Universiteit Leiden

nl en

ERC Consolidator Grant voor Eveline Crone

Eveline Crone verwacht dat de adolescentie een positieve invloed heeft op de sociale ontwikkeling. Zo denkt zij dat adolescenten beter leren samenwerken, delen en helpen. De komende tijd onderzoekt zij deze hypothese met een ERC Consolidator Grant.

De adolescentie wordt vaak gezien als een risicovolle periode. Jongeren van 10 tot 22 jaar oud zouden bijvoorbeeld gevoeliger zijn voor middelengebruik, delinquentie en depressies. Toch is het niet alleen een periode van problemen; de meeste adolescenten ontwikkelen zich tot sociale en betrokken jongeren. Eveline Crone richt zich daarom in het nieuwe onderzoek op prosociale ontwikkeling.

Meer emoties, minder ratio

Crone: 'Voor jongeren is deze periode vaak een zoektocht waarbij zij conflict ervaren: wie ben ik? Dit heeft alles te maken met de ontwikkeling van de frontale cortex, het deel  van de hersenen waarin verschillende functies worden geregeld, zoals plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing. Tegelijkertijd worden bij de start van de puberteit de diepe hersenkernen – die belangrijk zijn voor het ervaren van emoties – extra geprikkeld. We zien dus meer activiteit in de emotionele kernen terwijl de gebieden belangrijk voor rationele gedachten nog in ontwikkeling zijn.'

Positief nieuws

'Nu we weten dat die rijping veel langer doorloopt, verklaart dit ook dat de omgeving veel invloed heeft op pubers. Positief nieuws is dat de hersenen niet alleen reageren op beloning bij risico’s maar ook op andere vormen van beloningen zoals samenwerking en erbij horen. Dit geeft mogelijkheden om de omgeving zo aan te passen dat jongeren kunnen floreren.'

PhD student Sabine Peters met proefpersoon
PhD student Sabine Peters met proefpersoon in fMRI-scanner

Vervolgonderzoek

Dit nieuwe onderzoek met de ERC Consolidator Grant is het vervolg op een net afgerond onderzoek met een ERC Starting Grant. Daarin heeft Crone jongeren gedurende 5 jaar gevolgd en hun hersenontwikkeling in kaart gebracht. Deze individuele benadering blijkt veel beter geschikt om te kunnen voorspellen welke jongeren kwetsbaarder zijn dan anderen.

Crone: 'De medewerking van jonge deelnemers is ontzettend belangrijk voor het slagen van onze onderzoeken. Zij zijn drie keer langs geweest om deel te nemen aan experimenten en interviews. We doen graag iets voor ze terug, met het Braintime Festival.'

(Banner: foto Monique Shaw van het Braintime festival: feest voor het puberbrein)

Documentaire BRAINTIME

Braintime is een groot en uniek onderzoeksproject, waarin van 2011 tot 2015 de hersenontwikkeling van bijna 300 jongeren over langere tijd is gevolgd. Het onderzoek spitst zich toe op leren, risicogedrag en vriendschapsvorming. Bekijk de film van het onderzoeksproject van Eveline Crone.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.