Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Bestuurskunde

Op deze pagina vind je alle informatie over de Bachelor Bestuurskunde die je als aankomend student nodig hebt. De komende tijd zal deze pagina worden aangevuld met meer informatie dus hou hem goed in de gaten!

Beste toekomstige Bestuurskunde- studenten, 

Dat 2020 een bijzonder jaar is (geweest), is een understatement. De coronacrisis is onbedoeld het grootste maatschappelijke experiment dat we ooit hebben gekend, waarvan de gevolgen op sociologisch, medisch, psychologisch en economisch vlak nog niet zijn te overzien. Covid-19 dwingt de samenleving ook om goed in de spiegel te kijken. Dit geldt eveneens voor overheden. Immers, we hebben de urgentste fase van de crisis dan wel achter de rug, maar werd er ook juist gehandeld? 

Hoe schrijnend en moeilijk de crisis ook is, voor bestuurskundigen vormt dit experiment een uitzonderlijke mogelijkheid om een nog beter begrip te krijgen van hoe overheidsbeleid tot stand komt, en wat de uitdagingen en gevolgen hiervan zijn. Vanuit verschillende hoeken klinkt dan ook de nood aan bestuurskundige expertise steeds luider. Hoe evalueren we bijvoorbeeld de effecten van de economische crisismaatregelen; hoe kunnen overheden adequaat reageren in situaties van grote onzekerheid; hoe een goed evenwicht nastreven tussen wetenschap en beleid; en tussen verschillende publieke waarden? Op welk schaalniveau kunnen we grensoverschrijdende uitdagingen op een slagkrachtige én democratische manier de baas; en wat is goed publiek leiderschap in deze?

Het lijstje vragen is te lang om in dit bericht in te sluiten. Een ding is duidelijk: meer dan ooit hebben we behoefte aan experts met kennis van het functioneren van het openbaar bestuur in al zijn facetten, die dit kunnen vertalen in adequate oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. 

Ik mag jullie dan ook feliciteren met de keuze voor de studie bestuurskunde. We kijken er naar uit om jullie in het hart van Den Haag te verwelkomen, om deze en vele andere maatschappelijke vraagstukken samen te doorgronden. Tot in september!

Valérie Pattyn - Opleidingsdirecteur Bachelor Bestuurskunde

Jouw opleiding Bestuurskunde start met een welkomstbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst ontvang je onder andere informatie over studiebegeleiding en de digitale systemen (uSis voor het inschrijven van vakken en Brightspace voor aanvullend onderwijsmateriaal). Ook maak je kennis met je tutorgroep onder begeleiding van een studentmentor en docenttutor

Je woont je eerste hoorcolleges en werkgroepen bij en zal je eerste opdrachten maken. Deze geven jou de basiskennis van bestuur en beleid mee en helpen je om vaardigheden als academisch schrijven eigen te maken. Een deel van het onderwijs in semester 1 bieden wij online aan. Soms zijn de colleges opgenomen en kun je ze afspelen en terugkijken wanneer het jou uitkomt. Soms zijn het live colleges waar waar je actief aan deelneemt. Wij streven ernaar om een deel van het onderwijs – met inachtneming van de 1,5-meterregel – op de campus in Den Haag aan te bieden.

De introductieweken zijn achter de rug en wellicht heb je besloten om van een studenten- en/of studievereniging lid te worden. In het begin kan het zoeken zijn naar een goede balans tussen je studie en extracurriculaire activiteiten. Als je vragen hebt, ergens tegenaan loopt of een extra uitdaging zoekt, kun je altijd bij de studieadviseurs van Bestuurskunde terecht. 

Het academisch jaar is binnen de Faculty of Governance and Global Affairs opgedeeld in twee semesters. Elk semester is weer onderverdeeld in twee blokken. Elk blok bestaat uit 8 weken; 7 onderwijsweken en 1 tentamenweek. Per blok volg je in de regel drie vakken maar niet alle vakken worden afgesloten met tentamen; een groepsopdracht, paper of debat maken ook deel uit van de eindbeoordeling. Na afsluiting van het blok begin je aan het volgende blok. Januari en juni zijn bedoeld voor herkansingen.

