Universiteit Leiden

nl en

Mirjam Sombroek-van Doorm

Directeur Faculteit der Rechtsgeleerdheid / Lid van het Faculteitsbestuur

Naam
Mr.dr.drs. M.P. Sombroek-van Doorm MA
Telefoon
+31 71 527 5217
E-mail
m.p.sombroek@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-4962-3834

Mr. dr. drs. Mirjam Sombroek-van Doorm (1968) is directeur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en benoemd in het Faculteitsbestuur. Verder is zij Universitair Hoofddocent Gezondheidsrecht bij het Instituut voor Privaatrecht en tuchtrechter bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam.

Meer informatie over Mirjam Sombroek-van Doorm

 

CV

Mirjam Sombroek - van Doorm studeerde Frans aan de Sorbonne in Parijs (1987). Vervolgens studeerde zij Rechten en Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde af in 1993 (rechten) en 1996 (Franse taal- en letterkunde).

Zij is in 2019 gepromoveerd op het onderwerp: Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders. In 2020 werd ze benoemd tot Universitair Hoofddocent Gezondheidsrecht (o,2 fte).

Mirjam Sombroek heeft haar academische werk steeds gecombineerd met facultaire en universitaire managementfuncties. Een bijzondere belangstelling heeft zij steeds gehad voor de opleiding van promovendi en voor het opzetten van internationale samenwerkingen van de faculteit. Zij is thans directeur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en tevens lid van het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid met de portefeuille bedrijfsvoering (0,8 fte). Dat combineert zij met de functie van Universitair Hoofddocent Gezondheidsrecht (0,2 fte).

Zij geeft les in onder andere de masterfase Rechtsgeleerdheid, begeleidt scripties op het terrein van het gezondheidsrecht en jeugdrecht, is op dit terreinen actief in het postacademisch onderwijs, begeleidt promovendi en maakt deel uit van promotiecommissies.

Ze is lid van het auteursteam van Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. Verder is zij tuchtrechter bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam en maakte ze tweemaal deel uit van een commissie van de Gezondheidsraad.

Zij heeft een bijzondere belangstelling voor het combineren van haar bestuurlijk/organisatorische werk voor de faculteit en universiteit met haar academische werk als docent en onderzoeker. De afgelopen periode is zij met name actief in het opzetten van de samenwerking tussen het gezondheidsrecht en het jeugdrecht binnen de faculteit en van de academische samenwerking tussen de rechtenfaculteit en het Leids Universitair Academisch Centrum (LUMC). Die laatste samenwerking leidde in 2022 tot een succesvolle aanvrage in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Opleiding

 • PhD: 'Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders'
 • Rechten, Universiteit Leiden
 • Franse Taal- en Letterkunde, Paris III en Universiteit Leiden

Hoofdfuncties

 • Directeur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en benoemd in het Faculteitsbestuur (2020-) & Universitair Hoofddocent Gezondheidsrecht (2020-)
 • Directeur Juridisch Postacademisch Onderwijs, Bureau Internationaal Onderwijs, Marketing & Communicatie en het bestuursbureau van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (2019)
 • Directeur E.M. Meijers Instituut, onderzoeksinstituut en Graduate School (2016-2019)
 • Adjunct-directeur E.M. Meijers Instituut, onderzoeksinstituut en Graduate School (1999-2015)
 • Hoofd Bureau Internationaal Onderwijs (1994-1998)

Overige functies

Onderwijs en lezingen

 • 2022 Presentatie voor professionals 'Nu Niet Zwanger': NNZ: Juridische puntjes op de 'i'
 • 2022 Onderwijs premaster Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden: College beroepsethiek
 • 2022 PAO cursus Centre for Professional Learning: Geweld in afhankelijkheidsrelaties
 • 2022 Webinar Sterk Thuis: Toestemmingsbeginsel & IVRK vanuit juridisch perspectief
 • 2021 JPAO Actualteitencollege gezondheidsrecht
 • 2020 Lezing t.b.v. het LECK congres (Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling): Medisch beroepsgeheim en kindermishandeling: nieuwe grondslag voor het uitwisselen van informatie
 • 2019 Lezing t.b.v. 5e jaarscongres Gezondheidsrecht: De zorgplicht van de arts
 • 2019 Lezing voor vertrouwensartsen en huisartsen: Medisch beroepsgeheim en kindermishandeling: van conflict van plichten naar zorgplicht
 • 2019 Lezing: A Children's rights perspective on mandatory mental health education in schools in het kader van de Gender, Inclusivity and Protecting the 21st Century Family Conference in Londen
 • 2019 Privatissimum: Kind in het gezondheidsrecht (Jeugdrecht)
 • 2019 Lezing Kindermishandeling: van conflict van plichten naar zorgplicht
 • 2018 Privatissimum: Kind in het gezondheidsrecht (mastervak Jeugdrecht)
 • 2018 Practicum Jeugdrecht: Internationale kinderontvoering (mastervak Jeugdrecht)
 • 2017 Juridische aspecten van kindermishandeling (minor)
 • 2016 Lezing 3e landelijk congres huiselijk geweld: Huiselijk geweld en kindermishandeling: helpen, melden en helpen bij melden
 • 2015 Lezing: Het medisch beroepsgeheim en kindermishandeling: recente ontwikkelingen in de tuchtrechtspraak
 • 2014 Presentatie Paris II: Le secret medical en cas de l’abus d’enfant/ Medical Confidentiality in cases of child abuse
 • 2012 Lezing Academisch Genootschap Friesland: Het medisch beroepsgeheim en kindermishandeling
 • 2012 Lezing Leiden Interdisicplinary Network Child abuse & neglect (LINC): De zorgplicht en de zwijgplicht van de arts in geval van kindermishandeling
 • 2010 JPAO actualiteitencollege over het medisch beroepsgeheim in geval van kindermishandeling
 • 2010 Docent in mastervak gezondheidsrecht
 • 2009 Cursus Boerhaave actualiteitencollege: Eén jaar KNMG-meldcode; wat kan, wat mag en wat moet (niet); de juridische puntjes op de 'i’

Recente publicaties

Klik hier voor alle publicaties


Redactie

Sombroek-van Doorm M.P., Boom W.H. van, Ellian A. & Leun J.P. van der (Eds.) (2021), Cum Suis: Vriendenboek Carel Stolker. Den Haag: Boom Juridisch.

Gehonoreerde subsidieaanvragen

 • NWA- call CURE4LIFE. Development and societal impact of stem cell based genetic medicines (promotieplek)
 • Programma Nu Niet Zwanger

Interviews

Aanwezig

Maandag t/m vrijdag van 09.00-18.00 uur.

Contact

Directeur Faculteit der Rechtsgeleerdheid / Lid van het Faculteitsbestuur

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Bedrijfsvoering
 • Faculteitsbestuur

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B429

Contact

Universitair hoofddocent Gezondheidsrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Algemeen Privaatrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B4.29

Contact

Publicaties

 • Kluwer auteur Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
 • Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam plv. lid-jurist (tuchtrechter)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.