Universiteit Leiden

nl en

Ariadne Schmidt

Bijzonder hoogleraar geschiedenis van de stadscultuur, in het bijzonder van Leiden

Naam
Prof.dr. A. Schmidt
Telefoon
+31 71 527 2502
E-mail
a.schmidt@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-5591-0237

Beluister de podcast

Meer weten over het onderzoek van Ariadne Schmidt? Luister naar haar optreden in onze podcast Enkeltje Wetenschap.

Meer informatie over Ariadne Schmidt op de Engelstalige pagina

Bijzonder hoogleraar geschiedenis van de stadscultuur, in het bijzonder van Leiden

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Instituut voor Geschiedenis
 • Economische en Sociale geschiedenis

Werkadres

Johan Huizinga
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Kamernummer 2.06a

Contact

Universitair Docent

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Instituut voor Geschiedenis
 • Economische en Sociale geschiedenis

Werkadres

Johan Huizinga
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Kamernummer 2.06a

Contact

 • Schmidt A. (24 oktober 2019), Presentatie 'Magdalena Moons', Maand van de geschiedenis: drie bijzondere Leidsche vrouwen, BplusC en Erfgoed Leiden en Omstreken (Lezing).overig
 • Schmidt A., Oosten R.M. & Theerens A. (2019), Presentatie 'Leiden's pubscape 1816-1894', Studiemiddag Leiden's pubscape. Drank en drankverkoop in de Leidse geschiedenis. [overig].overig
 • Schmidt A. (2 oktober 2019), Magdalena Moons, heldin van het Leidens ontzet for Nieuws en politiek(Omroep West) [interview].televisie-of radio-optreden
 • Schmidt A. (16 februari 2019), Gevaarlijke vrouwen, gewelddadige mannen? Criminaliteit en gender in de vroegmoderne stad (Lezing). Leiden University: Dies voor alumni, Universiteit Leiden.overig
 • Schmidt A. (8 februari 2019), Vrouwen in de vroegmoderne tijd. Enkeltje Wetenschap. Leiden University [podcast].overig
 • Schmidt A., Oosten R.M.R. van, Theerens A., Vellinga H. & Ponsen A. (2019), Leiden’s Pubscape, 1820–1894. Towards a better understanding of drink and labour. [dataset].overig
 • Schmidt A. (2019), Magdalena Moons en andere heldinnen uit de Leidse geschiedenis. Lezing voor de Dames-Sociëteit Amicitia (Lezing).overig
 • Schmidt A. (23 november 2018), Diversiteit en inclusiviteit in de Leidse samenleving - een reactie op Pieter de la Court-lezing van Arthur Weststeijn (Lezing). Leiden: Pieter de la Court-lezing, Gemeente Leiden, Universiteit Leiden.overig
 • Schmidt A. (24 oktober 2018), Criminaliteit en vrouwen in de vroegmoderne tijd, in het bijzonder in Leiden (Lezing). Leiden: Dangerous cities: criminaliteit in Leiden en Amsterdam. Erfgoed Leiden en Omstreken, Universiteit Leiden.overig
 • Schmidt A. (3 oktober 2018), Vrouwen in de vroegmoderne Hollandse stad (Lezing). Leiden: 3 October University.overig
 • Schmidt A. (17 september 2018), Leidse vrouwen in verzet. Geïnterviewd door Wilfred Simons voor Leidsch Dagblad [interview].overig
 • Kamp J.M. & Schmidt A. (2018), Getting Justice: A Comparative Perspective on Illegitimacy and the Use of Justice in Holland and Germany, 1600–1800, Journal of Social History 51(4): 672–692.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. (18 april 2018), Radio interview stadscultuur Leiden for Science071(Sleutelstad FM) [interview].televisie-of radio-optreden
 • Schmidt A. (2018), Contested authority. Working women in leading positions in the early modern Dutch urban economy. In: Bailey M.L., Colwell T.M., Hotchin J. (red.) Women and Work in Premodern Europe. Experiences, Relationships and Cultural Representation, c. 1100-1800.: Routledge/ Taylor & Francis Ltd. 214-236.boekdeel
 • Heijden M.P.C. van der & Schmidt A. (2018), Theorizing Crime and Gender in a Long-Term Perspective. In: Dermineur E.M., Karlsson Sjögren Å., Langum V. (red.) Revisiting Gender in European History, 1400–1800. New York/ Abingdon: Routledge. 52-77.boekdeel
 • Schmidt A. (26 maart 2017), Op het slechte pad: Criminaliteit vroeger en nu for Radio Swammerdam(AmsterdamFM) [interview].televisie-of radio-optreden
 • Schmidt A. (2017), Bespreking van: Cathryn Spence (2016) Women, credit and debt in Early Modern Scotland, Women's History Review 26(4): 666-667.boekbespreking
 • Schmidt A. (2017), Redactielid Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis/ the Low Countries Journal of Social and Economic History .tijdschriftredactie
