Universiteit Leiden

nl en

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Onderwijs

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie in Leiden staat bekend om haar internationaal georiënteerde expertise. Met een breed scala aan theoretische, methodologische en regionale onderwerpen, biedt de opleiding een sterk gefundeerd en verdiepend programma.

Studenten kunnen zich richten op een specifieke regio of thema van hun keuze. Door het onderwijs in de bijbehorende vakken en de praktijkervaring tijdens de veldwerkprojecten ontwikkelen ze zich als geschoolde antropologen en sociologen. Onder begeleiding van ervaren onderzoekers hebben ze de mogelijkheid om deel te nemen aan onze diverse innovatieve en lopende onderzoeksprojecten wereldwijd.

Bachelor: mondiale uitdagingen en praktijkervaring

In ons driejarige Engelstalige bachelorprogramma maken studenten kennis met de nieuwste theorieën in de culturele antropologie, sociologie, en ontwikkelingsstudies. Ze maken zich belangrijke vaardigheden eigen waarmee ze de impact van wereldwijde processen op het gebied van sociale verhoudingen, economie en milieu op een kritisch manier kunnen onderzoeken.

Met zowel nationale als internationale ervaring in het veld, leren de studenten wat voor soort sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden - kwantitatieve, kwalitatieve, visuele of digitale methoden - te gebruiken wanneer en in welke situaties.

Master: fieldschools en onderzoeksstages

Onze eenjarige masteropleiding is een op onderzoek gericht programma. Het biedt studenten de unieke kans om onafhankelijk etnografisch onderzoek in het buitenland uit te voeren over een onderwerp of thema van hun keuze of aansluitend op een van de lopende onderzoeksprojecten van onze onderzoekers.

De specialisaties Global EthnographySociology of Policy in Practice en Visual Ethnography bieden een gespecialiseerde training in veldwerk in de Fieldschools in Nederland en Ghana. Sociology of Policy in Practice biedt daarnaast de mogelijkheid om een onderzoeksstage te doen om het beleid van een bedrijf of organisatie in de praktijk te bestuderen. Daarnaast kunnen studenten die al ervaring hebben opgedaan in visuele methoden in de specialisatie Visual Ethnography afstuderen met een eigen audiovisueel project.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.