Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Unravelling the Impact of Emotional Maltreatment on the Developing Brain

Welke rol spelen ouder-kind interacties bij het ontstaan, in stand houden en de behandeling van depressieve klachten van jongeren?

Looptijd
2017
Contact
Bernet Elzinga
Financiering
NWO-VICI NWO-VICI

Depressieve jongeren

In dit Vici-project onderzoekt Elzinga hoe dagelijkse botsingen tussen jongeren en hun ouders depressieve klachten kunnen veroorzaken of in stand houden. Emotionele mishandeling en/of verwaarlozing door opvoeders is een cruciale risicofactor voor het ontstaan van depressieve klachten. Het is de meest voorkomende vorm van mishandeling. Toch is er maar weinig bekend over hoe precies conflictueuze ouder-kind interacties sociale netwerken in het brein beïnvloeden en hun gevoeligheid  voor depressie versterken.

Digitale dagboeken

De puberteit is de aangewezen periode voor dit onderzoek, omdat ongeveer de helft van de eerste verschijnselen van depressie zich voordoet in deze leeftijdsfase. Bovendien krijgt 70-80% van de depressieve jongeren in hun leven te maken met een of meer depressies in hun verdere leven. Elzinga wil daarom het effect onderzoeken van dagelijkse positieve en negatieve interacties tussen ouders en kinderen op de stemming van het kind. Voor haar project zal Elzinga onder andere gebruik maken van digitale dagboeken van zowel depressieve als niet-depressieve jongeren als hun ouders. 

Sociale brein

Omdat interactie nu eenmaal twee kanten op werkt, onderzoekt Elzinga ook in hoeverre stemmingswisselingen van kinderen bepaald gedrag oproepen bij hun ouders. Daarom willen Elzinga en haar collega's bij zowel ouders als kinderen ook de (disfunctionele) processen in het sociale brein in kaart brengen, en onderzoeken in hoeverre die een rol spelen bij de omgang van ouders en hun kinderen. 

Ouders meer betrekken bij behandeling depressieve jongeren

Het uiteindelijke doel van het project is om de effectiviteit van de behandeling van depressie onder jongeren te vergroten. Nu herstelt slechts de helft van de depressieve jongeren gedurende de behandeling. Dit project beoogt de belangrijkste negatieve interacties tussen kinderen en hun ouders in kaart te brengen. Aan de hand daarvan kunnen doelen worden geformuleerd voor familie-interventie om zodoende de depressieve klachten van hun kinderen te verlichten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.