Universiteit Leiden

nl en

Pim Rank

Hoogleraar Financieel recht

Naam
Prof.mr. W.A.K. Rank
Telefoon
+31 71 527 8910
E-mail
w.a.k.rank@law.leidenuniv.nl

Pim Rank is hoogleraar Financieel Recht aan de Universiteit Leiden sinds 1 september 2012. Hij is gespecialiseerd in bank- en effectenrecht. Zijn onderzoek richt zich met name op financiële producten, derivaten, collateral, repos, securities lending, custody, clearing & settlement, cash management en financieel toezicht.

Pim combineert zijn academische werkzaamheden aan de Universiteit Leiden met het zijn van partner bij NautaDutilh in Amsterdam. Hij is daar werkzaam sinds 1992 en houdt zich in het bijzonder bezig met de juridische aspecten van financiële dienstverlening, derivaten en met toezichtswetgeving. Voordat hij werd benoemd in Leiden, was Pim hoogleraar Bank- en Effectenrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Pim is de schrijver van verschillende boeken op het gebied van geld, geldverbintenissen en betaling, verrekening en de bewaring van effecten. Hij is een frequent spreker op seminars en congressen op het terrein van het bank- en effectenrecht.

Pim is betrokken geweest bij het opzetten en implementeren van systemen voor electronic funds transfer –prepaid cards daaronder begrepen –en voor de verhandeling en clearing van effecten. Hij is de auteur van de ISDA Collateral Opinie en van de ICMA/SLRC-opinies voor Nederland.

Hij was lid van een commissie die de Nederlandse regering adviseerde over toondereffecten en van de Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen over het Haagse Verdrag inzake het Recht dat van toepassing is op effecten die gehouden worden door een intermediair (the The Hague Convention on the Law applicable to Securities held with an Intermediary). Hij is lid van de EU Clearing & Settlement Legal Certainty Group.

In 1996 promoveerde hij tot doctor aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over Geld, geldschuld en betaling. Pim studeerde af aan de Universiteit Leiden in 1981 en was werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Afdeling Burgerlijk Recht van deze Universiteit van 1981 tot 1991. Sinds 1991 is hij werkzaam als advocaat bij NautaDutilh, sinds 1997 als partner.

Hoogleraar Financieel recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Financieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C223

