Universiteit Leiden

nl en

Pim Rank

Hoogleraar Financieel recht

Naam
Prof.mr. W.A.K. Rank
Telefoon
+31 71 527 8910
E-mail
w.a.k.rank@law.leidenuniv.nl

Pim Rank is hoogleraar Financieel Recht aan de Universiteit Leiden sinds 1 september 2012. Hij is gespecialiseerd in bank- en effectenrecht. Zijn onderzoek richt zich met name op financiële producten, derivaten, collateral, repos, securities lending, custody, clearing & settlement, cash management en financieel toezicht.

Pim combineert zijn academische werkzaamheden aan de Universiteit Leiden met het zijn van partner bij NautaDutilh in Amsterdam. Hij is daar werkzaam sinds 1992 en houdt zich in het bijzonder bezig met de juridische aspecten van financiële dienstverlening, derivaten en met toezichtswetgeving. Voordat hij werd benoemd in Leiden, was Pim hoogleraar Bank- en Effectenrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Pim is de schrijver van verschillende boeken op het gebied van geld, geldverbintenissen en betaling, verrekening en de bewaring van effecten. Hij is een frequent spreker op seminars en congressen op het terrein van het bank- en effectenrecht.

Pim is betrokken geweest bij het opzetten en implementeren van systemen voor electronic funds transfer –prepaid cards daaronder begrepen –en voor de verhandeling en clearing van effecten. Hij is de auteur van de ISDA Collateral Opinie en van de ICMA/SLRC-opinies voor Nederland.

Hij was lid van een commissie die de Nederlandse regering adviseerde over toondereffecten en van de Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen over het Haagse Verdrag inzake het Recht dat van toepassing is op effecten die gehouden worden door een intermediair (the The Hague Convention on the Law applicable to Securities held with an Intermediary). Hij is lid van de EU Clearing & Settlement Legal Certainty Group.

In 1996 promoveerde hij tot doctor aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over Geld, geldschuld en betaling. Pim studeerde af aan de Universiteit Leiden in 1981 en was werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Afdeling Burgerlijk Recht van deze Universiteit van 1981 tot 1991. Sinds 1991 is hij werkzaam als advocaat bij NautaDutilh, sinds 1997 als partner.

Hoogleraar Financieel recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Financieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C223

