Universiteit Leiden

nl en

Mirjam Sombroek-Van Doorm plaatsvervangend tuchtrechter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Mirjam Sombroek-Van Doorm is per 1 juni 2017 benoemd als plaatsvervangend tuchtrechter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam. Tegelijkertijd is zij benoemd als plv. lid-jurist van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg van Eindhoven, Den Haag, Groningen en Zwolle.

De tuchtcolleges behandelen klachten over het medisch handelen van individuele zorgverleners. Het tuchtrecht is een middel om de kwaliteit in de gezondheidszorg te bewaken.

De benoeming sluit direct aan bij de expertise van Sombroek. In haar proefschrift behandelt zij specifiek de vraag hoe artsen met het medisch beroepsgeheim omgaan in geval van kindermishandeling en hoe de tuchtrechter een eventuele doorbreking van het medisch beroepsgeheim toetst.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.