Universiteit Leiden

nl en

Rapport

Handreiking ex ante evaluatie Contraterrorismebeleid

Joery Matthys, universitair docent aan het Institute of Security and Global Affairs, bracht begin deze maand een ex ante evaluatie van het Contraterrorismebeleid uit.

Auteur
Joery Matthys
Datum
04 november 2022
Links
Vind het rapport hier

Van beleidsmakers wordt steeds nadrukkelijker verwacht dat zij bij nieuw beleid expliciet inzicht geven in de achtergrond, opzet, werking en de te verwachten resultaten. Een ex ante evaluatie helpt hierbij door keuzesituaties inzichtelijk te maken. Het is dus een middel om te komen tot goed onderbouwd beleid. Op verzoek van het WODC heeft Joery Matthys, verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs, een handreiking geschreven die ambtenaren die betrokken zijn bij contraterrrorismebeleid helpt een gedegen ex ante evaluatie uit te voeren.

Aan de hand van theorie en voorbeelden uit de contraterrorisme praktijk worden in de handreiking negen stappen besproken. Deze stappen sluiten aan bij het Integraal Afwegingskader (IAK). Het IAK biedt beleidsmakers en wetgevingsjuristen de normen waaraan goed beleid en goede regelgeving moeten voldoen. Hierdoor kan nu een meer methodische afweging gemaakt bij beleidsvorming en opstellen van wet –en regelgeving. Ook beleidsmedewerkers op andere terreinen kunnen deze handreiking gebruiken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.