Universiteit Leiden

nl en

Politieke Wetenschap

Organisatie

Instituut Politieke Wetenschap

Instituutsbestuur ›
Opleidingsbestuur ›
Raad van Advies ›
Instituutsraad ›
Opleidingscommissie ›
Examencommissie ›
Commissie Werving en Voorlichting ›
Toelatingscommissies ›

Bestuursorganen

Instituutsbestuur
Het Instituut Politieke Wetenschap staat onder leiding van een Instituutsbestuur, bestaande uit een voorzitter en ten hoogste twee andere leden. Verder lezen ›

Opleidingsbestuur
De opleiding kent een Opleidingsbestuur, bestaande uit een directeur en ten hoogste twee andere leden, onder wie een student. Verder lezen ›

Raad van Advies
De Raad van Advies adviseert het instituutsbestuur over allerlei zaken die het Instituut betreffen. Dit advies betreft voornamelijk onderwijs, onderzoek aansluiting arbeidsmarkt en overige instituutszaken. Verder lezen ›

Commissies

Instituutsraad
De Instituutsraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het instituutsbestuur over zaken die het instituut betreffen. Verder lezen ›

Opleidingscommissie
De Opleidingscommissie adviseert over zaken die het onderwijs betreffen. Verder lezen ›

Examencommissie
De Examencommissie is wettelijk ingesteld voor het afnemen van examens en de organisatie en coördinatie van de tentamens. Verder lezen ›

Commissie Werving en Voorlichting
De Commissie Werving en Voorlichting houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van wervingsactiviteiten. Verder lezen ›

Toelatingscommissies
De Toelatingscommissies beoordelen of studenten toegelaten worden tot de verschillende programma’s van het Instituut Politieke Wetenschap. Verder lezen ›

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie