Universiteit Leiden

nl en

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Over ons

Wij bestuderen de dagelijkse praktijk van individuen, groepen en gemeenschappen - zowel in Nederland als wereldwijd - om ze te plaatsen binnen de complexe processen van sociale en globale ontwikkeling. In Leiden zijn we gespecialiseerd in de gevolgen van globalisering op het milieu, de sociale verhoudingen, de economie, en de etnografische analyse van de visuele en materiële cultuur.

Interdisciplinaire en internationale netwerken

Met onze unieke combinatie van interdisciplinaire belangstelling, vergelijkende regio-studies, en sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden, onderstrepen we onze rol in het brede samenwerkingsverband van Leidse instituten. Zowel binnen ons onderzoek als ons onderwijs zijn we betrokken bij  uitgebreide interdisciplinaire en internationale netwerken.

Visuele, digitale en sociaalwetenschappelijke methoden

Wat is 'cultuur' in een wereld van mondiale mobiliteit waar mensen, objecten en ideeën verder en sneller reizen dan ooit tevoren? Hoe kun je de economische ideologieën legitimeren van ongelijkheid in en tussen samenlevingen? Wat is 'modernisering' en hoe kun je een concept bestuderen zoals 'duurzame ontwikkeling' op een kritische en nuttige manier? Het Leids Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie onderzoekt deze vragen door gebruik te maken van een combinatie van methoden; hierin komen zowel kwalitatieve en kwantitatieve methoden aan bod, als visuele, digitale en andere sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden.

Leiden legacy

Ons instituut koestert de samenwerking binnen de zogenaamde 'Leiden legacy'. We verbinden ons eigen onzerzoek met onderzoek dat wordt gedaan in Leidse archieven, musea en in het veld door Leidse collega's in de verschillende regio's. In een breder kader werken we samen met collega’s binnen de Leidse onderzoeksprofielen Global Interactions en Asian Modernities and Traditions en internationale partnerinstituten in Zuid- en Zuidoost-Azië, de Verenigde Staten en Afrika.

Onderwijsprogramma's

In onze driejarige bacheloropleiding trainen we onze studenten in het analyseren van mondiale processen en de impact daarvan op sociale verhoudingen, economie en milieu. Het programma van onze eenjarige masteropleiding biedt studenten de mogelijkheid om onafhankelijke etnografisch onderzoek te doen onder professionele begeleiding van onze experts in de fieldschool in Nederland, Indonesië en Ghana. Ook is er de mogelijkheid om het beleid in de praktijk te bestuderen door middel van onderzoeksstages.

Meer informatie over de programma's op de pagina Onderwijs.

Onderzoeksprojecten en regio-expertise

Het onderzoek aan ons instituut wordt uitgevoerd binnen de verschillende onderzoeksprojecten en profileringsgebieden in Leiden, verbonden met individuele en collectieve onderzoeksprojecten en organisaties over de hele wereld. Onze onderzoekers richten zich op nieuwe actoren en nieuwe locaties in Europa en de Verenigde Staten, Zuid-Azië, Zuidoost-Azië en Sub-Sahara Afrika.

Meer informatie over de onderzoeksprogramma's en - projecten  op de pagina Onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.