Universiteit Leiden

nl en

Mirjam Sombroek-van Doorm

Directeur

Naam
Mr.drs. M.P. Sombroek-van Doorm
Telefoon
+31 71 527 5217
E-mail
m.p.sombroek@law.leidenuniv.nl

Mr. Drs. Mirjam Sombroek-van Doorm (1968) is directeur van het E.M. Meijers Instituut, onderzoeksinstituut en Graduate School.

Meer informatie over Mirjam Sombroek-van Doorm

Zij werkt aan haar proefschrift over het medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders. Tevens verzorgt Mirjam Ba- en Ma onderwijs en is mede verbonden aan de afdeling jeugdrecht. Ook is zij plv. lid-jurist bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam.

CV (kort)

Sombroek - Van Doorm studeerde Frans aan de Sorbonne in Parijs (1987). Vervolgens studeerde zij rechten en Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde af in 1993 (rechten) en 1996 (Franse taal- en letterkunde). 

Opleiding

 • Titel onderzoek: 'Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders'
 • Rechten, Universiteit Leiden
 • Franse Taal- en Letterkunde, Paris III en Universiteit Leiden

Hoofdfuncties

 • Directeur E.M. Meijers Instituut, onderzoeksinstituut en Graduate School (2016-)
 • Academisch coördinator Pre-PhD programma (2018-)
 • Docent bij de afdeling Jeugdrecht (vanaf september 2017-)
 • Adjunct-directeur E.M. Meijers Instituut, onderzoeksinstituut en Graduate School (1999-2015)
 • Secretaris Onderzoeksbestuur (2000-)
 • Hoofd Bureau Internationaal Onderwijs (1994-1998)

Overige functies

 • Lid begeleidingscommissie evaluatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Wet verwijsindex risicojongeren
 • Promovenda
 • Lid jurist Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam (2017-)
 • Bestuursvoorzitter Stichting KinderrechtenNU (2015-2016)
 • Lid van Leiden Interdisciplinary Network Child abuse & neglect (LINC) (2012-)
 • Secretaris Commissie Juridisch Postacademisch Onderwijs, Universiteit Leiden (2008)
 • Secretaris Plaatsing- en adviescommissie reorganisatie, Universiteit Leiden (2002)

Onderwijs en lezingen

Publicaties

Aanwezig

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00-18.00 uur.

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 4.23

Contact

Directeur

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Stafdienst Bedrijfsvoering
 • Stafdienst Onderzoek

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B423

Contact

Publicaties

 • Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam plv. lid-jurist (tuchtrechter)

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie