Universiteit Leiden

nl en

Elsemieke Daalder

Universitair docent

Naam
Mr. E.S. Daalder
Telefoon
+31 71 527 6851
E-mail
e.s.daalder@law.leidenuniv.nl

Elsemieke Daalder is sinds 1 september 2012 verbonden aan het Instituut voor Metajuridica als promovenda in de rechtsgeschiedenis.

Meer informatie over Elsemieke Daalder

Opleiding

E. (Elsemieke) Daalder (1987) studeerde Rechtsgeleerdheid (specialisatie civiel recht) en Griekse en Latijnse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden en behaalde in 2012 voor beide studies een cum laude mastergraad. Zij nam als buitenlid deel aan het Talentprogramma aan de Graduate School van de Leidse rechtenfaculteit en werkte van 2008 tot 2012 als student-assistent bij de afdeling Rechtsgeschiedenis en van 2009 tot 2011 als student-assistent bij de afdeling civiel recht. Daarnaast was zij actief als (bestuurs)lid bij Philips van Leyden, het Leidse dispuut voor Romeins recht en Europese Rechtsgeschiedenis. Sinds september 2012 is zij werkzaam als promovenda bij de afdeling Rechtsgeschiedenis op basis van een NWO-onderzoeksbeurs.

De Decreta van de Romeinse jurist Julius Paulus

Elsemieke doet onderzoek naar een werk van de Romeinse jurist Julius Paulus (2 e – 3 e eeuw n. Chr.), genaamd Decretorum Libri Tres (‘drie boeken van keizerlijke decreten’). Dit werk bevat een verzameling uitspraken ( sententiae) door keizer Septimius Severus (en wellicht enkele van zijn opvolgers) als hoogste gerechtelijke instantie binnen het Romeinse Rijk. In zijn verslagen beschrijft Paulus dikwijls hoe en op welke gronden een dergelijke beslissing in het raadgevende orgaan van de keizer, het consilium, tot stand kwam. Zijn verslagen bieden hierdoor een unieke kijk in het besluitvormingsproces aan de top van de keizerlijke bureaucratie en de personen en belangen die hierbij een rol spelen.

Onderzoeksgebieden

Elsemieke heeft belangstelling voor de volgende onderwerpen:

 • Romeins recht
 • Europese rechtsgeschiedenis
 • Modern privaatrecht (i.h.b. goederenrecht)
 • Latijnse retorica (i.h.b. de werken van Cicero)
 • Latijnse epigrafie

Onderwijs

Elsemieke verzorgt onderwijs in de volgende vakken:

 • Romeins Recht (BA-I)
 • Geschiedenis van het Europese Privaatrecht (BA-II/III)
 • Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht (BA-III)

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Rechtsgeschiedenis

Werkadres

Reuvensplaats 3-4
2311 BE Leiden
Kamernummer 121 B

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie