Universiteit Leiden

nl en

Pim Rank

Hoogleraar Financieel recht

Naam
Prof.mr. W.A.K. Rank
Telefoon
+31 71 527 8910
E-mail
w.a.k.rank@law.leidenuniv.nl

Pim Rank is hoogleraar Financieel Recht aan de Universiteit Leiden sinds 1 september 2012. Hij is gespecialiseerd in bank- en effectenrecht. Zijn onderzoek richt zich met name op financiële producten, derivaten, collateral, repos, securities lending, custody, clearing & settlement, cash management en financieel toezicht.

Pim combineert zijn academische werkzaamheden aan de Universiteit Leiden met het zijn van partner bij NautaDutilh in Amsterdam. Hij is daar werkzaam sinds 1992 en houdt zich in het bijzonder bezig met de juridische aspecten van financiële dienstverlening, derivaten en met toezichtswetgeving. Voordat hij werd benoemd in Leiden, was Pim hoogleraar Bank- en Effectenrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Pim is de schrijver van verschillende boeken op het gebied van geld, geldverbintenissen en betaling, verrekening en de bewaring van effecten. Hij is een frequent spreker op seminars en congressen op het terrein van het bank- en effectenrecht.

Pim is betrokken geweest bij het opzetten en implementeren van systemen voor electronic funds transfer –prepaid cards daaronder begrepen –en voor de verhandeling en clearing van effecten. Hij is de auteur van de ISDA Collateral Opinie en van de ICMA/SLRC-opinies voor Nederland.

Hij was lid van een commissie die de Nederlandse regering adviseerde over toondereffecten en van de Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen over het Haagse Verdrag inzake het Recht dat van toepassing is op effecten die gehouden worden door een intermediair (the The Hague Convention on the Law applicable to Securities held with an Intermediary). Hij is lid van de EU Clearing & Settlement Legal Certainty Group.

In 1996 promoveerde hij tot doctor aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over Geld, geldschuld en betaling. Pim studeerde af aan de Universiteit Leiden in 1981 en was werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Afdeling Burgerlijk Recht van deze Universiteit van 1981 tot 1991. Sinds 1991 is hij werkzaam als advocaat bij NautaDutilh, sinds 1997 als partner.

Hoogleraar Financieel recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Financieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C223

