Universiteit Leiden

nl en

Esther van den Bos

Universitair docent

Naam
Dr. E.J. van den Bos
Telefoon
+31 71 527 6868
E-mail
bosejvanden@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-1177-4856

Esther van den Bos is universitair docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Esther van den Bos

Kort CV

Esther van den Bos is universitair docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.

Ze promoveerde in 2007 bij de afdeling Cognitieve Psychologie, onder begeleiding van dr. Fenna Poletiek en prof. dr. Bernhard Hommel. Haar proefschrift ging over impliciet leren van kunstmatige grammatica’s . In 2007-2008 ontving Esther een Niels Stensen Fellowship om onderzoek te doen naar statistisch leren van structuren die voorkomen in natuurlijke taal in het Cognitive Neuroscience Lab aan Cornell University. Daarna werkte ze als docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In 2011 keerde Esther terug naar Leiden als postdoc bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie. Ze raakte betrokken bij de Social Anxiety and Normal Development - study en richtte zich op de normale ontwikkeling van lichamelijke stressreacties op een spreektaak. Ze bestudeerde met name hoe de ontwikkeling van deze reacties samenhangt met de lichamelijke en sociaal-cognitieve ontwikkeling in de adolescentie.

Onderzoek

In haar huidige onderzoek richt Esther zich op sociale angst; de angst om door anderen beoordeeld te worden in sociale situaties. Ze probeert te ontdekken of jongeren die veel last hebben van sociale angst of spreekangst een andere ontwikkeling laten zien dan hun leeftijdgenoten in hun lichamelijke stressreacties en sociaal gedrag (b.v. oogcontact). Kennis van zulke verschillen kan bijdragen aan een vroegtijdige signalering van ernstige problemen, zoals een sociale angststoornis. Daarnaast is Esther geïnteresseerd in interventies die sociaal angstige jongeren helpen om beter met sociale situaties om te gaan. 

Esther maakt in haar onderzoek gebruik van fysiologische en neuroendocriene metingen, eye-tracking en virtual reality.

Onderwijs

 • Algemeen coördinator van de masterspecialisatie School Psychology
 • Cursuscoördinator School-based Prevention and Intervention
 • Begeleiding interne praktische stage (School Psychology)
 • Begeleiding onderzoeksstages
 • Begeleiding Master scripties
 • Begeleiding Bachelor Project

Subsidies

 • 2019: Leids Universiteits Fonds, "Kijk eens aan!" (€12.5K)
 • 2018 Profileringsgebied Brain Function and Dysfunction over the Lifespan (UL): opstartsubsidie ‘virtual reality’ project i.s.m. Mariska Kret (€43,6K)
 • 2008 Cornell Cognitive Science Program, reissubsidie ($794)
 • 2007 Niels Stensen Stichting (€30K)

Begeleiding promovendi

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3B49

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.