Je tutorgroep bestaat uit maximaal 15 eerstejaarsstudenten, een ouderejaarsstudent (de studentmentor) en een docenttutor. In de eerste maanden kom je één keer per week samen met deze groep. De regelmatige bijeenkomsten met de tutorgroepen zorgen voor de nodige binding met de universiteit, aangezien een deel van het onderwijs naar verwachting online wordt verzorgd. Zo leer je je medestudenten kennen zodat je bijvoorbeeld samen kan afspreken en leren. Ook maakt het tutoraat je verder wegwijs binnen de universiteit.


Tijdens de bijeenkomsten komen wisselende onderwerpen aan bod die nu of later belangrijk zijn voor je studie. Je ontvangt praktische informatie, zoals over het Bindend Studieadvies (BSA), bespreekt ontwikkelingen binnen het vakgebied van Bestuurskunde en hoort hoe het met iedereen gaat. Door de kleinschalige en regelmatige aard van de bijeenkomsten kun je makkelijk je vragen aan je studentmentor, docenttutor en/of medestudenten stellen en zaken aankaarten die voor jou belangrijk zijn, bijvoorbeeld studievoortgang of onderwijskwaliteit.

Opleidingsbestuur Bachelor Bestuurskunde

 • Valérie Pattyn Opleidingsdirecteur Bachelor Bestuurskunde

  Valérie Pattyn is Universitair Docent aan het Instituut Bestuurskunde en opleidingsdirecteur van de Bachelor Bestuurskunde. Sinds 2015 werkt Valérie voor de Universiteit Leiden. Daarnaast geeft ze ook onderwijs aan Master studenten van de KU Leuven in Belgie.

 • Maarja Beerkens Onderwijsdirecteur Bachelor Bestuurskunde

  Maarja Beerkens is Universitair Docent aan het Instituut Bestuurskunde en onderwijsdirecteur van de opleidingen van het Instituut Bestuurskunde: de Bachelor Bestuurskunde, de Master Management van de Publieke Sector en Master Public Administration.

 • Bernard Steunenberg Wetenschappelijk Directeur Bachelor Bestuurskunde

  Bernard Steunenberg Hoogleraar Bestuurskunde en Wetenschappelijk Directeur van het Instituut Bestuurskunde.

Docenten Bestuurskunde vakken

 • Elena Bondarouk Universitair Docent Bachelor Bestuurskunde

  Elena Bondarouk is Universitair Docent aan het Instituut Bestuurskunde. Elena geeft het vak Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming in blok 1 van het eerste jaar van de Bachelor Bestuurskunde.

 • Bernard Bernards Universitair Docent Bachelor Bestuurskunde

  Bernard Bernards is Universitair Docent aan het Instituut Bestuurskunde. Bernard geeft het vak Organisatietheorie in blok 2 van het eerste jaar van de Bachelor Bestuurskunde.

 • Petra van den Bekerom Universitair Docent Bachelor Bestuurskunde

  Petra van den Bekerom is Universitair Docent Publiek Management aan het Instituut Bestuurskunde. Petra geeft het vak Inleiding Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek in blok 2 van het eerste jaar van de Bachelor Bestuurskunde.

 • Joris van der Voet Universitair Docent Bachelor Bestuurskunde

  Joris van der Voet is Universitair Docent Publiek Management aan het Instituut Bestuurskunde. Joris geeft het vak Statistiek in blok 3 van het eerste jaar van de Bachelor Bestuurskunde.

 • Rik de Ruiter Universitair hoofddocent

  Rik de Ruiter is Universitair Hoofddocent aan het Instituut Bestuurskunde. Joris geeft het vak Politicologie in blok 4 van het eerste jaar van de Bachelor Bestuurskunde.

Docenten specialisatie Beleid, Bestuur en Organisatie (BBO)

 • Toon Kerkhoff Universitair Docent Bachelor Bestuurskunde

  Toon Kerkhoff is Universitair Docent Bestuurskunde aan het Instituut Bestuurskunde. Toon geeft het vak Geschiedenis van het Openbaar Bestuur in blok 1 van de specialisatie Beleid, Bestuur en Organisatie van het eerste jaar van de Bachelor Bestuurskunde.

 • Nadine Raaphorst Universitair Docent

  Nadine Raaphorst is Universitair Docent aan het Instituut Bestuurskunde. Nadine geeft het vak Sociologie in blok 3 van de specialisatie Beleid, Bestuur en Organisatie van het eerste jaar van de Bachelor Bestuurskunde.

Docenten specialisatie Economie, Bestuur en Management (EBM)

 • Philippe van Gruisen Universitair Docent Economie

  Philippe van Gruisen is Universitair Docent verbonden aan de afdeling Economie van de Rechtenfaculteit. Philippe geeft het vak Micro-economie in blok 1 van de specialisatie Economie, Bestuur en Management van het eerste jaar van de Bachelor Bestuurskunde.

 • Wimar Bolhuis Docent

  Wimar Bolhuis is Universitair Docent verbonden aan de afdeling Economie van de Rechtenfaculteit. Wimar geeft het vak Macro-economie in blok 2 en Beleidseconomie in blok 3 van de specialisatie Economie, Bestuur en Management van het eerste jaar van de Bachelor Bestuurskunde.

Heb je nu al een vraag over jouw opleiding Bestuurskunde, de specialisatie Beleid, Bestuur en Organisatie of Economie, Bestuur en Management? Neem dan via email (studieadviesbsk@fgga.leidenuniv.nl) contact met op met de studieadviseurs.

Blended Online én Offline Onderwijs: Wat kun je verwachten?

Binnen de Bachelor Bestuurskunde vinden we interactie en academische discussie tussen studenten en docenten van uitermate groot belang. Dit draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van ons onderwijs, maar helpt eveneens om zich met de universiteit, de opleiding, en vooral ook met medestudenten verbonden te voelen. Ook in deze uitdagende COVID-19 tijden, met strikte gezondheidsrichtlijnen, blijven we dit principe hanteren. In het eerste semester zal elke eerstejaarsstudent wekelijks minimaal twee kleinschalige werkgroepen van de hoofdvakken en een mentoraatsbijeenkomst op de campus in Den Haag kunnen bijwonen. Docent-én studentmentoren zullen jou helpen je thuis te doen voelen op de universiteit, Den Haag, en onze opleiding in het bijzonder. Vakken en colleges waarvoor het niet mogelijk is onderwijs op de campus te organiseren, zullen online plaatsvinden mét oog voor interactie-mogelijkheden. 

De roosters voor het collegejaar 2020-2021 kun je alvast online raadplegen. Vanzelfsprekend houden we de corona-richtlijnen van de overheid in de gaten, en zullen we aanpassingen doorvoeren indien nodig. Op de campus zelf hebben we looproutes uitgewerkt en besteden we extra aandacht aan hygiëne. 

In sommige gevallen is het mogelijk dat jij als student niet aan het onderwijs op locatie kan deelnemen. Studenten met verkoudheidsklachten worden ook expliciet verzocht om thuis te blijven. Informeer de studieadviseurs zo snel mogelijk over de reden(en) en het verwachte tijdspad van je afwezigheid. In overleg met de docenten zal gekeken worden hoe jij je opleiding zo ongehinderd mogelijk kan voortzetten. Ook voor andere vragen kun je bij de studieadviseurs terecht.

Tot slot zouden we jullie willen vragen donderdag 27 augustus vrij te houden in je agenda voor het welkom! We sturen spoedig een uitnodiging met het programma en details over het tijdsstip van de sessie waarop elke student wordt verwacht (we organiseren immers meerdere sessies), maar houd deze dag zeker vrij. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.