Logo Universiteit Leiden.

nl en

Aanmelden

U vindt hier formulieren voor alle series waarvan de inschrijving geopend is. De colleges van dit voorjaar kunt u alleen online volgen.

Aanmeldformulieren voor het bijwonen van colleges

De links onder de titels van deze collegereeksen leiden naar een aanmeldingsformulier voor alle deelnemers die geen aanspraken maken op korting, én voor medewerkers van de Universiteit Leiden (LEI) die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn.

De formulieren bieden de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur.
U ontvangt na verzending van een ingevuld formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Voorjaar 2021 na Pasen

Byzantium
drs. Hein van Dolen
 

digitaal 

Het te vaak beloofde land
prof. dr. Peter Demant
  digitaal
Archeologie en geschiedenis van het Heilige Land
dr. Diklah Zohar
  digitaal 
Renaissance in Transkaukasië
drs. Karel Onwijn
  digitaal 
Recente vraagstukken in de persoonlijkhiedspsychologie
dr. Andreas Wismeijer
  digitaal 

Voorjaar 2021 tot Pasen

Waarom bestaat de wereld? 
drs. Arnold Ziegelaar
 

digitaal 

'Vrijheid of Dood.' 200 jaar Griekse Onafhankelijkheidsoorlog (1821-1832)
dr. Patrick Gouw
  digitaal
Inleiding in de Chinese filosofie
Martine Berenpas MA
  digitaal 
Irrationaliteit en transcendentie in de wiskunde 
prof. dr. Rob Tijdeman
  digitaal 
Het Gilgamesj epos
drs. Theo Krispijn
  digitaal 
Moderne architectuur in Nederland
Laura Plezier MA
  digitaal 
Permanente revolutie. De vroegmoderne kunst van de negentiende eeuw
dr. Kathleen Nieuwenhuisen
  digitaal 
Het verdriet van Brazilië
prof. dr. Raymond Buve, dr. Marianne Wiesebron e.a.
  digitaal 
De Etrusken
drs. Annet van Wiechen
  digitaal 

Aanmeldingsformulier met verzoek om korting

Met behulp van onderstaand formulier kunt u u aanmelden voor één van de collegereeksen die in bovenstaande lijst staan. Het formulier is bedoeld voor mensen met een inkomen rond het sociale minimum die in aanmerking willen komen voor een korting van 50%. 

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Aanmeldformulieren om opnames van eerdere colleges te volgen

In de afgelopen tijd heeft HOVO colleges vastgelegd op video. Wie zich aanmeldt voor een van de collegesreeksen in onderstaande lijst, kan toegang krijgen tot de opnames ervan in combinatie met het studiemateriaal. Een gedetailleerde beschrijving van de serie vindt u gelinkt onder de titel.

Het moeilijke probleem van het bewustzijn
drs. Arnold Ziegelaar
digitaal
Kreta in de bronstijd 
dr. Josho Brouwers
digitaal
Odysseus
dr. Hein van Dolen
digitaal

Op het grensvlak van mythe en geschiedenis
drs. Annet van Wiechen

digitaal
Barok Rome: Caravaggio, Bernini en hun tijdgenoten 
dr. Zoran Kwak

digitaal 

Spektakel, revolutie en rede. Kunst van de zeventiende en achttiende eeuw
dr. Kathleen Nieuwenhuisen
digitaal
Quantessence
prof. dr. ir. Sander Bais
digitaal

Veel gestelde vragen

Het systeem is zo ingericht dat een formulier niet langer toegankelijk is wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt. Wanneer u dus een collegereeks live wilt volgen, kan deze al snel vol zijn. In dat geval kunt u u op een wachtlijst laten plaatsen. Tegen de tijd dat college start en er nog geen plaats is voor mensen op de wachtlijst, worden deze mensen persoonlijk benaderd. We vragen dan of u alsnog in aanmerking wilt komen voor de colleges in digitale vorm. 

Wanneer een cursus nog niet is begonnen, en we door corona-maatregelen moeten besluiten de serie geheel online te laten plaats vinden, zullen we de mensen die zich voor de colleges live hebben ingeschreven eerst de keus laten of ze online meedoen, of dat ze zich in dat geval liever terugtrekken. Wanneer men zich terugtrekt zullen we de kosten voor de colleges restitueren.

Wanneer een collegereeks eenmaal is begonnen en er dus maar een beperkt aantal colleges online worden aangeboden, gaan we ervanuit dat u deze colleges online volgt.

Dan blijven er natuurlijk twijfelgevallen, bijvoorbeeld wanneer de bijeenkomsten al na 1 college niet meer door kunnen gaan. In het algemeen gaan we in deze rare tijden welwillend om met verzoeken om restitutie. Maar natuurlijk zijn we blij met mensen die afzien van restitutie, want we komen als HOVO met de extra uitgaven voor zaalhuur en het verminderd aantal deelnemers momenteel niet uit de kosten.

Voor de digitale colleges is het leeftijdsonderscheid niet belangrijk, zo denkt de organisatie van HOVO. En voor de het bekijken van de opnames al helemaal niet. Voor die colleges laten wij ook mensen beneden de 50 toe.

Wanneer er live colleges worden gegeven zal HOVO de grens van 50 jaar handhaven, maar wanneer er een week voor aanvang van het college nog plaatsen beschikbaar zijn, kan HOVO soms deelnemers die jonger zijn, een plaats bieden.

Deze website maakt gebruik van cookies.