Logo Universiteit Leiden.

nl en

Hoogbouw in Nederland

In Nederland komen steeds meer hoge gebouwen. De hoogste staat in Rotterdam: Zalmhaven I, 215 meter hoog en ontworpen door Dam & Partners Architecten. Maar ook in Den Haag en andere steden in Nederland staan veel hoge gebouwen. Verwacht wordt dat hoogbouw in deze eeuw in hoogte en in aantal verder toeneemt, onder andere vanwege de enorme behoefte aan woningen. Hoogbouw zal de Nederlandse steden èn het platteland een ander aanzien geven.

Doel van deze collegereeks is inzicht te geven in de functie en de architectuur van hoogbouw in Nederland in de twintigste en eenentwintigste eeuw.

De Zalmhaven, Dam & Aartners Architecten, Rotterdam (Bron: wikipedia)

De colleges beginnen met een uitleg over de historische context van hoogbouw die terug gaat tot de architectuur van de klassieke oudheid. We belichten en bediscussiëren de basisvraag: Wat is hoogbouw? Verschillende hoge gebouwtypen in de architectuurgeschiedenis van Nederland komen aan de orde, zoals woonhotels en portiewoningen in de jaren twintig en flats in de wederopbouwperiode.

De eerste drie colleges staan in het teken van deze en andere theoretische aspecten van hoogbouw, zoals schriftelijke manifesten van architect Rem Koolhaas. Waarom bouwen we hoge gebouwen? Hoe wordt een hoog gebouw geconstrueerd? Wat is de relatie met hoogbouw in het buitenland? Wat zijn de architectuurstijlen in hoogbouw? En wat is de invloed van hoogbouw op de stedenbouw en de leefbaarheid van de stad?

Het tweede deel van de collegereeks staat in het teken van hoogbouwarchitectuur in de Nederlandse steden. Gebouwen in onder andere Rotterdam, Amsterdam en Den Haag komen uitgebreid aan bod. Verder bespreken we de architectuur van de Nederlandse architecten(bureaus) zoals OMA, MDRDV, Mecanoo, Sjoerd Soeters, Jan Hoogland, Reutlings Niedijk, Claus en Kaan Architecten. En enkele hoge gebouwen van buitenlandse architecten in Nederland, zoals het werk van Rob Krier in Den Haag.

We sluiten af met een beschouwing over de vraag welke rol hoogbouw gaat spelen in de toekomstige ruimtelijke ordening van Nederland.

Deel I

College 1 Inleiding. Historische context en definitie van hoogbouw

 • Hoogbouw van de klassieke oudheid tot aan de vroege twintigste eeuw in Nederland.
 • Wat is hoog?
 • Wat is de definitie van hoogbouw?
 • Gebouwtypen voor hoogbouw.

College 2 Theorieën over hoogbouw eind negentiende eeuw en twintigste eeuw

 • De opkomst van hoogbouw in de twintigste eeuw.
 • Manifesten van architecten over hoogbouw in Nederland.
 • Waarom bouwen we hoog in Nederland?
 • Stedenbouwkundige en leefbaarheidsaspecten van hoogbouw

College 3 De bouw en het gebouw

 • Fundament, bouwtechniek, materiaalgebruik en constructie
 • Architectuurstijlen en hoogbouw
 • Bekende Nederlandse architecten en hoogbouw
 • De internationale context van de Nederlandse hoogbouw
 • Klimaatverandering en hoogbouw: hoe duurzaam is hoogbouw?

Deel II

College 4 De hoogbouwstad van Nederland: transformatie van Rotterdam

Bespreking van hoogbouw en de architecten in Rotterdam. Via hoogbouw voor industrie en modernisme naar wederopbouwflats tot aan de huidige metropool.

College 5 De twintigste en eenentwintigste eeuw in Amsterdam en Den Haag: hoge gebouwen en hun architecten

 • Amsterdam: Van Bijlmer naar Zuid-as en IJ-oevers.
 • Den Haag: van dorp naar ministeries in de jaren ’70 tot Hoog-Haghe.

College 6 Hoogbouw in overig Nederland en de toekomst van hoogbouw

 • Hoogbouwarchitectuur en architecten in andere steden van Nederland zoals Utrecht, Almere en Eindhoven.
 • Hoogbouw en de toekomst van de ruimtelijke ordening in Nederland en de woningbouwopgave.

Excursie

Docent

Laura Plezier MA is opgeleid als kunst- en architectuurhistoricus aan de Universiteit Leiden en is daarnaast bestuurskundige.

Praktische informatie

6 colleges en een excursie
(totaal 7 woensdagen)
6, 13, 20, 27 mrt
3,10 apr
11.15-13.00 uur
Leiden


Excursie 17 apr 2024
Rondwandeling in een van de steden in de Randstad.
Tijden zijn afhankelijk van het aantal deelnemers (Er kunnen niet meer dan ca. 15 personen tegelijk mee in de rondwandeling.)

Hoorcolleges met uitgebreide powerpointspresentatie. Met veel foto’s van gebouwen die een illustratie vormen van de theoretische aspecten die in de colleges worden besproken. Na de collegereeks volgt een wandelexcursie in een stad in de Randstad, waar de deelnemers o.l.v. de docent de hoogbouw gaan bekijken.

Digitale bestanden van enkele teksten.

Colleges en teksten € 284,- (incl. koffie/thee)

U krijgt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur.
U ontvangt na verzending van een ingevuld formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

>Digitaal aanmelden.

De mogelijkheden om aan te melden met korting of met een fanpas voor grootverbruikers/veelplegers vindt u op de pagina Aanmelden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.