 22 jaar oud zouden bijvoorbeeld gevoeliger zijn voor middelengebruik, delinquentie en depressies. Eveline Crone verwacht echter dat de adolescentie ook een positieve invloed heeft op de sociale ontwikkeling. Zo denkt zij dat adolescenten beter leren samenwerken, delen en helpen. De komende tijd onderzoekt zij deze hypothese. Zie ook Crones ERC Consolidator Grant.

Erik Bähre (Instituut Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie)

Erik Bähre doet onderzoek naar de moraliteit van levensverzekeringen. Hij bekijkt onder meer welke afwegingen mensen maken bij het afsluiten van verzekeringsproducten, en of die afwegingen door de kredietcrisis van 2007 zijn beïnvloed. Ook is hij benieuwd naar de invloed die commerciële verzekeringen  hebben op solidariteit binnen de familie, het verenigingsleven en de staat. Zie ook Bähres blog.

Petra Sijpesteijn (LIAS/ Arabische Taal en Cultuur)

Petra Sijpesteijn onderzoekt het Islamitische rijk. Dit wereldrijk bestond – vanaf de dood van Mohammed – bijna 300 jaar lang. Tot op de dag van vandaag leeft het rijk voort in de verbeelding van veel moslims. Toch hadden de Arabieren ogenschijnlijk weinig kaas gegeten van organisatorische zaken, en geen noemenswaardige imperialistische traditie. Sijpesteijn vraagt zich in haar onderzoek dan ook af hoe het rijk toch zo succesvol kon zijn. Lees meer over Sijpesteijns onderzoek op deze website (Engelstalig) of dit blog.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.