Logo Universiteit Leiden.

nl en

Hoogbouw in Nederland - Wandeling in Den Haag

Afgelopen voorjaar gaf Laura Plezier een college over hoogbouw in Nederland. Het laatste college bestond uit een rondleiding in Den Haag. Op 28 augustus zal ze deze wandeling nog een keer met u maken. Het is niet nodig dat u het college heeft gevolgd.

De wandeling bestaat uit drie delen: twee in Bezuidenhout en éen in het centrum.
Het eerste deel zal in het Bezuidenhout-Beatrixkwartier zijn. Dat werd van polderwijk rond 1890-1900 een woonwijk. Na de oorlog was het een kaalgeslagen gebied. Daarna is het verworden tot eenzijdig kantoorgebied. Nu wordt er gewoond en gewerkt.
Deel twee is in het Centraal Stationgebied en het gebied ten noorden ervan, waar winkelcentrum Babylon is. Dit was in 1836 het landgoed van J. van den Bosch (van de Drentse Koloniën) met een landschapstuin van Zocher. Het is verworden tot woonwijk, maar na de oorlog was ook dit een kaalgeslagen gebied. Doel was hier de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, een tramviaduct en winkelcentrum Babylon te vestigen.
Deel drie is in het gebied aan de andere kant van CS, waar ministeries zijn verrezen. Een gebied dat oorspronkelijk een havengebied was en altijd rommelig is geweest. Er was veel bedrijvigheid, maar even vaak afbraak. Na de oorlog wilde Dudok hier een ministeriekwartier van allure maken. Dit is niet gelukt, met vele hoogbouwplannen tot gevolg. Het gebied bestaat uit meerdere deelgebieden: de smalle strook tegenover CS (Rijnstraat-Oranjebuitensingel), De Resident, het Wijnhavenkwartier (wonen en ministeries) en het Spuikwartier (meer cultureel gemengd met wonen).

Van belang voor alle drie de deelgebieden is de relatie tussen stedenbouw en infrastructuur. Het gebied wordt doorsneden door een breed sporen en rails complex, tram- en metrolijnen, een snelweg (A12/Utrechtse baan) en het Prins Bernhard Viaduct. De doorsnijding van de infra heeft het stedelijk weefsel geïsoleerd gemaakt en is bepalend geweest voor de gebouwen. Zo heeft de verdiepte tunnelbak van de A12 het Bezuidenhout-Beatrixkwartier geïsoleerd van het centrum, maar heeft het ook mogelijk gemaakt dat er hoogbouw over de weg werd gebouwd: bijzonder voor Nederland.

Den Haag binnenkomst via Utrechtse Baan. Foto Roel Wijnants (bron: Flickr)

Docent

Laura Plezier MA is opgeleid als kunst- en architectuurhistoricus aan de Universiteit Leiden en is daarnaast bestuurskundige.

Praktische informatie

woensdag 28 augustus
11.15-13.00/13.15 uur

bij meer dan 15 deelnemers wordt een tweede groep samengesteld
14.15-16.00/16.15 uur
Den Haag

Rondwandeling.
NB het is niet ver wandelen, maar u staat wel bijna de hele tijd.

Hand-out bij de wandeling.

Rondwandeling en hand-out € 45,-

U krijgt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur.
U ontvangt na verzending van een ingevuld formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

>Digitaal aanmelden.

De mogelijkheden om aan te melden met korting of met een fanpas voor grootverbruikers/veelplegers vindt u op de pagina Aanmelden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.