 • Schmidt A. (2017), Singles in the city - a historical perspective [Solo in the city, Vlaams Nederlands Huis voor cultuur en debat, Brussels] (Lezing).overig
 • Schmidt A. (2017), Vrouwen aan het werk: Verzuiling en kostwinnersmodel houden vrouwen lang uit het arbeidsproces. [overig]overig
 • Schmidt A. (2016), Criminele vrouwen in de vroegmoderne Hollandse stad, Gen.Magazine 22(1): 38-42.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Devos I., Schmidt A. & De Groot J. (2016), Special Section: The lure of the city: comparative perspectives on singles in towns in the Low Countries, 1600-1940. Redactielid Journal of Urban History 42(1).tijdschriftredactie
 • Devos I., Schmidt A & De Groot J. (2016), Unmarried and Unknown: Urban Men and Women in the Low Countries Since the Early Modern Period, Journal of Urban History 42(1): 3-20.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. & Heijden M.P.C. van der (2016), Women Alone in Early Modern Dutch Towns: Opportunities and Strategies to Survive, Journal of Urban History 42(1): 21-38.artikel in een tijdschrift
 • Heijden M.P.C. van der & Schmidt A. (2015), Der Haushalt in de niederländischen Geschichtsschreibung: Ehemuster, fragliches Patriachat und häusliches Leben. In: Eibach J., Ineken Schmidt-Voges (red.) Das Haus in der Geschichte Europas. Ein Handbuch. Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg. 131-147.boekdeel
 • Schmidt A., Devos I. & Blonde B. (2015), Introduction. Single and the City: Men and Women Alone in North-Western European Towns since the Late Middle Ages. In: De Groot J., Devos I., Schmidt A. (red.) Single Life and the City 1200-1800. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. 1-24.boekdeel
 • Schmidt A. et al (2015), Low Countries Journal of Social and Economic History/ Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis Redactielid .tijdschriftredactie
 • Schmidt A. (2015), Bespreking van: Simonton D., Montenach A. (2013) Female agency in the urban economy. Gender in European towns, 1640–1830, Continuity and Change 30(2): 303-305.boekbespreking
 • Kamp J.M. & Schmidt A. (2015), See you in court? Recht en rechtsgebruik door ongehuwde moeders in Holland en Duitsland in de vroegmoderne tijd, Holland. Themanummer: Adel in Holland 47(3).artikel in een tijdschrift
 • De Groot J., Devos I. & Schmidt A. (red.) (2015), Single Life and the City 1200-1900. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.boekredactie
 • Schmidt A. (2014), Gelijk hebben, gelijk krijgen? Vrouwen en vertrouwen in het recht in Holland in de zeventiende en achttiende eeuw. In: Groesen M. van, Pollmann J., Cools H. (red.) Het Gelijk van de Gouden Eeuw. Recht, onrecht en reputatie in de vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren. 109-125.boekdeel
 • Schmidt A. (2014), The profits of unpaid work. ‘Assisting labour’ of women in the early modern urban Dutch economy, History of the Family 19(3): 301-322.artikel in een tijdschrift
 • Heijden M.P.C. van der & Schmidt A. (2014), Crime and Gender 1600-1900: A Comparative Perspective. [website]overig
 • Nederveen Meerkerk E.J.V. van & Schmidt A. (2014), Le travail des femmes et des enfants dans une société industrieuse: les Province-Unies (XVIIe-XIXe siècle). In: Maitte C., Terrier D. (red.) Les Temps du Travail. Normes, pratiques, évolutions (XIVe-XIXe siècle). Rennes: Presses Universitaires de Rennes. 433-453.boekdeel
 • Schmidt A. (2014), Redactielid Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis .tijdschriftredactie
 • Schmidt A. (18 september 2013), Alleenstaand maar niet alleen. Geïnterviewd door Fogteloo M. voor De Groene Amsterdammer [interview].overig
 • Heijden M.P.C. van der & Schmidt A. (2013), Crime and Gender 1600-1900: A Comparative Perspective. [website]overig
 • Schmidt A. & Pluskota M. (2013), Gevaarlijke vrouwen, gewelddadige mannen? Een review van het historisch onderzoek naar criminaliteit en gender in Europese steden, 1600–1800, Stadsgeschiedenis 8(1): 60-77.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. (2013), Redactielid Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis .tijdschriftredactie
 • Schmidt A. (24 juni 2012), Hoe happy is the single. Geïnterviewd door Duin M. voor Trouw [interview].overig
