Logo Universiteit Leiden.

nl en

Aanmelden

U vindt hier formulieren voor alle seres waarvan de inschrijving geopend is. Zowel live als digitaal.

Wat als een live-college voltekend is?

Het systeem is zo ingericht dat een formulier niet langer toegankelijk is wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt. Wanneer u dus een collegereeks live wilt volgen, kan deze al snel vol zijn. In dat geval kunt u u op een wachtlijst laten plaatsen. Tegen de tijd dat college start en er nog geen plaats is voor mensen op de wachtlijst, worden deze mensen persoonlijk benaderd. We vragen dan of u alsnog in aanmerking wilt komen voor de colleges in digitale vorm. 

Wat als de colleges niet live plaats kunnen vinden?

Wanneer een cursus nog niet is begonnen, en we door corona-maatregelen moeten besluiten de serie geheel online te laten plaats vinden, zullen we de mensen die zich voor de colleges live hebben ingeschreven eerst de keus laten of ze online meedoen, of dat ze zich in dat geval liever terugtrekken. Wanneer men zich terugtrekt zullen we de kosten voor de colleges restitueren.

Wanneer een collegereeks eenmaal is begonnen en er dus maar een beperkt aantal colleges online worden aangeboden, gaan we ervanuit dat u deze colleges online volgt.

Dan blijven er natuurlijk twijfelgevallen, bijvoorbeeld wanneer de bijeenkomsten al na 1 college niet meer door kunnen gaan. In het algemeen gaan we in deze rare tijden welwillend om met verzoeken om restitutie. Maar natuurlijk zijn we blij met mensen die afzien van restitutie, want we komen als HOVO met de extra uitgaven voor zaalhuur en het verminderd aantal deelnemers momenteel niet uit de kosten.

Aanmeldformulieren voor het bijwonen van colleges

De links onder de titels van deze collegereeksen leiden naar een aanmeldingsformulier voor alle deelnemers die geen aanspraken maken op korting, én voor medewerkers van de Universiteit Leiden (LEI) die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn.

Voorjaar 2021 tot Pasen

Waarom bestaat de wereld? 
drs. Arnold Ziegelaar
live 

digitaal 

Rumphius en de Indische flora 
dr. Norbert Peeters
live  digitaal
'Vrijheid of Dood.' 200 jaar Griekse Onafhankelijkheidsoorlog (1821-1832)
dr. Patrick Gouw
  digitaal
Inleiding in de Chinese filosofie
Martine Berenpas MA
live  digitaal 
Irrationaliteit en transcendentie in de wiskunde 
prof. dr. Rob Tijdeman
  digitaal 
Het Gilgamesj epos
drs. Theo Krispijn
  digitaal 
Moderne architectuur in Nederland
drs. Laura Plezier MA
wachtlijst  digitaal 
Permanente revolutie. De vroegmoderne kunst van de negentiende eeuw.
dr. Kathleen Nieuwenhuisen
live  digitaal 
Latijn voor gymnasiasten: Romeinse briefliteratuur
dr. Michel Buijs
  digitaal 
Verdiepingen in de persoonlijkheidspsychologie
dr. Andreas Wismeijer
live  digitaal 
Kosmologie
prof. dr. Jan Willem van Holten
live  digitaal 
Stilte als een eerste dag. Nieuwe gedichten van Martinus Nijhoff 
dr. Gerard Visser
live  digitaal 
Het verdriet van Brazilië
prof. dr. Raymond Buve, dr. Marianne Wiesebron e.a.
  digitaal 
De Etrusken
drs. Annet van Wiechen
  digitaal 

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur.
U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier met verzoek om korting

Met behulp van dit formulier kunt u u aanmelden voor één van de collegereeksen die in bovenstaande lijst staan waarbij u tegelijk een beroep doet op de kortingsmogelijkheden voor mensen met een inkomen rond het sociale minimum.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Aanmeldformulieren om colleges te volgen in digitale vorm

In de afgelopen tijd heeft HOVO colleges vastgelegd op video. Wie zich aanmeldt voor een van de collegesreeksen in onderstaande lijst, kan toegang krijgen tot de opnames ervan in combinatie met het studiemateriaal. Een gedetailleerde beschrijving van de serie vindt u gelinkt onder de titel.

Het moeilijke probleem van het bewustzijn
drs. Arnold Ziegelaar
digitaal
Kreta in de bronstijd 
dr. Josho Brouwers
digitaal

Op het grensvlak van mythe en geschiedenis
drs. Annet van Wiechen

digitaal
Barok Rome: Caravaggio, Bernini en hun tijdgenoten 
dr. Zoran Kwak

digitaal 

Spektakel, revolutie en rede. Kunst van de zeventiende en achttiende eeuw
dr. Kathleen Nieuwenhuisen
digitaal
Quantessence
prof. dr. ir. Sander Bais
digitaal
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.