Logo Universiteit Leiden.

nl en

Het Baltische wonder

Een cultuur-historische kennismaking met Estland, Letland en Litouwen.

35 jaar geleden behoorden Estland, Letland en Litouwen nog tot de communistische Sovjet-Unie. De officiële taal was er Russisch en het wettige betaalmiddel de roebel. Inmiddels zijn deze Baltische landen onafhankelijk, spreken ze hun eigen nationale taal en betalen ze er met de euro. Bovendien zijn ze behoorlijk welvarend en scoren ze hoog op het gebied van democratie en persvrijheid. De verklaring voor dit Baltische wonder lijken we vooral te moeten zoeken in de specifieke cultuur-historische ontwikkeling van deze drie landen.

Riga met Centrale markt en het hoge gebouw van de Letse wetenschapsacademie (c) Karel Onwijn

Ze kennen een boeiende, maar ook uiterst gecompliceerde geschiedenis. Eeuwenlang waren ze de speelbal van omliggende mogendheden waarbij zowel Duitsers, Denen en Zweden als Polen en vooral Russen hun stempel op deze Oostzeelanden drukten. Maar desondanks hebben ze hun eigen taal en cultuur kunnen ontwikkelen en weten te behouden. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 zijn ze er definitief in geslaagd een eigen onafhankelijke weg te bewandelen. De huidige onafhankelijkheid lijkt duurzaam te worden dankzij de aansluiting in 2004 bij zowel de NAVO als de EU. De bevolking hecht zeer veel waarde aan hun eigen cultuur en tradities die sinds 1991 een enorm reveil doormaken. Tijdens onze colleges ontdekken we tegelijkertijd dat er onderling zeer grote verschillen zijn tussen deze landen, mede doordat ze alle drie een volstrekt eigen taal spreken. De grootste tegenpolen zijn de Esten en de Litouwers, de laatsten worden ook wel de Italianen van het noorden genoemd.

Inhoud van de colleges

Eerst maken we breed kennis met de geografie, topografie, demografie en religie in de drie Baltische landen. Vervolgens gaan we uitgebreid in op de geschiedenis en de contemporaine ontwikkelingen, dit doen we dan per land. Daarna zoomen we ook nog kort in op de interculturele aspecten van de landen onder het motto ‘Op de grens tussen Europa en Rusland’. Ten slotte staan we wat langer stil bij de verschillende kunst- en cultuuruitingen in deze drie landen. Dit doen we in historisch perspectief, inclusief de architectuur, de schilderkunst, de literatuur cinema en de muziek.

Data, tijden, locatie

7 maandagen
6, 13, 20, 27 november
4, 11, 18 december 2023
11.00-13.00 uur

(NB afwijkende starttijd)
ONLINE, via Zoom

Karel Onwijn

Drs. Karel Onwijn is historicus en publicist. Hij reist al sinds eind jaren tachtig door de landen van de voormalige Sovjet-Unie en was er jarenlang correspondent. Hij geeft ook colleges (Radboud, LU, HU) en interculturele trainingen (KIT) over deze landen. Hij schreef diverse boeken waaronder Landenreeks Baltische Landen, Standplaats Moskou en de Dominicusreisgidsen Rusland, Oekraïne en Georgiӫ-Armeniӫ

Na zijn colleges over de vijf Stans, najaar 2022

Zorgvuldig opgezette colleges, vloeiende overgangen van
youtube‐fragmenten naar powerpoint en weer terug. Goed
gekozen literatuur‐fragmenten om vooraf te lezen. Ruimte voor
vragen van deelnemers en heldere antwoorden van docent.

Praktische informatie

Hoorcolleges met interactie over de vragen over de gelezen stof
Online, via het programma Zoom.
Deelnemers krijgen een link toegestuurd en kunnen vanuit huis inloggen.

Er wordt een opname gemaakt van de Zoomsessies. Deelnemers kunnen deze zien via Brightspace. De opnames blijven zichtbaar tot 1 juli.

Thuis bestudeert u ca. 3 uur per week teksten.
Een klein deel van de teksten die de docent aanbiedt is in het Engels.

De docent stuurt wekelijks een selectie digitale artikelen en boekfragmenten die betrekking hebben op het collegethema dat de week erna wordt besproken.

De powerpointpresentaties worden na afloop van elk college beschikbaar gesteld.

Colleges en studiemateriaal € 235

U krijgt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur.
U ontvangt na verzending van een ingevuld formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

>Digitaal aanmelden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.