Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Faculteit Governance and Global Affairs

Benieuwd naar hoe de Universiteit en de bijbehorende faculteit in elkaar steekt? Lees daar meer over op deze pagina.

De Universiteit Leiden bestaat uit zeven faculteiten, elk bestuurd door een faculteitsbestuur onder voorzitterschap van een decaan. Elke faculteit is weer onderverdeeld in een aantal instituten, die worden geleid door het instituutsbestuur. De universiteit als geheel wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB) onder voorzitterschap van de directeur van de universiteit, ofwel de rector magnificus. Die rol wordt sinds februari 2021 vervuld door prof.dr.ir. Hester Bijl.

Het CvB wordt ondersteund door het Bestuursbureau en de expertisecentra. Een organisatieonderdeel met een bijzondere status is de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Naast deze organisatieonderdelen zijn er verder nog andere, facultaire en interfacultaire, eenheden die zich richten op onderzoek, of onderwijs voor specifieke groepen. 

Meer informatie over het bestuur en organisatie Universiteit vind je hier.

Onze faculteit is een academisch kenniscentrum dat vanuit bestuurskundig, politicologisch, juridisch, sociologisch en economisch perspectief naar de wereldproblematiek kijkt. Vanuit deze kennis leveren wij een bijdrage aan grote maatschappelijke debatten. Dat gebeurt met onderwijs en onderzoek, maar ook door lezingen en discussies te organiseren. Daarnaast hebben wij een ondernemende geest, hetgeen zich uit in het voortdurend zoeken naar verbindingen met andere disciplines en innovatieve vormen van onderwijs. Gevestigd in Den Haag, internationale stad van vrede en recht.

Organisatie van de faculteit

De faculteit wordt aangestuurd door het faculteitsbestuur, dat wordt ondersteund door het faculteitsbureau. De faculteit bestaat uit drie wetenschappelijkeinstituten die ook het reguliere bachelor­ en masteronderwijs verzorgen:

- Instituut Bestuurskunde
Institute of Security and Global Affairs
Leiden University College The Hague

Daarnaast heeft de faculteit een paar  centres  en expertises in huis: 

- Centre for Professional Learning
- Dual PhD Centre

Het onderwijs van de faculteit

Bij FGGA kunnen studenten en professionals opleidingen volgen die aansluiten bij de thema’s van Den Haag: vrede,  recht en veiligheid, openbaar bestuur  en international governance. Er zijn  drie bacheloropleidingen en vijf masteropleidingen, waaronder ook weer een aantal specialisaties (of ‘tracks’) hangen. Daarnaast kunnen hoogopgeleide professionals kiezen uit een uitgebreid pakket leergangen. Het volledige overzicht vind  je op de onderwijspagina van de faculteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.