Logo Universiteit Leiden.

nl en

Grieken, Perzen, tirannen en de geboorte van de Atheense democratie

U kunt nog niet inschrijven

In de late zesde en vroege vijfde eeuw v.C. beleefde de Griekse wereld dramatische veranderingen. In verschillende stadstaten maakten tirannen plaats voor aristocratische of oligarchische regimes, en in Athene (gevolgd door een groeiend aantal andere staten) voor een democratie. Dat stond niet los van ingrijpende veranderingen in de oorlogvoering te land en ter zee (met als algemeen kenmerk dat meer mensen dan vroeger in de oorlogvoering betrokken raakten) en die veranderingen werden op hun beurt weer sterk gestimuleerd door de dreiging die van het expanderende Perzische rijk uitging. Tegelijk bevorderde de confrontatie met de Perzen (en andere niet-Grieken) het denken in Griekenland over de eigen staat, de politiek en de wereld. Niet toevallig valt de opkomst van de Atheense democratie in de tijd samen met de eerste bloei van de Griekse filosofie.

De Oude Agora van Athene met erachter de Stoa van Attalos en rechts de Akropolis (bron: wikipedia)

Dit complex van grote historische veranderingen zullen we in een zestal colleges enigszins proberen te ontrafelen:

30 september
Grieken en Perzen tot ongeveer 500: contacten en wederzijdse beeldvorming.

1 oktober
Tirannen, aristocraten en volksvergaderingen in de Griekse stadstaten.

2 oktober
Athene tot ongeveer 500.

7 oktober
De Perzische Oorlogen (499-ca.450)

8 oktober
De geboorte van de Atheense democratie (510-461).

9 oktober
De bloeitijd van de Atheense democratie (461-411)

Dr. Henk Singor doceerde tot aan zijn pensionering vele jaren Oude Geschiedenis aan de Universiteit Leiden; hij is in 1988 gepromoveerd op een onderwerp uit de vroegste Griekse geschiedenis en heeft sindsdien verscheidene wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke artikelen en boeken op zijn naam staan.

Praktische informatie

6 bijeenkomsten
op maandagen, dinsdagen en woensdagen
30 sept., 1 en 2 okt; 7,8 en 9 oktober

Leiden, in een collegezaal

Hoorcolleges met gelegenheid tot het stellen van vragen.
Er wordt geen of nauwelijks gebruik gemaakt van powerpoint.

Bij het college wordt een beknopte syllabus verstrekt (waarin ook een korte bibliografie).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.