Universiteit Leiden

nl en

Politieke Wetenschap

Organisatie

Instituut Politieke Wetenschap

Bestuur

Instituutsbestuur
Het Instituut Politieke Wetenschap staat onder leiding van het Instituutsbestuur. Verder lezen ›

Instituutsraad
De Instituutsraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het Instituutsbestuur. Verder lezen ›

Raad van Advies
De Raad van Advies adviseert het Instituutsbestuur inzake onderwijs, onderzoek aansluiting arbeidsmarkt en overige instituutszaken. Verder lezen ›

Commissies

Examencommissie
De Examencommissie is wettelijk ingesteld voor het afnemen van examens en de organisatie en coördinatie van de tentamens. Verder lezen ›

Opleidingscommissie
De Opleidingscommissie adviseert over zaken die het onderwijs betreffen. Verder lezen ›

Onderzoekscommissie
De Onderzoekscommissie adviseert het Instituutsbestuur inzake onderzoeks- en promotiebeleid. Verder lezen ›

Commissie Werving en Voorlichting
De Commissie Werving en Voorlichting houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van wervingsactiviteiten. Verder lezen ›

Toelatingscommissies
De Toelatingscommissies beoordelen of studenten toegelaten worden tot de verschillende programma’s van het Instituut Politieke Wetenschap. Verder lezen ›

Commissie Selectie en Plaatsing
De Commissie Selectie en Plaatsing draagt zorg voor de numerus-fixusprocedure van de bachelorprogramma’s van het Instituut Politieke Wetenschap. Verder lezen ›

Commissie Ethiek Maatschappijwetenschappen
Voorgenomen onderzoek uitgevoerd door, danwel onder verantwoordelijkheid van, medewerkers van het Instituut wordt getoetst op criteria van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen door de facultaire Commissie Ethiek Maatschappijwetenschappen. Verder lezen ›

Instituutsbureau

De medewerkers van het Instituutsbureau bieden logistieke en organisatorische ondersteuning aan het onderwijs- en het onderzoeksprogramma van het Instituut. Verder lezen ›

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.