Contact

 • Rank W.A.K. (2016), Positie crediteuren van een (algemeen) pensioenfonds: de paritas doorbroken?. In: Lunsingh Scheurleer D., Haasjes A., Struycken-Verspyck Mijnssen A., Steeg-Tijms Y. (red.) Daar word ik blij van. Opstellen aangeboden aan Marc Blom.. Den Haag: Boom juridisch. 179-190.boekdeel
 • Rank W.A.K. & Uiterwijk S. (2016), Een verplichte clausule in overeenkomsten met banken en beleggingsondernemingen: de contractuele afwikkelbaarheidsclausule uit hoofde van de BRRD, Tijdschrift voor Financieel Recht 2016(1/2): 20-27.artikel in tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), Requiem voor het effectenbewaarbedrijf?, Tijdschrift voor Financieel Recht 2016(3): 70-78.artikel in tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), Exemption from Regulatory Supervision for Third-Country Investment Firms, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 2016(2): 127-128.artikel in tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), Vermogensscheiding bij beleggingsondernemingen, betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen: van consultatie tot consolidatie?, Tijdschrift voor Financieel Recht 18(10): 396-404.artikel in tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), Brexit: ieder nadeel heeft zijn voordeel?, Financial Investigator 2016(7): 75.artikel in tijdschrift
 • Rank W.A.K. & Uiterwijk S. (2016), International Briefings - The Netherlands, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 2016(December): 694-696.artikel in tijdschrift
 • Haentjens M. & Rank W.A.K. (2015), Legal and operational segregation of securities, derivatives and cash. In: Haentjens M., Wessels B. (red.) Crisis Management in the Banking Sector.. Cheltenham: Edward Elgar. 366-378.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Afdeling 6.1.11 (geldschulden). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Afdeling 6.1.12 (verrekening). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Titel 7.2 (financiëlezekerheidsovereenkomsten). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Titel 7.7B BW (betalingstransactie). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Afdeling 6.1.11 BW (geldschulden). In: Krans B., Stolker C.J.J.M., Valk L., Wissink M. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Afdeling 6.1.12 BW (verrekening). In: Krans B., Stolker C.J.J.M., Valk L., Wissink M. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Titel 7.2 BW (financiëlezekerheidsovereenkomsten). In: Krans B., Stolker C.J.J.M., Valk L., Wissink M. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Titel 7.7B BW (betalingstransactie). In: Krans B., Stolker C.J.J.M., Valk L., Wissink M. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. & Uiterwijk S. (2015), Bankieren zonder vergunning door uitgifte van effecten?, Tijdschrift voor Financieel Recht 2015(5): 170-171.artikel in tijdschrift
 • Rank W.A.K. & Uiterwijk S. (2015), Naschrift bij “Bankieren zonder vergunning door uitgifte van effecten?”, Tijdschrift voor Financieel Recht 2015(6): 251-252.artikel in tijdschrift
 • Rank W.A.K. & Uiterwijk S. (2015), De gevolgen van negatieve rentevoeten in ISDA-verband, Tijdschrift voor Financieel Recht 2015(7/8): 306-311.artikel in tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2015), Een beleggingsfonds in de vorm van een FGR: een meerpartijenovereenkomst sui generis?. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H. (red.) De Meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29. Deventer: Wolters Kluwer. 139-159.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Bitcoins: civielrechtelijke en toezichtrechtelijke aspecten. In: Wolf R. (red.) Bitcoins, civiele en fiscale aspecten in beeld. ZIFO-reeks. Deventer: Wolters Kluwer. 26-39.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Betaling in bitcoins: geld of ruilmiddel, betaling of inbetalinggeving, Ars Aequi 2015(3): 177-185.artikel in tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2015), Amendments to Dutch Financial Regulatory Law, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 2015(7): 458-459.artikel in tijdschrift
 • Rank W.A.K., Uiterwijk S. & Diamant Y. (2015), Implementation of European Framework for Recovery and Resolution, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 2015(11): 725-727.artikel in tijdschrift
 • Rank W.A.K. (20 november 2014), Lezing Juridische en Toezichtrechtelijke Aspecten Bitcoins (Lezing). Amsterdam: ZIFO Debatmiddag Bitcoins, VU Amsterdam.overig
 • Rank W.A.K. (19 maart 2014), Lezing Interventiewet (Lezing). Leiden: Leidsch Juridisch Genootschap.overig
 • Rank W.A.K. (18 maart 2014), Interventiewet Geinterviewed bij Petra Bosman(Radio 5) [interview].televisie-of radio-optreden
 • Rank W.A.K. (2014), Interventie bij banken en verzekeraars; rechten van crediteuren en wederpartijen The Hazelhoff Financial Law Series nr. 3. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Rank W.A.K. (2014), Segregatie en portabiliteit: de Wge als panacee voor MiFID en EMIR, Maandblad voor Vermogensrecht (7 / 8): 214-223.artikel in tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2014), Rechten van een aangesloten instelling bij de afwikkeling van effectentransacties onder de Wet giraal effectenverkeer. In: Beekhoven van den Boezem F.J., Bergervoet G., Verstijlen F. (Eds.) Groninger Zekerheid, Liber Amicorum Wim Reehuis.. Deventer: Kluwer. 285-300.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2014), Financiële sector is regelmoe voor Mr.(Rubriek Vakgenoten, nr. 12) [interview].overig
 • Rank W.A.K. (2014), Rechten van een aangesloten instelling bij de afwikkeling van effectentransacties onder de Wet giraal effectenverkeer. In: Beekhoven van den Boezem F., Bergervoet G., Verstijlen F. (red.) Groninger Zekerheid, Liber Amicorum Wim Reehuis.. Deventer: Wolters Kluwer. 285-300.boekdeel
 • Rank W.A.K. & Diamant Y. (2014), International Briefings - Proposed Amendment to Dutch Intervention Act ends Netting and Close-out Concerns, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 28(February): 143-144.artikel in tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2013), Betalingstransacties. In: Breedveld-De Voogd C., Castermans A.G. (red.) Bijzondere Overeenkomsten. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 6. Deventer: Kluwer. 305-331.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Afdeling 6.1.11 (geldschulden). In: Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 2578-2604.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Afdeling 6.1.12 (verrekening). In: Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 2604-2618.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Titel 7.2 (financiëlezekerheidsovereenkomsten). In: Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Titel 7.7B BW (betalingstransactie). In: Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 3533-3586.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Afdeling 6.1.11 BW (geldschulden). In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 752-792.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Afdeling 6.1.12 BW (verrekening). In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 792-808.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Titel 7.2 BW (financiëlezekerheidsovereenkomsten). In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 1261-1281.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Titel 7.7B BW (betalingstransactie). In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 1429-1499.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Interventiewet - beperking van rechten van wederpartijen onder een ISDA Master Agreement. In: Busch D. c.s. (red.) Christels Koers, Liber Amicorum prof. mr. C.M. Grundmann-van de Krol. Serie Onderneming en Recht nr. 79. Deventer: Wolters Kluwer. 583-596.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Aansprakelijkheid van een custodian bank. In: Busch D. (red.) Aansprakelijkheid in de Financiële Sector. Serie Onderneming en Recht nr. 78. Deventer: Wolsters Kluwer. 565-593.boekdeel
 • Rank W.A.K., Haentjens M., Bruggen D. van, Lemmers N., Rooke C.A., Zebregs B.J.A., Smits R.K.Th.J., Schim B.F.M.L., Struycken T.H.D. & Johansson E. (2008), Internationale aspecten van vermogensscheiding. In: Rank W.A.K. (red.) Vermogensscheiding in de financiële praktijk. Bankjuridische reeks nr. 56. Amsterdam: Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf.boekdeel
 • Accreditatiecommissie DSI Lid
 • DSI PIT Lid Adviescommissie
 • EU Clearing & Settlement Legal Certainty Group Lid
 • Groene Serie Toezicht Financiële Markten Lid Adviesraad
 • NautaDutilh N.V. Advocaat/Partner
 • NIBE-SVV Financieel Juridische Reeks Voorzitter Redactieraad
 • P.R.I.M.E. Finance Legal expert