Contact

 • Rank W.A.K. (30 maart 2017), Voordracht Vermogensscheiding in de financiële sector (Lezing).overig
 • Rank W.A.K. (23 maart 2017), Voorzitten en introductie FJR Seminar Algemene Bankvoorwaarden 2017 vanuit verschillend perspectief (Lezing). Amsterdam.overig
 • Rank W.A.K. (16 maart 2017), Voordracht Zorgplichten in het financiële recht (Lezing). Leiden.overig
 • Rank W.A.K. (27 februari 2017), College Gegiraliseerde Effecten in het IPR (Lezing): VU Amsterdam.overig
 • Rank W.A.K. (24 januari 2017), Lecture Misselling of Derivatives: the Dutch Approach (Lezing).overig
 • Rank W.A.K. (12 januari 2017), Presentatie Het juridisch kader met betrekking tot virtuele valuta (Lezing).overig
 • Rank W.A.K. (9 december 2016), Webinar Ontwikkelingen Financieel Recht (Lezing).overig
 • Rank W.A.K. (1 december 2016), Presentatie Bitcoins: geld of ruilmiddel? (Lezing).overig
 • Rank W.A.K., Silverentand L.J. & Eerden F.W.J. van der (17 november 2016), Presentatie Trends en Ontwikkelingen Financieel Toezichtrecht (Lezing).overig
 • Rank W.A.K. & Uijterwijk S. (17 november 2016), Workshop Herstel en afwikkeling verzekeraars (Lezing).overig
 • Rank W.A.K. (2016), Positie crediteuren van een (algemeen) pensioenfonds: de paritas doorbroken?. In: Lunsingh Scheurleer D., Haasjes A., Struycken-Verspyck Mijnssen A., Steeg-Tijms Y. (red.) Daar word ik blij van. Opstellen aangeboden aan Marc Blom. Den Haag: Boom juridisch. 179-190.boekdeel
 • Rank W.A.K. (1 augustus 2016), Presentation European Legislative Developments with respect to Payment Services (Lezing). Pretoria.overig
 • Rank W.A.K. (1 augustus 2016), Monitoring Session for Postgraduate Students and Academic Staff on EU Law (Lezing). Pretoria.overig
 • Rank W.A.K. (1 augustus 2016), Lecture Giral Payment, Set-off and Bankruptcy (Lezing). Pretoria: University of Pretoria.overig
 • Rank W.A.K. (24 juni 2016), Panel Presentation Misselling of Derivatives (Lezing). Den Haag.overig
 • Rank W.A.K., Silverentand L.J. & Eerden F.W.J. van der (9 juni 2016), Presentatie Trends en Ontwikkelingen Financieel Toezichtrecht (Lezing).overig
 • Rank W.A.K. & Nuijten S. (9 juni 2016), Workshop Waarborgen en rechtsbescherming bij herstel en afwikkeling (Lezing).overig
 • Rank W.A.K., Haentjens M. & Raas R.P. (2016), Reactie Hazelhoff Centre for Financial Law, Consultatie AFM vermogensscheiding. Leiden, (Hazelhoff Centre for Financial Law). [overig]overig
 • Rank W.A.K. (22 februari 2016), College Gegiraliseerde Effecten in het IPR (Lezing). Amsterdam.overig
 • Rank W.A.K. (17 februari 2016), Bitcoins: Private Law and Regulatory Law Aspects (Lezing). Amsterdam.overig
 • Rank W.A.K. & Sprecher J.M. (4 februari 2016), Workshop Repos and Securities Lending (Lezing). Utrecht.overig
 • Rank W.A.K. (26 januari 2016), Bankers Under Pressure – The Dutch Approach (Lezing).overig
 • Rank W.A.K. (20 november 2014), Lezing Juridische en Toezichtrechtelijke Aspecten Bitcoins (Lezing). Amsterdam: ZIFO Debatmiddag Bitcoins, VU Amsterdam.overig
 • Rank W.A.K. (19 maart 2014), Lezing Interventiewet (Lezing). Leiden: Leidsch Juridisch Genootschap.overig
 • Rank W.A.K. (18 maart 2014), Interventiewet . Geïnterviewd door Petra Bosman(Radio 5) [interview].
 • Rank W.A.K. (2013), Afdeling 6.1.12 BW (verrekening). In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 792-808.boekdeel
 • Rank W.A.K. & Uiterwijk S. (2015), De gevolgen van negatieve rentevoeten in ISDA-verband, Tijdschrift voor Financieel Recht 2015(7/8): 306-311.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), Betalingstransacties. In: Schelhaas H.N., Verheij A.J., Wessels B. (red.) Bijzondere Overeenkomsten. nr. 6 Deventer: Wolters Kluwer. 343-376.boekdeel
 • Rank W.A.K. & Diamant Y. (2014), International Briefings - Proposed Amendment to Dutch Intervention Act ends Netting and Close-out Concerns, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 28(February): 143-144.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2014), Interventie bij banken en verzekeraars; rechten van crediteuren en wederpartijen Hazelhoff Financial Law Series nr. 3. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Rank W.A.K. (2017), Controlevereiste bij FZO’s: vertrouwen is goed, controle is beter?, 2017(1): 35.
