Universiteit Leiden

nl en

Elsemieke Daalder

Universitair docent

Naam
Mr.dr. E.S. Daalder
Telefoon
+31 71 527 6851
E-mail
e.s.daalder@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-4585-1928

E. (Elsemieke) Daalder (1987) studeerde Rechtsgeleerdheid (specialisatie civiel recht) en Griekse en Latijnse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden en behaalde in 2012 voor beide studies een cum laude mastergraad. Van september 2012 tot oktober 2018 was zij werkzaam als promovenda bij de afdeling Rechtsgeschiedenis op basis van een NWO-onderzoeksbeurs. Tijdens haar promotieonderzoek verbleef zij enkele maanden aan het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome. In oktober 2018 promoveerde Elsemieke cum laude op haar proefschrift De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus (Boom Juridisch: Den Haag 2018). Haar proefschrift werd bekroond met drie nationale en internationale prijzen (zie onder). Sinds november 2018 is zij verbonden aan de vakgroep Rechtsgeschiedenis van de Leidse rechtenfaculteit als universitair docent.

Meer informatie over Elsemieke Daalder

Beurzen en prijzen

 • 2012 – NWO Onderzoekstalent, onderzoeksbeurs voor 3 jaar. 
 • 2014 – Onderzoeksbeurs van het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (KNIR), verblijf van twee maanden. 
 • 2016 – Publicatieprijs 2015 van de Vereniging voor Burgerlijk Recht, samen met mr. R. de Graaff, voor het artikel ‘Rome, Luxemburg, Den Haag: de prejudiciële procedure als rechtsvormend instrument’ Ars Aequi 2014, afl. 4, p. 324-332.
 • 2017 – Facultaire prijs voor de beste werkgroepdocent van het collegejaar 2016-2017 (‘JSVO Onderwijsprijs’).
 • 2019 – Ted Meijerprijs 2019 voor de beste dissertatie op het gebied van de geesteswetenschappen in relatie tot Italië en in het bijzonder tot Rome, toegekend door het KNIR.
 • 2019 – ‘Premio della Corte costituzionale’, internationale rechtshistorische dissertatieprijs die elke drie jaar wordt toegekend door het Corsorzio Interuniversitario Gérard Boulvert.
 • 2020 – J.C. Ruigrokprijs 2020, uitgereikt door de KHMW voor het beste juridische proefschrift verdedigd in de afgelopen vier jaar. 

Proefschrift: De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus

Het proefschrift van Elsemieke heeft betrekking op twee werken van de Romeinse jurist Julius Paulus (2e – 3e eeuw n. Chr.), genaamd Decretorum libri tres (‘Drie boeken van keizerlijke decreten’) en Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum libri sex (‘Zes boeken keizerlijke uitspraken gedaan in gerechtelijke procedures’). Beide werken bevatten een verzameling rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Severus als hoogste rechterlijke instantie in het Romeinse Rijk. In zijn verslagen vermeldt Paulus niet alleen de beslissing van de keizer, maar hij beschrijft ook hoe en op welke gronden deze in het raadgevende orgaan van de keizer, het consilium, tot stand kwam. Zijn verslagen bieden hierdoor een unieke kijk in het besluitvormingsproces aan de top van de keizerlijke bureaucratie en de personen en belangen die hierbij een rol speelden.

Door middel van een juridische en historische analyse van de verslagen van Paulus schetst Elsemieke in haar proefschrift een beeld van de rechterlijke activiteiten van Septimius Severus en relateert dit aan de constitutionele, institutionele en historische context waarin de beslissingen van Severus en – in het verlengde daarvan – de rechtspraakverzamelingen van Paulus tot stand zijn gekomen. De bestudering van de wisselwerking tussen context en inhoud maakt het vervolgens mogelijk om de motieven van Paulus voor het publiceren van de rechterlijke uitspraken van Septimius Severus te achterhalen.

Het proefschrift van Elsemieke is open access beschikbaar in het Leids Repositorium.

Onderzoeksgebieden

Elsemieke heeft belangstelling voor de volgende onderwerpen:

 • Romeins recht
 • Europese rechtsgeschiedenis
 • Modern privaatrecht
 • Latijnse retorica (i.h.b. de werken van Cicero)
 • Latijnse epigrafie

Onderwijs

Elsemieke verzorgt onderwijs in de volgende vakken:

 • Romeins Recht (BA-I)
 • Geschiedenis van het Europese Goederenrecht (BA-II/III)
 • Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht (BA-III)
 • Bachelorscripties (BA-III)
 • Retorica en recht (keuzevak bij faculteit der geesteswetenschappen)
 • Uitleg en overtuiging. Retorica in theorie en praktijk (HC Law)

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Rechtsgeschiedenis

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A3.10

Contact

Publicaties

 • Stichting Philologisch Studiefonds Bestuurslid (secretaris)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.