 • Schmidt A. & Nederveen Meerkerk E.J.V. van (2012), Reconsidering the "First Male-Breadwinner Economy": Women's Labor Force Participation in the Netherlands, 1600–1900, Feminist Economics 118(4).artikel in een tijdschrift
 • Heijden M.P.C. van der, Nederveen Meerkerk E.J.V. van & Schmidt A. (2012), Religion, Economic Development and Women’s Agency in the Dutch Republic. In: Religion and religuous institutions in the European economy 1000-1800. Prato. 543-562.congresbijdrage
 • Schmidt A., Heijden, van der M. & Nederveen Meerkerk E. (2012), Repliek: Terugkeer van het patriarchaat? Vrije vrouwen in de Republiek, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 9(2).artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. (2012), Redactielid Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis .tijdschriftredactie
 • Schmidt A. (2011), Labour ideologies and women in the Northern Netherlands, c.1500-1800, International Review of Social History 56: 45-67.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. (2011), Redactielid Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis .tijdschriftredactie
 • Schmidt A. (2010), Generous provisions or legitimate shares? Widows and the transfer of property in 17th-century Holland, History of the Family 15: 13-24.artikel in een tijdschrift
 • Heijden M.P.C. van der & Schmidt A. (2010), Public Services and Women’s Work in Early Modern Dutch Towns, Journal of Urban History 36(3): 368-386.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. (2010), Bespreking van: (2007) Janine Lanza From Wives to Widows in Early Modern Paris. Gender, Economy, and Law, International Review of Social History 55: 137-139.boekbespreking
 • Schmidt A. (2010), Redactielid Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis .tijdschriftredactie
 • Schmidt A. (2010), Vrouwen die de kost verdienen, Arsiv Kaynak Tarama Dergisi (6): 14-23.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schmidt A. (2009), Redactielid Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis .tijdschriftredactie
 • Heijden M.P.C. van der, Schmidt A. & Nederveen Meerkerk E. (2009), Terugkeer van het patriarchaat? Vrije vrouwen in de Republiek', Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 6(3): 26-52.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. (2009), The Economic Role of Women in Family-based Production in the Dutch Republic. In: Cavaciocchi Simonetta (red.) The Economic Role of the Family in the European Economy from the 13th to the 18th Centuries (Prato 2009). Firenze: Firenze University Press. 739-750.boekdeel
 • Schmidt A. (2009), Women and Guilds: Corporations and Female Labour Market Participation in Early Modern Holland, Gender and History 21(1): 170-189.artikel in een tijdschrift
 • Nederveen Meerkerk E.J.V. van & Schmidt A. (2008), Between wage labor and vocation: child labor in Dutch urban industry, 1600-1800, Journal of Social History 41(3): 717-736.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. (2008), Managing a large household. The gender division of work in orphanages in Dutch towns in the early modern period, 1580-1800, History of the Family 13: 42-59.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. (2008), "Ontbloot van alle winsten"? Armoede en overlevingsstrategieën van gebroken gezinnen in Holland, 1600-1800, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 23(2): 119-137.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. (2008), Redactielid Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis .tijdschriftredactie
 • Heijden M.P.C. van der, Schmidt A. & Wall R. (2007), Broken families: Economic resources and social networks of women who head families, History of the Family 12(4): 223-232.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. (2007), Gilden en de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt in Holland in de vroegmoderne tijd, De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in Interdisciplinair Perspectief 23(2): 160-178.artikel in een tijdschrift
 • Heijden Manon van der, Schmidt A. & Wall R. (2007), Redactielid History of the Family 12(4).tijdschriftredactie
