Universiteit Leiden

nl en

Culturele antropologie en ontwikkelings-sociologie

Onderzoek

Het onderzoek aan ons instituut richt zich op wereldwijde kwetsbaarheden en sociale weerbaarheid. We richten ons hierbij op drie onderling verbonden thema's: diversiteit, duurzaamheid en digitalisering.

Onze wereld wordt economisch kwetsbaarder, natuurgebieden worden beschadigd door vervuiling en/of rampen, en mensen hebben het gevoel dat ze niet meetellen als volleding burger in het land waar ze wonen. Maar ondanks deze instabiliteit blijven mensen hoopvol. Welke strategieën ontwikkelen mensen om de continuïteit te handhaven terwijl ze omringd worden door onzekerheden? Hoe verwerven mensen veerkracht om met deze wereld, die soms moeilijk te hanteren is, om te gaan?

Diversiteit, Duurzaamheid en Digitalisering

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie onderzoekt deze vragen door drie onderling verbonden thema's:

 1. Onderzoek naar diversiteit gaat over kwesties omtrent sociale (on)gelijkheid, (individuele en collectieve) verantwoordelijkheid, sociale cohesie, religie, culturele identiteit, ras, gender, discriminatie, verbondenheid, democratie, migratie.
   
 2. Wereldwijde kwetsbaarheden zijn ook gerelateerd aan duurzaamheid en de mogelijkheden van lokale groepen om voor materiële duurzaamheid te zorgen (voedsel, water, grond, energie, klimaat, veranderingen in levensonderhoud) en sociaal-culturele duurzaamheid (erfgoed, identiteit).
   
 3. Digitalisering is steeds belangrijker geworden in het discours over globalisering en de mogelijkheden om individuen en groepen met elkaar te verbinden. Dit heeft een grote impact op lokale overlevingsstrategieën. In een steeds meer onderling verbonden wereld moeten sociale wetenschappers voortdurend nieuwe digitale hulpmiddelen gebruiken en hun methodologische werkwijzen aanpassen. Alleen op deze manier kunnen ze actief deel nemen aan de veranderende mediawerelden en effectief antropologische kennis te delen.

Regionale expertise

Het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie heeft onderzoekers met expertise in een grote verscheidenheid van landen en gebieden over de hele wereld. Het onderzoek is gespecialiseerd op vier belangrijke regio’s:

 • Sub-Sahara Afrika
 • Zuid-Azië
 • Zuid-Oost Azië
 • Europa

Voor onze individuele onderzoeksprojecten, zie het Engelstalige overzicht Research Projects.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.