Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Informatie-uitwisseling tussen de Nationale Politie en particuliere veiligheidsorganisaties

De politie is geëvolueerd van bijna-monopoliehouder in het verstrekken van interne veiligheid naar één van de actoren in een intens veiligheidsveld. In deze publicatie onderzoeken Joery Matthys en Michiel de Weger de informatie-uitwisseling tussen de Nationale Politie en particuliere veiligheidsorganisaties.

Auteur
Joery Matthys, Michiel de Weger
Datum
12 december 2023
Links
Lees het volledige onderzoek hier

Deze manier van werken leidt ertoe dat de politie vaak moet steunen op andere veiligheidsactoren om op te treden, omdat de politie zelf niet meer overal aanwezig kan zijn. Informatiedoorstroming wordt dan van groot belang. Dit onderzoek concentreert zich op informatie-uitwisseling tussen de politie en particuliere veiligheidsactoren, met name particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Het doel van het onderzoek is om een aantal projecten te identificeren die bijdragen tot een optimalisering van informatie-uitwisseling. De wettelijke omkadering hiervan wordt in de eerste plaats geregeld door de Wet Politiegegevens (WPG, voor politionele gegevens) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, voor de gegevens vanuit de particuliere veiligheidsactoren).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.