 • Rank W.A.K. & Uiterwijk S. (2015), Naschrift bij “Bankieren zonder vergunning door uitgifte van effecten?”, Tijdschrift voor Financieel Recht 2015(6): 251-252.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2013), Interventiewet - beperking van rechten van wederpartijen onder een ISDA Master Agreement. In: Busch D. c.s. (red.) Christels Koers, Liber Amicorum prof. mr. C.M. Grundmann-van de Krol. Serie Onderneming en Recht nr. 79 Deventer: Wolters Kluwer. 583-596.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Titel 7.2 BW (financiëlezekerheidsovereenkomsten). In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1261-1281.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Titel 7.7B BW (betalingstransactie). In: Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 3533-3586.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2016), Netherlands Commercial Court, 2016: 439-440.
 • Rank W.A.K. (2016), Depositogarantiestelsel nog niet Europees: deposanten opgepast!, 2016(3): 61.
 • Rank W.A.K. (2015), Titel 7.2 BW (financiëlezekerheidsovereenkomsten). In: Krans B., Stolker C.J.J.M., Valk L., Wissink M. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K., Haentjens M., Bruggen D. van, Lemmers N., Rooke C.A., Zebregs B.J.A., Smits R.K.Th.J., Schim B.F.M.L., Struycken T.H.D. & Johansson E. (2008), Internationale aspecten van vermogensscheiding. In: Rank W.A.K. (red.) Vermogensscheiding in de financiële praktijk. Bankjuridische reeks nr. 56 Amsterdam: Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf.boekdeel
 • Rank W.A.K. & Uiterwijk S. (2016), International Briefings - The Netherlands, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 2016(December): 694-696.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), Prospectusplicht: door de bomen het bos niet meer zien?, 2016(1): 19.
 • Rank W.A.K. (2017), Een paarlen jubileum voor de ISDA Master Agreement: 30 jaar contractszekerheid voor OTC-derivaten, 2017(4): 131-138.
 • Rank W.A.K. (2017), Controlevereiste bij FZO's: beschikken door de pandgever niet (langer) geoorloofd?, 2017(4): 117-128.
 • Rank W.A.K. (2013), Aansprakelijkheid van een custodian bank. In: Busch D. (red.) Aansprakelijkheid in de Financiële Sector. Serie Onderneming en Recht nr. 78 Deventer: Wolsters Kluwer. 565-593.boekdeel
 • Haentjens M. & Rank W.A.K. (2015), Legal and operational segregation of securities, derivatives and cash. In: Haentjens M., Wessels B. (red.) Crisis Management in the Banking Sector. Cheltenham: Edward Elgar. 366-378.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2016), Exemption from Regulatory Supervision for Third-Country Investment Firms, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 2016(2): 127-128.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2014), Financiële sector is regelmoe voor Mr. Hét magazine voor juristen(Rubriek Vakgenoten, nr. 12) [interview].overig
 • Rank W.A.K. (2013), Afdeling 6.1.11 (geldschulden). In: Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 2578-2604.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Titel 7.2 (financiëlezekerheidsovereenkomsten). In: Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2014), Segregatie en portabiliteit: de Wge als panacee voor MiFID en EMIR, Maandblad voor Vermogensrecht (7 / 8): 214-223.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2014), Rechten van een aangesloten instelling bij de afwikkeling van effectentransacties onder de Wet giraal effectenverkeer. In: Beekhoven van den Boezem F., Bergervoet G., Verstijlen F. (red.) Groninger Zekerheid, Liber Amicorum Wim Reehuis. Deventer: Wolters Kluwer. 285-300.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2016), Negatieve rente: min maal min is plus?, 2016(3): 147-148.
 • Rank W.A.K. (2016), Vermogensscheiding bij beleggingsondernemingen, betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen: van consultatie tot consolidatie?, Tijdschrift voor Financieel Recht 18(10): 396-404.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2015), Amendments to Dutch Financial Regulatory Law, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 2015(7): 458-459.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2017), General Banking Conditions 2017, 2017(3): 195-196.
 • Rank W.A.K. (2015), Afdeling 6.1.11 BW (geldschulden). In: Krans B., Stolker C.J.J.M., Valk L., Wissink M. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2016), De rechter spreekt Engels, 2016(4): 77.
