Universiteit Leiden

nl en

Joery Matthys

Universitair docent

Naam
Dr. J. Matthys
Telefoon
+31 70 800 9395
E-mail
j.matthys@fgga.leidenuniv.nl

Joery Matthys (1979) is universitair docent aan het Institute of Security and Global Affairs.

Meer informatie over Joery Matthys

Joery Matthys (1979) is universitair docent aan het Institute of Security and Global Affairs en aan het Instituut Bestuurskunde. Hij behaalde zijn co-doctoraat in de Rechten in 2009, uitgereikt door de Universiteit Gent en Universita Di Torino. Daarvoor studeerde hij rechten (Universiteit Gent), rechtseconomie (Universiteit Gent/Erasmusuniversiteit Rotterdam), en Criminologie (Universiteit Gent). De voorbije jaren was hij werkzaam aan het Instituut voor de Overheid, Katholieke Universiteit Leuven.

Joery Matthys doceerde in het verleden aan de Katholieke Universiteit Leuven in het academiejaar 2010-2011 en 2011-2012 een Engelstalige masteropleiding rond onderzoeksmethoden, en co-doceerde in het academiejaar 2010-2011 een Nederlandstalige bacheloropleiding rond publiekprivate samenwerking op het vlak van veiligheid. In het academiejaar 2012-2013 doceert hij nog Overheidsmanagement voor de derde bachelor en schakelprogramma Master aan de Katholieke Universiteit Leuven. De vakken die hij doceert aan het Instituut Bestuurskunde hebben als invalshoek overheidsmanagement en veranderingen in overheidsorganisaties. Recentelijk heeft hij onderzoek verricht naar multilevel-regulering van de energiesector en de communicatiesector, als ook onderzoek rond multilevel-governance, meer bepaald de nieuwe bevoegdheidsverdelingen tussen het Vlaamse niveau, de provincies en de lokale besturen in het kader van de krijtlijnen uitgezet door het Vlaamse Witboek Interne Staatshervorming. Daarbuiten coördineerde hij een onderzoeksproject rond regulering van kwaliteit binnen de private bewakingssector. Joery Matthys heeft papers gepresenteerd op verschillende internationale conferenties, en heeft gastlessen gegeven rond regulering, multilevel governance, en coördinatie tussen publieke organisaties. Over deze onderwerpen heeft hij ook gepubliceerd.

Universitair docent

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Security and Global Affairs

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.03

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden