Universiteit Leiden

nl en

Eva Huls

Buitenpromovendus

Naam
Mr. E. Huls
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
e.huls@law.leidenuniv.nl

Eva Huls is advocaat-in-dienstbetrekking bij Defence for Children International - Nederland. Daarnaast is Eva als buitenpromovenda verbonden aan de Graduate School van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Tevens is zij (jeugd)rechter-plaatsvervanger bij de rechtbanken Amsterdam en Rotterdam. Verder is Eva Huls als zelfstandige werkzaam en verricht zij onderzoek of verzorgt zij cursussen/gastcolleges. Tot slot is Eva Huls redactielid bij Boom Strafblad.

Meer informatie over Eva Huls

Eva Huls is advocaat-in-dienstbetrekking bij Defence for Children International - Nederland. Daarnaast is Eva als buitenpromovenda verbonden aan de Graduate School van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Tevens is zij (jeugd)rechter-plaatsvervanger bij de rechtbanken Amsterdam en Rotterdam. Verder is Eva Huls als zelfstandige werkzaam en verricht zij onderzoek of verzorgt zij cursussen/gastcolleges. Tot slot is Eva Huls redactielid bij Boom Strafblad.

Achtergrond

Eva Huls studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en was daarna werkzaam als gerechtssecretaris en stafjurist jeugdrecht bij de rechtbank Amsterdam. In 2012 maakte Eva de overstap naar de advocatuur. Tot 2019 heeft zij haar eigen praktijk gehad in Amsterdam en heeft zij zich verder gespecialiseerd in het straf-, familie-, jeugd- en aansprakelijkheidsrecht. Eva is gedurende die periode ook vijf jaar bestuurslid geweest van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten.

In het voorjaar van 2019 heeft zij de overstap gemaakt naar Defence for Children International - Nederland, waar zij zich toelegt op het strategisch procederen in het kader van kinder- en mensenrechten.

Onderzoek

In haar onderzoek richt Eva Huls zich op de bestraffing van jeugdigen die ernstige gewelds- en/of zedenmisdrijven hebben gepleegd. In het kader van haar promotieonderzoek is zij sinds januari 2022 als buitenpromovenda onderdeel van de vakgroep Jeugdrecht binnen het Intsituut voor Privaatrecht.

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Jeugdrecht en Gezondheidsrecht

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.