 • Heijden M.P.C. van der & Schmidt A. (2007), In dienst van de stad. Vrouwen in stedelijke ambten, Holland 1500-1800, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 4(4): 3-34.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. (2007), Redactielid Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis .tijdschriftredactie
 • Schmidt A. (2007), Survival strategies of widows and their families in early modern Holland, c. 1580-1750, History of the Family 12: 268-281.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. (2007), Werken voor wezen. Vrouwen, mannen en de verdeling van werk in weeshuizen in de vroegmoderne tijd, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 120(2): 164-179.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. (2006), Bespreking van: (2005) Marjorie McIntosh Keniston, Working women in English society 1300-1620, International Review of Social History 51: 483-485.boekbespreking
 • Nederveen Meerkerk E.J.V. van & Schmidt A. (2006), Tussen arbeid en beroep. Jongens en meisjes in de stedelijke nijverheid, ca. 1600-1800, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 3(1): 24-50.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. (2005), Vrouwenarbeid in de vroegmoderne tijd in Nederland' in: Vrouwenarbeid in de vroegmoderne tijd in Nederland, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2(3): 2-21.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. (2004), The winter of her life? Widowhood and the lives of Dutch women in the early modern era. In: Mulder-Bakker and R. Nip A.B. (red.) The prime of their lives: Wise Old Women in Pre-Industrial Europe. Leuven: Peeters. 137-148.boekdeel
 • Schmidt A. (2003), Bespreking van: (2002) David M. Turner, Fashioning adultery. Gender, sex and civility in England, 1660- 1740, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 116: 436-438.boekbespreking
 • Schmidt A. (2003), Bespreking van: - Book review of: Monica Chojnacka, Working women in early modern Venice, International Review of Social History 48: 101-103.boekbespreking
 • Schmidt A. & Sluijter R. (2003), Sociale verhoudingen en maatschappelijke zorg. In: In: S. Groenveld (red.), Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad 2, 1574-1795. Leiden: Stichting Geschiedschrijving Leiden. 109-125.boekdeel
 • Schmidt A. (2003), - 'Zelfstandig en bevoogd: de speelruimte van vrouwen rond 1650, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 29(1): 28-34.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A., Kloek E.M. & Polak M. (red.) (2002), Het Vossius 1926-2001. De geschiedenis van een Amsterdams gymnasium. Amsterdam: Amsterdam.boekredactie
 • Schmidt A. (2002), Met één voet in het graf? Leidse weduwen in de Gouden Eeuw, Spiegel Historiael 37(2): 72-76.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Schmidt A. (2002), Bespreking van: (2001) Christine Werkstetter, Frauen im Augsburger Zunfthandwerk. Arbeit, Arbeitsbeziehungen und Geslachterverhältnisse im 18. Jahrhundert, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 115: 613-615.boekbespreking
 • Schmidt A., Altena M. van, Bouw C., Broekhans M., Nederveen Meerkerk E. & Paffen A. (2002), Redactielid Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 22.tijdschriftredactie
 • Schmidt A. (2002), Van de lusten geproefd. Wellust in het weduwebeeld in de vroegmoderne periode. Twee eeuwenoude weduwebeelden, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 20: 65-83.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. (2001), Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw. Amsterdam: Prometheus/ Bert Bakker.boek
 • Schmidt A., Henkes B., Schrover M.L.J.C. & Wilke M. (2001), Redactielid Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 21.tijdschriftredactie
 • Schmidt A. (2001), "Touching inheritance". Mannen, vrouwen en de overdracht van bezit in de zeventiende eeuw, Holland. Themanummer: Adel in Holland 33(4): 175-189.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A. (2000), -Dat oock de weduwen ende weesen der Dienaren niet vergethen werden. De ontwikkeling van de zorg voor predikantsweduwen in Leiden in de zeventiende eeuw, Leids Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken : 38-53.artikel in een tijdschrift
 • Schmidt A., Henkes B., Schrover M.L.J.C., Vries P. & Wilke M. (2000), Redactielid Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 20.tijdschriftredactie

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.