 • Rank W.A.K. (2016), APF: een pensioenfonds met afgescheiden vermogen, 2016(2): 29.
 • Rank W.A.K. & Uiterwijk S. (2015), Bankieren zonder vergunning door uitgifte van effecten?, Tijdschrift voor Financieel Recht 2015(5): 170-171.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2013), Afdeling 6.1.11 BW (geldschulden). In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 752-792.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2016), Brexit: ieder nadeel heeft zijn voordeel?, Financial Investigator 2016(7): 75.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2015), Titel 7.2 (financiëlezekerheidsovereenkomsten). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2017), Herziene Algemene Bankvoorwaarden 2017: anders maar ook hetzelfde?, 2017(2): 75.
 • Rank W.A.K. (2015), Afdeling 6.1.12 (verrekening). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Bitcoins: civielrechtelijke en toezichtrechtelijke aspecten. In: Wolf R. (red.) Bitcoins, civiele en fiscale aspecten in beeld. ZIFO-reeks Deventer: Wolters Kluwer. 26-39.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2014), Rechten van een aangesloten instelling bij de afwikkeling van effectentransacties onder de Wet giraal effectenverkeer. In: Beekhoven van den Boezem F.J., Bergervoet G., Verstijlen F. (red.) Groninger Zekerheid, Liber Amicorum Wim Reehuis. Deventer: Kluwer. 285-300.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2016), Uniform Herstelkader Derivaten MKB, 2016(6): 65.
 • Rank W.A.K. & Diamant Y. (2017), The Netherlands. In: CILS (red.) International Secured Transactions.: Thomson Reuters. 22C-1 - 22C-31 [lemma].overig
 • Rank W.A.K. (2015), Afdeling 6.1.12 BW (verrekening). In: Krans B., Stolker C.J.J.M., Valk L., Wissink M. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Titel 7.7B BW (betalingstransactie). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Een beleggingsfonds in de vorm van een FGR: een meerpartijenovereenkomst sui generis?. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H. (red.) De Meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29 Deventer: Wolters Kluwer. 139-159.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2015), Titel 7.7B BW (betalingstransactie). In: Krans B., Stolker C.J.J.M., Valk L., Wissink M. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Titel 7.7B BW (betalingstransactie). In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1429-1499.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2013), Afdeling 6.1.12 (verrekening). In: Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 2604-2618.boekdeel
 • Rank W.A.K. (2016), Requiem voor het effectenbewaarbedrijf?, Tijdschrift voor Financieel Recht 2016(3): 70-78.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2016), Vermogensscheiding bij beleggingsondernemingen: eerherstel voor de bewaarinstelling?, 2016(5): 50.
 • Rank W.A.K., Uiterwijk S. & Diamant Y. (2015), Implementation of European Framework for Recovery and Resolution, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 2015(11): 725-727.artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2015), Betaling in bitcoins: geld of ruilmiddel, betaling of inbetalinggeving, Ars Aequi 2015(3): 177-185.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2015), Afdeling 6.1.11 (geldschulden). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Rank W.A.K. & Uiterwijk S. (2016), Een verplichte clausule in overeenkomsten met banken en beleggingsondernemingen: de contractuele afwikkelbaarheidsclausule uit hoofde van de BRRD, Tijdschrift voor Financieel Recht 2016(1/2): 20-27.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rank W.A.K. (2013), Betalingstransacties. In: Breedveld-De Voogd C., Castermans A.G. (red.) Bijzondere Overeenkomsten. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 6 Deventer: Kluwer. 305-331.boekdeel
 • Capital Markets Law Journal member Geographical Advisory Board
 • NautaDutilh N.V. Of Counsel
 • Maandblad voor Vermogensrecht lid redactie
 • Accreditatiecommissie DSI Lid
 • DSI PIT Lid Adviescommissie
 • EU Clearing & Settlement Legal Certainty Group Lid
 • Groene Serie Toezicht Financiële Markten Lid Adviesraad
 • P.R.I.M.E. Finance Legal expert
 • Paris Financieel Juridische Reeks Voorzitter Redactieraad