Logo Universiteit Leiden.

nl en

De Europese middeleeuwen

Geschiedenis op hoofdlijnen vanuit de actuele geschiedschrijving

Middeleeuwen is de gebruikelijke aanduiding voor de periode van 500 tot 1500 in de geschiedenis van Europa, de tijd tussen ‘de val van het Romeinse Rijk’ en de ontdekking van de Nieuwe Wereld. Terwijl ‘middeleeuwen’ en ‘middeleeuws’ in het hedendaagse spraakgebruik nog altijd gelijkstaan met achterlijkheid en barbaarsheid, worden de middeleeuwen in de moderne geschiedbeoefening vooral gezien als een millennium van ingrijpende sociale, economische en culturele transformaties die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan wat wij, Europeanen van de eenentwintigste eeuw, zijn en waarvoor wij staan. Het college heeft als eerste doel om vanuit dat perspectief de middeleeuwse geschiedenis op hoofdlijnen te behandelen. Daarnaast wil het de aandacht vestigen op een aantal recente thema’s waarin de standaardbehandeling van de middeleeuwse geschiedenis ter discussie is gesteld, zoals periodisering, globalisering, klimaatgeschiedenis, gender, postkolonialisme, en de history of things. Het college zal dus niet alleen gaan over wat er is gebeurd in de middeleeuwen, maar nadrukkelijk ook over uiteenlopende actuele visies op die gebeurtenissen.

Gravensteen in Gent (bron: Wikipedia)

8 vrijdagen
11, 18, 25 feb;
4, 11, 18, 25 mrt; 1 apr 2022
11.15-13.00 uur
Leiden, in een collegezaal.

Werkvorm

Hoor- en discussiecolleges.
Thuis ca. 2 uur studeren per bijeenkomst.

Studiemateriaal

  • Wim Blockmans & Peter Hoppenbrouwers, Eeuwen des onderscheids. Een geschiedenis van middeleeuws Europa Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2016 (herziene 2de editie). Prijs ca. € 50 
    Of de Engelse vertaling: Introduction to Medieval Europe, 300-1500 London/New York: Routledge, 2018 (revised 3rd edition). Prijs ca. € 40
    Het boek is goed tweedehands verkrijgbaar.

Colleges € 264

Bijkomende kosten: € 40-50 voor het cursusboek (aan te schaffen in de boekhandel).

Docent

Peter Hoppenbrouwers is emeritus-hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis aan het Instituut voor Geschiedenis.

Peter Hoppenbrouwers op de website van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.