Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Centre

Furthering Public Leadership Partnership

In this programme ‘Furthering Public Leadership’ the Leiden Leadership Centre has partnered with seven public organisations in researching and developing public leadership in practice. Through this partnership we make public leadership development more evidence based and academic research more practically relevant. The programme focuses on questions around shared leadership, connective and network leadership, and change leadership.

Ministerie van Veiligheid en Justitite - Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Veiligheid en Justitie - Immigratie- en Naturalisatiedienst
De Nationale Politie
Sociale Verzekeringsbank
Gemeente Den Haag
Gemeente Leiden
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Algemene Bestuursdienst
Belastingdienst
This website uses cookies.  More information.