Universiteit Leiden

nl en

Culturele antropologie en ontwikkelings-sociologie

Onderzoek

Het onderzoek aan ons instituut wordt uitgevoerd binnen de verschillende onderzoeksprojecten en profielen van de Universiteit Leiden. Daarnaast speelt het instituut een belangrijke rol op het gebied van kennisdeling en veldwerk in samenwerking met nationale en internationale onderzoeksnetwerken.

Onze onderzoekers richten zich op nieuwe actoren en nieuwe locaties in Europa en de Verenigde Staten, Zuid-Azië, Zuidoost-Azië en Sub-Sahara Afrika. Onderzoeksspecialisaties variëren van het beheer van natuurlijke hulpbronnen en hekserij tot multicultureel burgerschap en gewelddadige radicalisering van erfgoed, en van  mondelinge overlevering tot populaire en materiële cultuur en media.

Global Challenges

De individuele en regionale onderzoeksprojecten van het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie komen samen in het overkoepelende onderzoeksprogramma Global Challenges. Met dit programma richt het instituut zich op de brede context van wereldwijde processen en ontwikkelingen.

Regionale expertise

Het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie heeft onderzoekers met expertise in een grote verscheidenheid van landen en gebieden over de hele wereld. Het onderzoek is gespecialiseerd op vier belangrijke regio’s:

  • Sub-Sahara Afrika
  • Zuid-Azië
  • Zuid-Oost Azië
  • Europa

Voor onze individuele onderzoeksprojecten, zie het Engelstalige overzicht Research Projects.

Externe onderzoekssamenwerking

Binnen het brede netwerk van de Universiteit Leiden neemt het instituut deel aan onderzoek binnen de volgende profileringsgebieden:

Buiten de Universiteit Leiden werkt het instituut samen met: