Universiteit Leiden

nl en

Cities, Migration and Global Interdependence (MA)

Er is en was wereldwijd sprake van grote ongelijkheid (lokaal, nationaal, en internationaal). In de loop van de geschiedenis hebben overheden en organisaties soms pogingen gedaan die ongelijkheid op te heffen of te verminderen, maar niet in alle gevallen was het opheffen doel of uitkomst van acties. In deze master kijken we naar allerlei vormen van ongelijkheid op basis van onder meer gender, klasse, etniciteit of ras, religie, seksualiteit, leeftijd, beperking, burgerschap (en slavernij) en wettelijke status. We kijken onder meer naar economische ongelijkheid, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen of tussen migranten en niet-migranten. In onze optiek moeten vormen van diversiteit bestudeerd worden vanuit een intersectioneel perspectief. Hoe een samenleving omgaat met een vorm van ongelijkheid, bijvoorbeeld op basis van gender, hangt immers samen met hoe er omgegaan wordt met andere vormen van ongelijkheid, bijvoorbeeld op basis van seksualiteit, geloof, etniciteit, religie en klasse. Je kunt de ongelijkheid bestuderen op het microniveau van een stad of wijk, of het mondiale niveau van koloniale rijken. Je kunt je richten op de Vroegmoderne Tijd of op het heel recente verleden en alles er tussenin. Je kunt kijken naar wat overheden en organisaties (inclusief kerken en bedrijven) deden en naar hoe mensen ongelijkheid hebben ervaren en wat dat met hen heeft gedaan. Je kunt emancipatoire bewegingen analyseren en de factoren die emancipatie (van vrouwen, arbeiders, minderheden, LGTBers) tegenhielden of bevorderden. Je kunt werken met film, foto’s, dagboeken, romans, interviews, kookboeken, cartoons, strips, kranten, overheidsmateriaal en archieven van organisaties. Je hebt een grote keuzevrijheid in onderwerp en benadering.

De master Cities, Migration and Global Interdepence wordt in het Engels gegeven. Ga naar de Engelstalige pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.