Universiteit Leiden

nl en

Politieke Wetenschap

Onderzoek

Het Instituut Politieke Wetenschap heeft een zeer divers onderzoeksprogramma. Dit programma dient twee doelen: het bevorderen van de eenheid van het Instituut als een intellectuele gemeenschap van sociale wetenschappers en politicologen en om collega’s met overlappende interessegebieden in staat te stellen een heldere onderzoeksagenda te ontwikkelen.

Politieke instituties, individuele besluitvorming en collectief gedrag

Institutions, Decisions and Collective Behaviour, het onderzoeksprogramma van het Instituut, heeft als gemene deler de dynamiek van en wisselwerking tussen politieke instituties, individuele besluitvorming en collectief gedrag. Stafleden onderzoeken verschillende dimensies van dit thema. Tegelijkertijd participeren zij in een of meer thematische clusters. Deze bevorderen de samenwerking en de profilering.

Het meeste onderzoek in het Instituut is theoretisch-empirisch van aard – kwantitatief, kwalitatief, interpreterend of experimenteel – maar er wordt ook gewerkt met een normatieve of filosofische benadering.

Thematische clusters

De thematische clusters binnen het onderzoeksprogramma Institutions, Decisions and Collective Behaviour zijn:

Onderzoeksprojecten

Een deel van het onderzoek dat wordt gedaan binnen de thematische clusters uit zich in concrete onderzoeksprojecten. Deze hebben doorgaans een looptijd van enkele jaren en kunnen dus per periode verschillen. Een up to date overzicht van deze huidige onderzoeksprojecten is hier te vinden:

Onderzoekscentra en netwerken

Daarnaast zijn veel leden van het Instituut actief in multi-disciplinaire onderzoekscentra en netwerken, zoals

Momenteel is er nog een centrum in oprichting: Centre on European Governance (CEG).

Ethische toetsing

Voorgenomen onderzoek uitgevoerd door, danwel onder verantwoordelijkheid van, medewerkers van het Instituut wordt getoetst op criteria van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen door de facultaire Commissie Ethiek Maatschappijwetenschappen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.