Universiteit Leiden

nl en

Neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen

Organisatie

De programmagroep Neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen is een van zes programmagroepen binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. De programmagroep verzorgt onderwijs in alle fasen van de bachelor-, master- en research masteropleiding. De nadruk ligt op onderwijs dat voorbereidt op het functioneren als professional in het klinisch werkveld en klinisch relevant wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoekers in de programmagroep zijn aanvoerder van verschillende grootschalige prestigieuze onderzoeksprojecten, waarbij studenten intensief worden betrokken om onderzoekservaring op te doen in het kader van de (research)masterscriptie, bachelorscriptie en onderzoeksstage. Daarnaast maakt het Leids Universitair Behandel en Expertise centrum en het TRIXY Expertisecentrum onderdeel uit van de programmagroep, waardoor studenten de gelegenheid krijgen om opgeleid te worden binnen het daadwerkelijke klinische werkveld: studenten worden hier getraind in diagnostiek en behandeling, kunnen oefenen met klinische vaardigheden, kijken mee met echte klinische casussen, en kunnen begeleiding ontvangen van getrainde klinische professionals.

Organogram Instituut Pedagogische Wetenschappen
Organogram Instituut Pedagogische Wetenschappen
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.