Universiteit Leiden

nl en

Mirjam Sombroek-van Doorm

Hoogleraar Recht & Gezondheid

Naam
Prof.mr.dr.drs. M.P. Sombroek-van Doorm
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.p.sombroek@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-4962-3834

Prof. mr. dr. drs. Mirjam Sombroek van Doorm (1968) is sinds 1 oktober 2022 benoemd tot hoogleraar Recht en Gezondheid bij het Instituut voor Privaatrecht. De brede leeropdracht recht en gezondheid geeft de ambitie aan om de samenwerking te versterken tussen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de faculteit Geneeskunde/LUMC en andere faculteiten. Door haar succesvolle subsidieaanvragen op het gebied van recht en gezondheid kan die samenwerking mede verder worden gebracht. Zij is ook tuchtrechter bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam.

Meer informatie over Mirjam Sombroek-van Doorm

 

CV

Sinds 1 oktober 2022 is Mirjam Sombroek benoemd tot hoogleraar Recht en Gezondheid bij het Instituut voor Privaatrecht. De brede leeropdracht recht en gezondheid geeft de ambitie aan om de samenwerking te versterken tussen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de faculteit Geneeskunde/LUMC en andere faculteiten. Door haar succesvolle subsidieaanvragen op het gebied van recht en gezondheid kan die samenwerking mede verder worden gebracht. Tevens is zij lid van het Faculteitsbestuur. Zij is ook tuchtrechter bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam.

Zij geeft les in onder andere de masterfase Rechtsgeleerdheid te Leiden en in de masterfase aan de École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Zij begeleidt scripties op het terrein van het gezondheidsrecht en jeugdrecht, is op dit terrein actief in het postacademisch onderwijs, begeleidt promovendi en maakt deel uit van promotiecommissies. 

Ze is lid van het auteursteam van Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht en lid van de redactie van het Leerboek Gezondheidsrecht. En zij maakte tweemaal deel uit van een commissie van de Gezondheidsraad. Zij schreef in 2023 een preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidsrecht. 

Mirjam Sombroek van Doorm studeerde Frans aan de Sorbonne in Parijs (1987). Vervolgens studeerde zij Rechten en Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde af in 1993 (rechten) en 1996 (Franse taal- en letterkunde).

Zij is in 2019 gepromoveerd op het onderwerp: Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders. In 2020 werd ze benoemd tot Universitair Hoofddocent Gezondheidsrecht (o,2 fte).

Mirjam Sombroek heeft een bijzondere belangstelling voor het combineren van haar bestuurlijk/organisatorische werk voor de faculteit en universiteit met haar academische werk als docent en onderzoeker. De afgelopen periode is zij met name actief in het opzetten van de samenwerking tussen het gezondheidsrecht en het jeugdrecht binnen de faculteit, de internationale samenwerking, en van de academische samenwerking tussen de rechtenfaculteit en het Leids Universitair Academisch Centrum (LUMC). Die laatste samenwerking leidde in 2022 tot succesvolle aanvragen in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Opleiding

 • PhD: 'Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders'
 • Rechten, Universiteit Leiden
 • Franse Taal- en Letterkunde, Paris III en Universiteit Leiden

Hoofdfuncties

 • Hoogleraar Recht en Gezondheid bij het Instituut voor Privaatrecht (2022-)
 • Directeur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en benoemd in het Faculteitsbestuur (2020-2023)
 • Universitair hoofddocent gezondheidsrecht (2020-2022)
 • Directeur Juridisch Postacademisch Onderwijs, Bureau Internationaal Onderwijs, Marketing & Communicatie en het bestuursbureau van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (2019)
 • Directeur E.M. Meijers Instituut, onderzoeksinstituut en Graduate School (2016-2019)
 • Adjunct-directeur E.M. Meijers Instituut, onderzoeksinstituut en Graduate School (1999-2015)
 • Hoofd Bureau Internationaal Onderwijs (1994-1998)

