Universiteit Leiden

nl en

Mirjam Sombroek-van Doorm

Directeur Faculteit der Rechtsgeleerdheid / universitair hoofddocent (Gezondheidsrecht)

Naam
Mr.dr. M.P. Sombroek-van Doorm MA
Telefoon
+31 71 527 5217
E-mail
m.p.sombroek@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-4962-3834

Mr.dr. drs. Mirjam Sombroek-van Doorm MA (1968) is directeur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en benoemd in het Faculteitsbestuur. Verder is zij universitair hoofddocent Gezondheidsrecht bij het Instituut voor Privaatrecht en tuchtrechter bij het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Amsterdam.

Meer informatie over Mirjam Sombroek-van Doorm

 

CV (kort)

Sombroek - Van Doorm studeerde Frans aan de Sorbonne in Parijs (1987). Vervolgens studeerde zij rechten en Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde af in 1993 (rechten) en 1996 (Franse taal- en letterkunde). 

Zij is gepromoveerd op het onderwerp: "Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders".

Opleiding

 • PhD: 'Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders'
 • Rechten, Universiteit Leiden
 • Franse Taal- en Letterkunde, Paris III en Universiteit Leiden

Hoofdfuncties

 • Directeur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en benoemd in het Faculteitsbestuur (2019-)
 • Directeur Juridisch Postacademisch Onderwijs, Bureau Internationaal Onderwijs, Marketing & Communicatie en het bestuursbureau van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (2019)
 • Directeur E.M. Meijers Instituut, onderzoeksinstituut en Graduate School (2016-2019)
 • Adjunct-directeur E.M. Meijers Instituut, onderzoeksinstituut en Graduate School (1999-2015)
 • Hoofd Bureau Internationaal Onderwijs (1994-1998)

Overige functies

 • Geraadpleegd deskundige i.v.m. spoedadvies aan Minister VWS over het vaccineren van gezonde kinderen vanaf 12 jaar en met welk vaccin (juni 2021)
 • Universitair hoofddocent Gezondheidsrecht (2020-)
 • Auteur Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht (sinds 2020)
 • Universitair docent bij de afdeling Jeugdrecht (2018-)
 • Tuchtrechter bij het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam (2017-)
 • Academisch coördinator Pre-PhD programma (2018-2019)
 • Lid begeleidingscommissie evaluatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Wet verwijsindex risicojongeren (2019)
 • Bestuursvoorzitter Stichting KinderrechtenNU (2015-2016)
 • Adjunct-directeur E.M. Meijers Instituut, onderzoeksinstituut en Graduate School (1999-2015)
 • Lid van Leiden Interdisciplinary Network Child abuse & neglect (LINC) (2012-)
 • Secretaris Onderzoeksbestuur (2000 -2019)
 • Secretaris Commissie Juridisch Postacademisch Onderwijs, Universiteit Leiden (2008)
 • Secretaris Plaatsing- en adviescommissie reorganisatie, Universiteit Leiden (2002)

Onderwijs en lezingen

Publicaties

Redactie

Sombroek-van Doorm M.P., Boom W.H. van, Ellian A. & Leun J.P. van der (Eds.) (2021), Cum Suis: Vriendenboek Carel Stolker. Den Haag: Boom Juridisch.

Interviews n.a.v. proefschrift

Aanwezig

Maandag t/m vrijdag van 09.00-18.00 uur.

Contact

Directeur Faculteit der Rechtsgeleerdheid / universitair hoofddocent (Gezondheidsrecht)

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Stafdienst Bedrijfsvoering
 • Faculteitsbestuur

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B429

Contact

Directeur Bedrijfsvoering - Universitair Hoofddocent Gezondheidsrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Algemeen Privaatrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B4.29

Contact

 • Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam plv. lid-jurist (tuchtrechter)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.