Universiteit Leiden

nl en

Politieke Wetenschap

Organisatie

Instituut Politieke Wetenschap

Instituutsbestuur ›
Opleidingsbestuur ›
Raad van Advies ›
Instituutsraad ›
Onderzoekscommissie ›
Opleidingscommissie ›
Examencommissie ›
Commissie Werving en Voorlichting ›
Toelatingscommissies ›
Commissie Ethiek Maatschappijwetenschappen ›

Bestuursorganen

Instituutsbestuur
Het Instituut Politieke Wetenschap staat onder leiding van een Instituutsbestuur, bestaande uit een of twee wetenschappelijk directeuren, een of twee opleidingsdirecteuren en een studentlid. Verder lezen ›

Opleidingsbestuur
De opleiding kent een Opleidingsbestuur, bestaande uit de wetenschappelijk directeur(en), de opleidingsdirecteur(en) en het studentlid. Verder lezen ›

Raad van Advies
De Raad van Advies adviseert het instituutsbestuur over allerlei zaken die het Instituut betreffen. Dit advies betreft voornamelijk onderwijs, onderzoek aansluiting arbeidsmarkt en overige instituutszaken. Verder lezen ›

Commissies

Instituutsraad
De Instituutsraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het instituutsbestuur over zaken die het instituut betreffen. Verder lezen ›

Onderzoekscommissie
De Onderzoekscommissie adviseert het Instituutsbestuur inzake onderzoeks- en promotiebeleid. Verder lezen ›

Opleidingscommissie
De Opleidingscommissie adviseert over zaken die het onderwijs betreffen. Verder lezen ›

Examencommissie
De Examencommissie is wettelijk ingesteld voor het afnemen van examens en de organisatie en coördinatie van de tentamens. Verder lezen ›

Commissie Werving en Voorlichting
De Commissie Werving en Voorlichting houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van wervingsactiviteiten. Verder lezen ›

Toelatingscommissies
De Toelatingscommissies beoordelen of studenten toegelaten worden tot de verschillende programma’s van het Instituut Politieke Wetenschap. Verder lezen ›

Commissie Ethiek Maatschappijwetenschappen
Voorgenomen onderzoek uitgevoerd door, danwel onder verantwoordelijkheid van, medewerkers van het Instituut wordt getoetst op criteria van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen door de facultaire Commissie Ethiek Maatschappijwetenschappen. Verder lezen ›

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.