Universiteit Leiden

nl en

Mirjam Sombroek-van Doorm

Directeur

Naam
Mr.dr. M.P. Sombroek-van Doorm MA
Telefoon
+31 71 527 5217
E-mail
m.p.sombroek@law.leidenuniv.nl

Mr.dr. Mirjam Sombroek-van Doorm MA (1968) is directeur van het E.M. Meijers Instituut, onderzoeksinstituut en Graduate School.

Meer informatie over Mirjam Sombroek-van Doorm

Zij is universitair docent bij de afdeling jeugdrecht. 

CV (kort)

Sombroek - Van Doorm studeerde Frans aan de Sorbonne in Parijs (1987). Vervolgens studeerde zij rechten en Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde af in 1993 (rechten) en 1996 (Franse taal- en letterkunde). 

Op 19 februari 2019 verdedigde zij haar proefschrift: "Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders".

Opleiding

 • Titel onderzoek: 'Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders'
 • Rechten, Universiteit Leiden
 • Franse Taal- en Letterkunde, Paris III en Universiteit Leiden

Hoofdfuncties

 • Directeur E.M. Meijers Instituut, onderzoeksinstituut en Graduate School (2016-)
 • Academisch coördinator Pre-PhD programma (2018-)
 • Docent bij de afdeling Jeugdrecht (vanaf september 2017-)
 • Adjunct-directeur E.M. Meijers Instituut, onderzoeksinstituut en Graduate School (1999-2015)
 • Secretaris Onderzoeksbestuur (2000-)
 • Hoofd Bureau Internationaal Onderwijs (1994-1998)

Overige functies

 • Universitair docent bij de afdeling Jeugdrecht (2019-)
 • Lid begeleidingscommissie evaluatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Wet verwijsindex risicojongeren (2019)
 • Docent bij de afdeling Jeugdrecht (vanaf september 2017-2018)
 • Lid jurist Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam (2017-)
 • Bestuursvoorzitter Stichting KinderrechtenNU (2015-2016)
 • Lid van Leiden Interdisciplinary Network Child abuse & neglect (LINC) (2012-)
 • Secretaris Commissie Juridisch Postacademisch Onderwijs, Universiteit Leiden (2008)
 • Secretaris Plaatsing- en adviescommissie reorganisatie, Universiteit Leiden (2002)

Onderwijs en lezingen

Publicaties

Aanwezig

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00-18.00 uur.

Directeur

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Stafdienst Bedrijfsvoering
 • Stafdienst Onderzoek

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B423

Contact

Publicaties

 • Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam plv. lid-jurist (tuchtrechter)

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie