Universiteit Leiden

nl en

Promotie

EGFR inhibitors in colorectal cancer

  • J.M. Baas
Datum
dinsdag 5 maart 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. A.J. Gelderblom
  • Prof.dr. H.J. Guchelaar

Samenvatting

Bij uitgezaaide darmkanker is naast chemotherapie ook doelgerichte therapie mogelijk, maar als er sprake is van een specifieke DNA verandering (ofwel mutatie) in de tumor dan werkt deze behandeling niet. In dit proefschrift is gezocht naar mogelijkheden om ook in deze situatie de behandeling werkzaam te maken. Naast een algemene beschouwing hierover beschrijft dit proefschrift 2 klinische studies waarin gebruik is gemaakt van het veelgebruikte medicijn simvastatine, bekend van de behandeling voor hoog cholesterol. Het bleek helaas niet mogelijk de behandeling met doelgerichte therapie bij deze patienten effectief te maken.
Naast deze klinische studies gaat het proefschrift verder in op het onderzoeken van mutaties bij mensen met darmkanker. Het toont dat het voor de hier onderzochte mutaties niet uitmaakt of je dit onderzoekt op een biopt van de tumor in de darm zelf of in een uitzaaiing.
Tot slot zijn er 2 hoofdstukken gewijd aan een heel specifieke en vooral ook in het oog springende bijwerking van de doelgerichte therapie bij darmkanker, namelijk een soort acne-achtige huiduitslag. Er worden aanbevelingen gedaan over het voorkomen en behandelen hiervan en gezocht naar mogelijkheden om het optreden van zulke bijwerkingen bij een individuele patient te voorspellen. In de in dit proefschrift beschreven analyse konden geen voorspellers aangewezen worden.
In de tijd waarin dit proefschrift tot stand kwam zijn diverse nieuwe behandelmogelijkheden beschikbaar gekomen. Het is de verwachting dat behandelingen bij kanker steeds meer gepersonaliseerd worden en de aanwezigheid van de eerder genoemde DNA veranderingen spelen hier een grote rol in.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.