Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Leiderschap onder de Loep

Datum
donderdag 26 oktober 2023
Tijd
Locatie
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Kom naar de conferentie 'Leiderschap onder de Loep’

Er wordt veel over leiderschap gezegd en geschreven. Maar welke lessen kunnen we trekken uit de actualiteit van leiderschap? En wat weten we al op basis van onderzoek? En welke  inzichten komen er vanuit de praktijk? Welke rol en visie hebben de media? Om een antwoord te krijgen op al deze vragen, organiseert het Leiden Leadership Centre de Leiderschap onder de Loep conferentie. Kom naar de conferentie voor inspiratie en kennis over publiek leiderschap. Binnen één middag ben jij op de hoogte van de nieuwste inzichten. Meld je snel aan en praat mee!

Wat kun je verwachten van deze conferentie?

De conferentie toont de laatste inzichten in publiek leiderschap. De invulling van de conferentie kent een unieke combinatie van theorie en praktijk. Zo raak je geïnspireerd door verschillende sprekers, verneem je de laatste perspectieven op het gebied van publiek leiderschap en deel je jouw perspectieven en ideeën. Middels lezingen,workshops, thema tafels, een scriptieprijs en gesprekken heb jij de inspiratie en kennis om publiek leiderschap vorm te geven in jouw organisatie. 

Voor wie is deze conferentie?

De conferentie verwelkomt ambtenaren, wetenschappers en studenten. Toegang is gratis voor medewerkers van partnerorganisaties, medewerkers van Universiteit Leiden en UL master studenten.

Het programma

Tijd Programma
12.00 - 12.30 Registratie en lunchbuffet
12.30 – 13.00

Plenair programma:
Welkom door Ben Kuipers 
Speech "Leiderschap en Maatwerk in het Armoedebeleid" door Tim 'S Jongers 

13.10 – 14.00 Workshops (zelf te kiezen)
14.00 - 14.20

Koffiepauze 

14.20 – 15.10 Workshops (zelf te kiezen)
15.10 – 15.45

Koffiepauze en Thema Tafels

15.45 - 17.00

Plenair programma:

- Keynote "Impact van Binnenuit" door Ben Kuipers 
- Paneldiscussie: wie neemt het leiderschap in de politiek-bestuurlijke context? 
- Vraaggesprek "Wie zit er aan het stuur?" met de zaal door Kustaw Bessems
- Uitreiking Scriptieprijs

17.00 – 18.00 Afsluitende borrel

Lees meer over het programma

Ben Kuipers, Hoogleraar Publiek Leiderschap
 •  Ben Kuipers  is hoogleraar Publiek Leiderschap en gaat in zijn keynote in op impact van binnenuit. Hij zoomt daarvoor in op het vraagstuk hoe leiderschap op allerlei plekken binnen en tussen publieke organisaties er uit ziet om maatschappelijke meerwaarde te kunnen leveren.  

 

Tim 'S Jongers, Correspondent Samenleven
 • Tim ’S Jongers is politicoloog, bestuurskundige en publicist op het gebied van bestaanszekerheid en armoedebeleid. Hij schrijft hierover bij de Correspondent. Tijdens de conferentie zal Tim 'S Jongers zijn expertise delen en een diepgaande verkenning bieden van de rol van leiderschap en maatwerk in het Nederlandse armoedebeleid

 

Kustaw Bessems, verslaggever, colomnist en podcastmaker bij de Volkskrant

Kustaw Bessems is Volkskrant journalist en bekend van de Podcastserie Stuurloos, waarin kritisch naar het functioneren van het openbaar bestuur wordt gekeken. Kustaw zal samen met de zaal het leiderschap en de Nederlandse bestuurscultuur onder de loep nemen. Stel de vragen waar jij benieuwd naar bent en deel je kritische noot of inzicht.

Kies de workshops die passen bij jouw intereresses

Tijdens de conferentie komen er twee rondes van workshops. 

Ronde 1

Ronde 2

Workshops uitgelicht

 • Leiderschap en Veerkracht: Leren van de OK (ronde 1 en 2) door Eduard Schmidt (LLC).

Kunnen publieke leiders iets leren van leiderschap in operatiekamers (OK)? Jazeker! Werken op de OK vraagt van zorgprofessionals elke dag opnieuw topprestaties voor de patiënt. Onder soms hoge druk moeten professionals samenwerken om goede en veilige zorg te bieden. Dat vraagt om leiderschap dat kan bijdragen aan een goede teamomgeving waarin professionals individueel en als team veerkrachtig zijn en snel kunnen schakelen als de situatie daarom vraagt. Dr. Eduard Schmidt leert je, aan de hand van concrete voorbeelden uit de OK, hoe leiderschap zelfs onder hoge druk kan bijdragen aan veerkrachtige professionals.

 • Leiderschap voor de Toekomst door Johan Jan Beukman (LLC), Annemijn van Bokhoven (SVB) en Bas Hogeweg (SVB).

In deze workshop maken we een sprong in de tijd. De Sociale Verzekeringsbank is al bezig met vooruitkijken naar het jaar 2040. Wat zijn belangrijke thema’s voor de toekomst? En hoe komen we daar met behulp van leiderschap? Meld je aan en denk samen met ons mee over de toekomst van de overheid! 

 • Transitietaal: Woorden die Werken voor Duurzame Verandering door Jens van der Weele (Transitietaal).