Contact

 • Rank W.A.K. (30 maart 2017), Voordracht Vermogensscheiding in de financiële sector (Lezing).overig
 • Rank W.A.K. (23 maart 2017), Voorzitten en introductie FJR Seminar Algemene Bankvoorwaarden 2017 vanuit verschillend perspectief (Lezing). Amsterdam.overig
 • Rank W.A.K. (16 maart 2017), Voordracht Zorgplichten in het financiële recht (Lezing) Suum Cuique Congres: Zorgplichten. Leiden.overig
 • Rank W.A.K. (27 februari 2017), College Gegiraliseerde Effecten in het IPR (Lezing): VU Amsterdam.overig
 • Rank W.A.K. (24 januari 2017), Lecture Misselling of Derivatives: the Dutch Approach (Lezing) P.R.I.M.E. Finance Annual Conference.overig
 • Rank W.A.K. (12 januari 2017), Presentatie Het juridisch kader met betrekking tot virtuele valuta (Lezing).overig
 • Rank W.A.K. & Diamant Y. (2017), The Netherlands. In: CILS (red.) International Secured Transactions.: Thomson Reuters. 22C-1 - 22C-31 [lemma].overig
 • Rank W.A.K. (2017), Controlevereiste bij FZO's: beschikken door de pandgever niet (langer) geoorloofd?, Maandblad voor Vermogensrecht 2017(4): 117-128.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2017), Controlevereiste bij FZO’s: vertrouwen is goed, controle is beter?, Financial Investigator 2017(1): 35.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2017), Een paarlen jubileum voor de ISDA Master Agreement: 30 jaar contractszekerheid voor OTC-derivaten, Tijdschrift voor Financieel Recht 2017(4): 131-138.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2017), General Banking Conditions 2017, 2017(3): 195-196.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2017), Herziene Algemene Bankvoorwaarden 2017: anders maar ook hetzelfde?, Financial Investigator 2017(2): 75.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (9 december 2016), Webinar Ontwikkelingen Financieel Recht (Lezing).overig
 • Rank W.A.K. (1 december 2016), Presentatie Bitcoins: geld of ruilmiddel? (Lezing).overig
 • (17 november 2016), Workshop Herstel en afwikkeling verzekeraars (Lezing).overig
 • (17 november 2016), Presentatie Trends en Ontwikkelingen Financieel Toezichtrecht (Lezing).overig
 • Rank W.A.K. (2016), Positie crediteuren van een (algemeen) pensioenfonds: de paritas doorbroken?. In: Lunsingh Scheurleer D., Haasjes A., Struycken-Verspyck Mijnssen A., Steeg-Tijms Y. (red.) Daar word ik blij van. Opstellen aangeboden aan Marc Blom. Den Haag: Boom juridisch. 179-190.boekdeel
 • Rank W.A.K. (1 augustus 2016), Presentation European Legislative Developments with respect to Payment Services (Lezing) Seminar Electronic Payments: Recent Developments in South Africa and Europe. Pretoria.overig
 • Rank W.A.K. (1 augustus 2016), Monitoring Session for Postgraduate Students and Academic Staff on EU Law (Lezing). Pretoria.overig
 • Rank W.A.K. (1 augustus 2016), Lecture Giral Payment, Set-off and Bankruptcy (Lezing). Pretoria: University of Pretoria.overig
 • Rank W.A.K. (24 juni 2016), Panel Presentation Misselling of Derivatives (Lezing) The Hague Summit on Commercial Dispute Resolution in China. Den Haag.overig
 • (9 juni 2016), Presentatie Trends en Ontwikkelingen Financieel Toezichtrecht (Lezing).overig
 • (9 juni 2016), Workshop Waarborgen en rechtsbescherming bij herstel en afwikkeling (Lezing).overig
 • (2016), Reactie Hazelhoff Centre for Financial Law, Consultatie AFM vermogensscheiding. Leiden, (Hazelhoff Centre for Financial Law). [overig]overig
 • Rank W.A.K. (22 februari 2016), College Gegiraliseerde Effecten in het IPR (Lezing). Amsterdam.overig
 • Rank W.A.K. (17 februari 2016), Bitcoins: Private Law and Regulatory Law Aspects (Lezing) Bitcoins4Beginners Conference. Amsterdam.overig
 • (4 februari 2016), Workshop Repos and Securities Lending (Lezing). Utrecht.overig
 • Rank W.A.K. (26 januari 2016), Bankers Under Pressure – The Dutch Approach (Lezing) P.R.I.M.E. Finance Annual Conference.overig
 • Rank W.A.K. (2016), Exemption from Regulatory Supervision for Third-Country Investment Firms, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 2016(2): 127-128.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. & Uiterwijk S. (2016), Een verplichte clausule in overeenkomsten met banken en beleggingsondernemingen: de contractuele afwikkelbaarheidsclausule uit hoofde van de BRRD, Tijdschrift voor Financieel Recht 2016(1/2): 20-27.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), Requiem voor het effectenbewaarbedrijf?, Tijdschrift voor Financieel Recht 2016(3): 70-78.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), Vermogensscheiding bij beleggingsondernemingen, betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen: van consultatie tot consolidatie?, Tijdschrift voor Financieel Recht 18(10): 396-404.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), Brexit: ieder nadeel heeft zijn voordeel?, Financial Investigator 2016(7): 75.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), Prospectusplicht: door de bomen het bos niet meer zien?, Financial Investigator 2016(1): 19.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. & Uiterwijk S. (2016), International Briefings - The Netherlands, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 2016(December): 694-696.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), Negatieve rente: min maal min is plus?, Ondernemingsrecht 2016(3): 147-148.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), APF: een pensioenfonds met afgescheiden vermogen, Financial Investigator 2016(2): 29.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), Betalingstransacties. In: Schelhaas H.N., Verheij A.J., Wessels B. (red.) Bijzondere Overeenkomsten. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 6 Deventer: Wolters Kluwer. 343-376.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2016), Depositogarantiestelsel nog niet Europees: deposanten opgepast!, Financial Investigator 2016(3): 61.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), De rechter spreekt Engels, Financial Investigator 2016(4): 77.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), Netherlands Commercial Court, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 2016: 439-440.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), Uniform Herstelkader Derivaten MKB, Financial Investigator 2016(6): 65.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), Vermogensscheiding bij beleggingsondernemingen: eerherstel voor de bewaarinstelling?, Financial Investigator 2016(5): 50.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2015), Titel 7.7B BW (betalingstransactie). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. & Uiterwijk S. (2015), Bankieren zonder vergunning door uitgifte van effecten?, Tijdschrift voor Financieel Recht 2015(5): 170-171.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K., Uiterwijk S. & Diamant Y. (2015), Implementation of European Framework for Recovery and Resolution, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 2015(11): 725-727.