Universiteit Leiden

nl en

Joery Matthys

Universitair docent

Naam
Dr. J. Matthys
Telefoon
+31 70 800 9512
E-mail
j.matthys@fgga.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-7269-2243

Joery Matthys is universitair docent aan het Institute of Security and Global Affairs. Joery Matthys heeft onderzoek verricht rond multi-level regulering in de energie- en telecomsector, en rond bevoegdheidsverdelingen in een multi-level governance context (gemeente-provincie-regio). Hij coördineerde een onderzoeksproject over de regulering van kwaliteit van private veiligheidsbedrijven. Recent heeft hij een onderzoek afgesloten over de supervisie van publieke actoren in de strafrechtketen. Op dit moment verricht hij onderzoek rond de huidige kennis over crisisbeheersing. Doorkiesnummer: 6688.

Meer informatie over Joery Matthys

Joery Matthys (1979) is universitair docent aan het Institute of Security and Global Affairs. Hij behaalde zijn co-doctoraat in de Rechten in 2009, uitgereikt door de Universiteit Gent en Universita Di Torino. Daarvoor studeerde hij rechten (Universiteit Gent), rechtseconomie (Universiteit Gent/Erasmusuniversiteit Rotterdam), en Criminologie (Universiteit Gent). Alvorens hij begon bij de Universiteit Leiden, was hij werkzaam aan het Instituut voor de Overheid (Public Governance Institute), Katholieke Universiteit Leuven.

Hij doceerde in het verleden aan de Katholieke Universiteit Leuven een masteropleiding rond onderzoeksmethoden, een bacheloropleiding rond publiek-private samenwerking op het vlak van veiligheid, en een pre-master opleiding Overheidsmanagement. Binnen de Universiteit Leiden heeft hij in het verleden vakken verzorgd rond overheidsmanagement en veranderingen in overheidsorganisaties. Huidig doceert hij een methodologisch vak, een vak over het snijpunt tussen veiligheid en andere grondrechten, en een vak rond privatisering van veiligheidsmanagement.

Gedurende zijn tijd aan de Katholieke Universiteit Leuven heeft hij onderzoek verricht naar multilevel-regulering van de energiesector en de communicatiesector, als ook onderzoek rond multilevel-governance (gemeentelijk-provinciaal-regionaal). Ook coördineerde hij een onderzoeksproject rond regulering van kwaliteit binnen de private bewakingssector. Onlangs heeft hij een onderzoek afgesloten rond toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden in België en Nederland. Over deze onderwerpen heeft hij papers gepresenteerd op verschillende internationale conferenties, gastlessen verzorgd, en gepubliceerd.

Universitair docent

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Institute of Security and Global Affairs
  • Intelligence

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.01

Contact

Publicaties

  • Tijdschrift voor de Politie Redactielid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.