Overige functies

Gehonoreerde subsidieaanvragen 2021-2022

 • NWA-call CURE4LIFE. Development and societal impact of stem cell based genetic medicines (promotieplek)
 • NWA-small project Regenerative Medicine in context: let’s start preparing society for the impact. Informed consent and ownership with respect to (the use of) body material in regenerative medicine (0,8 fte postdoc 2 years)
 • ZonMw. Clinical DECIsion support system voor het carDiovasculaire risico managEment in de eerstelijnsgezondheidszorg: een Verantwoordelijk- en Aansprakelijkheidsperspectief (DECIDE-VerA)
 • Stimuleringsgelden (3x o,5 fte universitair docenten 2023-2026):
  - Regeneratieve geneeskunde
  - Population Health
  - Geneesmiddelenontdekking en -ontwikkeling
 • ZonMw. Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)
 • Programma Nu Niet Zwanger

Onderwijs en lezingen

 • 14 april 2023 Verdediging Preadvies voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht binnen het thema 'De jeugd, de zorg en het recht' getiteld 'Het recht op gezondheid vanuit internationaal kinderrechtelijk perspectief'.
 • 2022 Droit de la santé aan de École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne in de master ‘Droit Européen et international des activités économiques’.
 • 2022 Webinar Sterk Huis: Over toestemming & kinderrechten
 • 2022 Presentatie voor professionals 'Nu Niet Zwanger': NNZ: Juridische puntjes op de 'i'
 • 2022 Onderwijs premaster Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden: College beroepsethiek
 • 2022 PAO cursus Centre for Professional Learning: Geweld in afhankelijkheidsrelaties
 • 2022 Webinar Sterk Huis: Toestemmingsbeginsel & IVRK vanuit juridisch perspectief
 • 2021 JPAO Actualteitencollege gezondheidsrecht
 • 2020 Lezing t.b.v. het LECK congres (Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling): Medisch beroepsgeheim en kindermishandeling: nieuwe grondslag voor het uitwisselen van informatie
 • 2019 Lezing t.b.v. 5e jaarscongres Gezondheidsrecht: De zorgplicht van de arts
 • 2019 Lezing voor vertrouwensartsen en huisartsen: Medisch beroepsgeheim en kindermishandeling: van conflict van plichten naar zorgplicht
 • 2019 Lezing: A Children's rights perspective on mandatory mental health education in schools in het kader van de Gender, Inclusivity and Protecting the 21st Century Family Conference in Londen
 • 2019 Privatissimum: Kind in het gezondheidsrecht (Jeugdrecht)
 • 2019 Lezing Kindermishandeling: van conflict van plichten naar zorgplicht

 • 2018 Privatissimum: Kind in het gezondheidsrecht (mastervak Jeugdrecht)

 • 2018 Practicum Jeugdrecht: Internationale kinderontvoering (mastervak Jeugdrecht)
 • 2017 Juridische aspecten van kindermishandeling (minor)
 • 2016 Lezing 3e landelijk congres huiselijk geweld: Huiselijk geweld en kindermishandeling: helpen, melden en helpen bij melden
 • 2015 Lezing: Het medisch beroepsgeheim en kindermishandeling: recente ontwikkelingen in de tuchtrechtspraak
 • 2014 Presentatie Paris II: Le secret medical en cas de l’abus d’enfant/ Medical Confidentiality in cases of child abuse
 • 2012 Lezing Academisch Genootschap Friesland: Het medisch beroepsgeheim en kindermishandeling
 • 2012 Lezing Leiden Interdisicplinary Network Child abuse & neglect (LINC): De zorgplicht en de zwijgplicht van de arts in geval van kindermishandeling
 • 2010 JPAO actualiteitencollege over het medisch beroepsgeheim in geval van kindermishandeling
 • 2010 Docent in mastervak gezondheidsrecht
 • 2009 Cursus Boerhaave actualiteitencollege: Eén jaar KNMG-meldcode; wat kan, wat mag en wat moet (niet); de juridische puntjes op de 'i’

Recente publicaties

Klik hier voor alle publicaties


Redactie

Interviews

Aanwezig

Maandag t/m vrijdag van 09.00-18.00 uur.

Hoogleraar Recht & Gezondheid

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Algemeen Privaatrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

 • Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidsrecht Amsterdam Tuchtrechter
 • Kluwer auteur Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.