Universiteit Leiden

nl en

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Organisatie

Het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie is één van de vijf onderzoeksinstituten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Het instituut is gewijd aan kwalitatief hoogwaardig en interdisciplinair onderzoek en onderwijs met betrekking tot globale cultuur en ontwikkelingsvraagstukken.

Instituutsbestuur

Het instituutsbestuur is verantwoordelijk voor alle algemene zaken binnen het instituut, en bestaat uit de volgende leden:

Bestuursondersteuning

Instituutsraad

De Instituutsraad bestaat uit wetenschappelijk personeel, ondersteundend personeel en PhD studenten. De instituutsraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het instituutsbestuur over zaken die het instituut betreffen. De verkiezing van leden van de instituutsraad vindt jaarlijks plaats.

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie bestaat uit docenten en studenten. De commissie adviseert het bestuur van het instituut en het faculteitsbestuur over de educatieve programma's en voorzieningen.

Examencommissie

De Examencommissie is wettelijk ingesteld voor het afnemen van examens en de organisatie en coördinatie van de tentamens. De leden van deze commissie zijn gekozen uit en vertegenwoordigen alle docenten van zowel het bachelor- als masterprogramma. 

Raad van Advies

  • Dr. Diny van Est – Rekenkamer
  • Ester Heiman, Msc
  • Rosalie de Bruijn
  • Robert Verloop 
  • Jon Verriet

Medewerkers

Alle medewerkers van het instituut kunt u terugvinden in het Engelstalige overzicht CADS Staff.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.