Logo Universiteit Leiden.

nl en

Latijn voor gymnasiasten

Romeinse briefliteratuur

Een brief is een dialogische tekst, maar doorgaans krijgen wij maar een zijde van de sermo te horen. Dit daagt ons uit de andere kant van de conversatie in te vullen. De Romeinse literatuur is rijk aan brieven van allerlei aard: persoonlijke brieven, politieke brieven, filosofisch-didactische brieven, literaire brieven, brieven die het belang van correspondentie onderstrepen… In deze collegeserie lezen de deelnemers in het Latijn en onder begeleiding een selectie van dit soort brieven. De gekozen brieven bieden alle gelegenheid in te gaan op talige verschijnselen waarmee de auteur zijn tekst heeft vormgeven. Er wordt uitgegaan van kennis van de morfologie en van de syntaxis van het Latijn op het niveau van het centraal examen.

Er zal deze keer geen reader maar louter een overzicht van de colleges worden aangeboden; verder wordt gewerkt aan de hand van teksten uit een studieboek.

De deelnemers bereiden de te lezen brieven voor aanvang van het college voor volgens het overzicht, dat hun van tevoren zal worden toegestuurd. Ook voor het eerste college is voorbereiding vereist.

Uitnodiging voor een verjaardag, 85 n.C. (Vindolanda tablet 291) (Bron: Wikipedia)

10 donderdagen
6, 13, 20, 27 feb, 5,
12, 19, 26 mrt, 2, 9 apr
13.15-15.00
Leiden

Werkvorm

Werkcollege met voorbereiding.
Thuis ca. 4 uur bestuderen van de behandelde stof en lezen van de Latijnse tekst voor het volgende college.
Om de colleges te kunnen volgen is nodig: Kennis van morfologie en syntaxis van het klassiek Latijn op niveau van het centraal examen (gymnasium).

Studiemateriaal

  • Michael Trapp, Greek and Latin Letters. An Anthology with Translation. Cambridge Greek and Latin Classics. Cambridge University Press, 2003. ISBN 0521499437 (door de deelnemers zelf aan te schaffen), kosten ca € 44,-
  • Woordenboek (bij voorkeur Woordenboek Latijn/Nederlands, Harm Pinkster (red.), Amsterdam University Press, 20095, ISBN 978-90-8964-073-4; eventueel via: logeion.uchicago.edu)
  • Grammatica (geen voorkeur)

Colleges € 335,-
Met HOVO-fan-pas € 35,-
Bijkomende kosten: het boek van Trapp.

Docent

Dr. Michel Buijs is als docent Latijn en Grieks verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht. Daarnaast verzorgt hij namens zijn eigen bedrijf Classix lessen op het gebied van de Klassieke Talen. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar discourse linguïstiek en Latijnse/Griekse taalbeschrijving.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.