Universiteit Leiden

nl en

Psychologen ontvangen onderzoeksbeurs voor sociale angst

'We zijn trots en blij met deze beurs. Het is echt vernieuwend fundamenteel onderzoek en met een directe lijn naar praktische toepassingen', verheugt Michiel Westenberg zich op het onderzoek naar effecten van leeftijd en sociale angst. Samen met Esther van den Bos heeft hij daarvoor een onderzoeksbeurs gekregen van de nationale wetenschapsfinancier NWO in de Open Competitie Sociale en Geesteswetenschappen (SGW).

Het project is een vervolg op het promotie-onderzoek van Jiemiao Chen, onder supervisie van ontwikkelingspsychologen Michiel Westenberg en Esther van den Bos. Chen is ook de beoogde post-doc op het NWO-project.

Kijk je me aan als ik tegen je praat? Effecten van leeftijd en sociale angst
prof. dr. P.M. Westenberg 

Volwassenen die last hebben van sociale angst (om afgewezen of bekritiseerd te worden), vermijden oogcontact. Onbedoeld houden ze daarmee hun angst in stand. Over (vermijding van) oogcontact door kinderen en jongeren is nog weinig bekend. Dit project vergelijkt oogcontact van kinderen en jongeren met en zonder sociale angst klachten om te achterhalen hoe oogcontact zich normaal ontwikkelt en wat er mis gaat bij sociaal angstigen. Naast de duur van het oogcontact vergelijken we specifieke patronen van kijkgedrag, zoals de ongeschreven regels voor kijkgedrag die de spreker en de luisteraar volgen wanneer ze van rol wisselen in een gesprek.

Kijkgedrag

Chens promotie-onderzoek gaat over de invloed van sociale angst (een extreme vorm van verlegenheid) op het kijkgedrag van jongvolwassenen. Kijkgedrag werd gemeten met eye-tracker brillen in verschillende situaties. De aard van de situatie bleek veel invloed te hebben op het kijkgedrag van mensen met een hoge mate van sociale angst. Chen creëerde onder andere een situatie waarin deelnemers een kennismakingsgesprek voerden met een onbekende. Die situatie zal nu ook gebruikt worden in het onderzoek met kinderen en adolescenten.

Oogcontact

Uit recent onderzoek, waaronder dat van Chen, wordt steeds duidelijker dat volwassenen met een hoge mate van sociale angst minder oogcontact maken in sociale situaties. Het is nog niet bekend rond welke leeftijd die vermijding van oogcontact begint. Kijkgedrag van kinderen en jongeren in het algemeen is nog nauwelijks onderzocht. Daarnaast is er nog weinig bekend over het belang van de timing van oogcontact.

NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen

De Open Competitie van SGW heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling. Deze financiering geeft de kans onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden. Onderzoekers konden een budget van maximaal 750.000 euro aanvragen. 
58 nieuwe projecten van start binnen de Open Competitie – SGW

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.