Universiteit Leiden

nl en

Neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen

Onderwijs

De programmagroep verzorgt onderwijs op het gebied van diagnostiek, behandeling/preventie/interventie, neuropsychologisch onderzoek, gedragsobservaties, klinische vaardigheden, gesprekstechnieken, ondersteuning van leerkrachten en ouders, kennis over verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, ADHD, psychose en agressie, en nieuwe ontwikkelingen in het klinisch werkveld op gebied van interventie op basis van serious gaming en virtual reality. 

De programmagroep Neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen draagt bij aan het onderwijsprogramma met expertise in:

  • de cognitieve ontwikkeling van kinderen, en hoe dit zich uit in probleemgedrag
  • biologische factoren: de genetische bagage van een kind, processen in de hersenen, de rol van bioritme
  • de rol van de omgevingscontext waarin een kind opgroeit: het gezin, leerkrachten op school en leeftijdsgenoten
  • de aard, het beloop en de ontwikkelingsmechanismen van ernstige gedragsproblemen bij kinderen, waaronder een verstandelijke beperking, autisme, ADHD, psychose en agressie
  • diagnostiek van (ernstige) psychopathologie
  • effectieve behandelingen of interventieprogramma’s
  • gevolgen die gedragsproblemen hebben voor opvoeding, onderwijs en zorg

Ook verzorgt de programmagroep onderwijs over de onderliggende mechanismen van psychopathologie: de ontwikkeling van de hersenen, cognitieve functies, genetische aanleg, methoden om hersenfuncties in kaart te brengen met behulp van bijvoorbeeld neuropsychologische testen, eyetracking, psychofysiologie, EEG, en MRI.

De klinische praktijk

Docenten in deze programmagroep zijn veelal zelf werkzaam in de klinische praktijk en brengen specialistische kennis mee hoe verstoorde ontwikkelingsprocessen te ontrafelen en te analyseren, en de gedragsproblemen op basis van een gedegen diagnose te behandelen. Daarnaast zijn er docenten die state-of-the-art expertise hebben in wetenschappelijk  onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen, om inzicht te krijgen in de mechanismen van gedragsproblemen, en hoe deze mechanismen te beïnvloeden. Deze kennis is belangrijk om diagnostiek en behandeling te optimaliseren middels evidence-based klinisch handelen en  evidence-based psychoeducatie voor ouders en professionals.

Studenten worden intensief betrokken om onderzoekservaring op te doen in het kader van de (research)masterscriptie, bachelorscriptie en onderzoeksstage. Daarnaast maakt het Leids Universitair Behandel en Expertise Centrum (LUBEC) en het TRIXY Expertisecentrum onderdeel uit van de programmagroep, waardoor studenten de gelegenheid krijgen om opgeleid te worden binnen het daadwerkelijke klinische werkveld: studenten worden hier getraind in diagnostiek en behandeling, kunnen oefenen met klinische vaardigheden, kijken mee met echte klinische casussen, en kunnen (stage)begeleiding ontvangen van getrainde klinische professionals.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.