In deze sessie word je meegenomen in de theorie van ons menselijk brein. Verdiep je kennis over onze psychologische behoeften als mens. En ga daarna kijken hoe je deze kennis kan toepassen met praktische taaltechnieken ten gunste van de verandering die je nastreeft. Na de sessie zul je in staat zijn om taal effectiever toe te passen om je visie in praktijk te brengen.

Paneldiscussie: Wie neemt het leiderschap in de politiek-bestuurlijke context?

Publieke leiders moeten in staat zijn om diverse belangen te balanceren en beslissingen te nemen die het algemeen belang dienen, zelfs als dit politiek uitdagend is. Het vermogen om te luisteren naar de behoeften van de samenleving en tegelijkertijd een stabiele en consistente koers te handhaven, is cruciaal voor succesvol publiek leiderschap. Maar hoe kunnen publieke leiders effectief leiderschap tonen in deze politiek-bestuurlijke context? En welke belangrijke eigenschappen en vaardigheden zijn nodig om succesvol te zijn bewegen in deze context? Samen met de zaal gaan de panelleden het gesprek aan op deze onderwerpen. 

Onze panelleden

 • Abigail Norville is plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • Farid Azarkan is Tweede Kamerlid en oud plv. Directeur bij de Rijksvastgoeddienst.
 • Hanane El Hadouchi is de FUTUR Jonge Ambtenaar van het jaar 2023. En werkt als Senior Beleidsmedewerker bij de afdeling Maatschappelijke Diensttijd voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
 • Roel Bekker is oud secretaris-generaal en publicist van meerdere boeken over o.a. politiek-ambtelijke verhoudingen en oorzaken achter overheidsfalen.  
Abigail Norville (linksboven), Farid Azarkan (rechtsboven), Hanane El Hadouchi (linksonder) en Roel Bekker (rechtsonder)

Bij het Leiden Leadership Centre (LLC) van de Universiteit Leiden zetten we ons in voor de bevordering van kennisontwikkeling op het gebied van leiderschap. Wij willen studenten meenemen in onze missie. Daarom reiken wij de Leiden Leadership Centre Scriptieprijs uit!

Middels onze scriptieprijs moedigen wij jong talent aan en bevorderen wij uiteenlopend onderzoek in het thema leiderschap. We geloven sterk in de kracht van opkomende onderzoekers en leiders en willen hen de erkenning geven die ze verdienen. We moedigen scripties aan van diverse disciplines en invalshoeken om een breed scala aan leiderschapsonderzoek te stimuleren.

De jury

De jury van de Leiden Leadership Centre Scriptieprijs bestaat uit:

 • Katja Verhulst, Programmamanager leiderschap en cultuur & hoofd Duurzame Inzetbaarheid bij de Belastingdienst
 • Rosanne Stotijn, voormalig Chief Change Officer bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Eduard Schmidt, universitair docent Bestuurskunde aan Universiteit Leiden. En verbonden aan het Leiden Leadership Centre als research fellow op het gebied van leiderschap, organisatieverandering en het creëren van maatschappelijke meerwaarde door publieke organisaties, in het bijzonder in de zorg en het sociaal domein.
 • Jacqueline Kuyvenhoven, Chief Change Officer bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De beloning

De winnaar van de Leiden Leadership Scriptieprijs wint een dinerbon van €150 én meeloopdag met Pim van Vliet (Gemeentesecretaris bij Gemeente Leiden). De 2e en 3e plaats gaan niet met lege handen naar huis. Zij winnen een €75 en €50 dinerbon.

De kandidaten van de scriptieprijs ontvangen gratis toegang tot de conferentie. Spreek hen dus vooral aan en vraag naar hun perspectieven op het gebied van leiderschap.

De onderwerpen van de thematafels

Onze drie promovendi zullen in thematafels hun promoveeronderzoek belichten. Binnen het Verder met Publiek Leiderschap (VPL) programma staan drie thema's van leiderschap. Dit zullen ook de onderwerpen van de thematafels zijn met een focus op de impact die zij maken met hun onderzoeken in onze partnerorganisaties. Je kan vrij rondlopen in de ruimte, meer leren over de onderzoeken en je vragen stellen. Elk thema wordt twee keer gepresenteerd:

 • De impact van verander leiderschap in beeld door Johan Jan Beukman (LLC)
 • Verbindend leiderschap in ketens en netwerken Moniek Akerboom (LLC) 
 • Vormgeven aan gedeeld leiderschap en de weerspiegeling in partnerorgansiaties door Lara van Osch (LLC)

 

Wat is het ‘Verder Met Publiek Leiderschap’ (VPL) programma?

Het VPL-programma verenigt de ervaring en kennis van partners, uit het publieke domein met de academische inzichten en onderzoekscapaciteit, van de Universiteit Leiden. Binnen dit programma wordt de impact van leiderschap binnen (en tussen) teams en organisaties, in het publieke domein, dieper verkend. Tijdens deze conferentie willen we een breder publiek deelgenoot maken van: de eerste inzichten, openstaande vraagstukken en aanverwante ontwikkelingen rond leiderschap.

De volgende partijen zijn partner van het ‘Verder Met Publiek Leiderschap’ (VPL) programma.

Leiden Leadership Centre
Gemeente Den Haag
Gemeente Leiden
Ministerie van Veiligheid en Justitie - Dienst Justitiële Inrichtingen
Sociale Verzekeringsbank
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Algemene Bestuursdienst
Ministerie van Veiligheid en Justitie - Immigratie- en Naturalisatiedienst
De Nationale Politie
Belastingdienst
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.