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2015), Amendments to Dutch Financial Regulatory Law, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 2015(7): 458-459.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2015), Afdeling 6.1.11 (geldschulden). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Titel 7.2 (financiëlezekerheidsovereenkomsten). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Afdeling 6.1.12 BW (verrekening). In: Krans B., Stolker C.J.J.M., Valk L., Wissink M. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Titel 7.7B BW (betalingstransactie). In: Krans B., Stolker C.J.J.M., Valk L., Wissink M. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. & Uiterwijk S. (2015), Naschrift bij “Bankieren zonder vergunning door uitgifte van effecten?”, Tijdschrift voor Financieel Recht 2015(6): 251-252.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. & Uiterwijk S. (2015), De gevolgen van negatieve rentevoeten in ISDA-verband, Tijdschrift voor Financieel Recht 2015(7/8): 306-311.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2015), Een beleggingsfonds in de vorm van een FGR: een meerpartijenovereenkomst sui generis?. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H. (red.) De Meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29 Deventer: Wolters Kluwer. 139-159.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Bitcoins: civielrechtelijke en toezichtrechtelijke aspecten. In: Wolf R. (red.) Bitcoins, civiele en fiscale aspecten in beeld. ZIFO-reeks Deventer: Wolters Kluwer. 26-39.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Betaling in bitcoins: geld of ruilmiddel, betaling of inbetalinggeving, Ars Aequi 2015(3): 177-185.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2015), Afdeling 6.1.11 BW (geldschulden). In: Krans B., Stolker C.J.J.M., Valk L., Wissink M. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Titel 7.2 BW (financiëlezekerheidsovereenkomsten). In: Krans B., Stolker C.J.J.M., Valk L., Wissink M. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Afdeling 6.1.12 (verrekening). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Haentjens M. & Rank W.A.K. (2015), Legal and operational segregation of securities, derivatives and cash. In: Haentjens M., Wessels B. (red.) Crisis Management in the Banking Sector. Cheltenham: Edward Elgar. 366-378.boekdeel
 • Rank W.A.K. (20 november 2014), Lezing Juridische en Toezichtrechtelijke Aspecten Bitcoins (Lezing). Amsterdam: ZIFO Debatmiddag Bitcoins, VU Amsterdam.overig
 • Rank W.A.K. (19 maart 2014), Lezing Interventiewet (Lezing). Leiden: Leidsch Juridisch Genootschap.overig
 • Rank W.A.K. (18 maart 2014), Interventiewet . Geïnterviewd door Petra Bosman(Radio 5) [interview].
 • Rank W.A.K. (2014), Segregatie en portabiliteit: de Wge als panacee voor MiFID en EMIR, Maandblad voor Vermogensrecht (7 / 8): 214-223.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2014), Interventie bij banken en verzekeraars; rechten van crediteuren en wederpartijen Hazelhoff Financial Law Series nr. 3. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Rank W.A.K. (2014), Rechten van een aangesloten instelling bij de afwikkeling van effectentransacties onder de Wet giraal effectenverkeer. In: Beekhoven van den Boezem F.J., Bergervoet G., Verstijlen F. (red.) Groninger Zekerheid, Liber Amicorum Wim Reehuis. Deventer: Kluwer. 285-300.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2014), Rechten van een aangesloten instelling bij de afwikkeling van effectentransacties onder de Wet giraal effectenverkeer. In: Beekhoven van den Boezem F., Bergervoet G., Verstijlen F. (red.) Groninger Zekerheid, Liber Amicorum Wim Reehuis. Deventer: Wolters Kluwer. 285-300.boekdeel
 • Rank W.A.K. & Diamant Y. (2014), International Briefings - Proposed Amendment to Dutch Intervention Act ends Netting and Close-out Concerns, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 28(February): 143-144.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2014), Financiële sector is regelmoe voor Mr. Hét magazine voor juristen(Rubriek Vakgenoten, nr. 12) [interview].overig
 • Rank W.A.K. (2013), Titel 7.7B BW (betalingstransactie). In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1429-1499.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Betalingstransacties. In: Breedveld-De Voogd C., Castermans A.G. (red.) Bijzondere Overeenkomsten. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 6 Deventer: Kluwer. 305-331.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Afdeling 6.1.11 (geldschulden). In: Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 2578-2604.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Afdeling 6.1.12 (verrekening). In: Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 2604-2618.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Titel 7.2 (financiëlezekerheidsovereenkomsten). In: Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Afdeling 6.1.12 BW (verrekening). In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 792-808.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Interventiewet - beperking van rechten van wederpartijen onder een ISDA Master Agreement. In: Busch D. c.s. (red.) Christels Koers, Liber Amicorum prof. mr. C.M. Grundmann-van de Krol. Serie Onderneming en Recht nr. 79 Deventer: Wolters Kluwer. 583-596.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Aansprakelijkheid van een custodian bank. In: Busch D. (red.) Aansprakelijkheid in de Financiële Sector. Serie Onderneming en Recht nr. 78 Deventer: Wolsters Kluwer. 565-593.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Titel 7.7B BW (betalingstransactie). In: Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 3533-3586.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Afdeling 6.1.11 BW (geldschulden). In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 752-792.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Titel 7.2 BW (financiëlezekerheidsovereenkomsten). In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1261-1281.boekdeel
 • Rank W.A.K., Haentjens M., Bruggen D. van, Lemmers N., Rooke C.A., Zebregs B.J.A., Smits R.K.Th.J., Schim B.F.M.L., Struycken T.H.D. & Johansson E. (2008), Internationale aspecten van vermogensscheiding. In: Rank W.A.K. (red.) Vermogensscheiding in de financiële praktijk. Bankjuridische reeks nr. 56 Amsterdam: Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf.boekdeel
 • Capital Markets Law Journal member Geographical Advisory Board
 • NautaDutilh N.V. Of Counsel
 • Maandblad voor Vermogensrecht lid redactie
 • Accreditatiecommissie DSI Lid
 • DSI PIT Lid Adviescommissie
 • EU Clearing & Settlement Legal Certainty Group Lid
 • Groene Serie Toezicht Financiële Markten Lid Adviesraad
 • P.R.I.M.E. Finance Legal expert
 • Paris Financieel Juridische Reeks Voorzitter Redactieraad