Universiteit Leiden

nl en

Ondernemingsrecht

Onderwijs

Wij verzorgen onderwijs zowel in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, de afstudeerrichting International Business Law en Leiden Law Courses als in de masteropleiding Ondernemingsrecht, de advanced master programma's International Civil and Commercial Law en European and International Business law en een breed scala aan postacademisch onderwijs.

Bacheloronderwijs

Ondernemingsrecht is betrokken bij bachelor afstudeerrichtingen Rechtsgeleerdheid en International Business Law. Wij verzorgen onder meer het vak Onderneming en Recht in het reguliere rechtenprogramma en verschillende vakken in de Engelstalige bachelor afstudeerrichting International Business Law.

Rechten

Ondernemingsrecht verzorgt binnen het reguliere bachelorprogramma Rechtsgeleerdheid het tweedejaarsvak Onderneming en Recht. In dit vak komen de basisbeginselen van het Nederlandse ondernemings- en insolventierecht aan bod in combinatie met bedrijfseconomische aspecten van de onderneming.

International Business Law

Ondernemingsrecht is verantwoordelijk voor de hoofdzakelijk Engelstalige bachelor afstudeerrichting International Business Law (IBL). In een wereldeconomie krijgen ondernemingen steeds meer te maken met een internationale juridische context. De afstudeerrichting International Business Law geeft inzicht in de internationaal-juridische positie van ondernemingen en de regelgeving die daarbij hoort.

Het studieprogramma International Business Law ziet er iets anders uit dan het programma van de reguliere rechtenstudie. Het eerste jaar bestaat voornamelijk uit vakken die studenten van de algemene bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid ook volgen, zodat een stevige basiskennis wordt gecreëerd. Daarnaast volgen IBL-studenten het eerstejaars Oriëntatievak International Business Law waarin de aspecten van het recht worden gedoceerd die in de vervolgstudie verder worden uitgediept. In het tweede en derde jaar biedt het programma een combinatie van reguliere vakken Rechtsgeleerdheid en de IBL-vakken Business Accounting, Competition Law, Corporate Social Responsibility, EU Internal Market Law, Financial Law, International Commercial Law, International Dispute Resolution,  International Corporate Insolvency Law, Moot Court IBL en Principles of Economics. Deze vakken worden volledig in de Engelse taal gedoceerd. Ook de bachelor scriptie wordt in de Engelse taal geschreven over een IBL-onderwerp. In de afstudeerrichting International Business Law wordt veel aandacht besteed aan vaardigheden – in het Nederlands en in het Engels – zoals presenteren, schrijven en samenwerken met studiegenoten.

Masteronderwijs

Ondernemingsrecht is een van de negen afstudeerrichtingen van de master Rechtsgeleerdheid.

Masteropleiding Ondernemingsrecht

Het programma van de master Ondernemingsrecht maakt het mogelijk om een brede kennis op te doen van het ondernemingsrecht. In aanvulling daarop kunnen studenten zich specialiseren in het rechtspersonen en vennootschapsrecht, fusies en overnames, het intellectuele eigendomsrecht of het insolventierecht. Door de beschikbaar gestelde keuzemogelijkheden bestaat er vrijheid om een passend vakkenpakket te kiezen.

De masteropleiding Ondernemingsrecht is zeer geschikt als voorbereiding op een carrière in het (internationale) bedrijfsleven, de commerciële advocatuur of de internationale bancaire sector. Actuele onderwerpen zoals internationaal commercieel contracteren, concernverhoudingen, het Europese vennootschapsrecht, faillissementen van ondernemingen maar ook de juridische aspecten van een reorganisatie van een bedrijf in zwaar weer vormen onderdeel van het programma. Er is veel aandacht voor actieve onderwijsvormen, zoals het Practicum en Privatissimum waarin studenten leren goede juridische stukken te schrijven. Het Practicum staat in het teken van de dagelijkse realiteit van de ondernemingsrechtelijke procespraktijk. Het Privatissimum stelt studenten in staat om zich verder in een specifiek onderwerp te verdiepen. Dit vak staat in het teken van schrijven, debateren en presenteren. Deze intensieve werkvorm zorgt ervoor dat er een verdieping in de kennis en optimalisatie van vaardigheden kan plaatsvinden. Binnen de master Ondernemingsrecht is er een sterke binding met de praktijk. Veel van onze docenten zijn in de praktijk werkzaam, bijvoorbeeld als advocaat of rechter, daarnaast vormt een stage onderdeel van het programma.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Advanced Master

Ondernemingsrecht verzorgt onderwijs in de advanced masters International Civil and Commercial Law and European and International Business Law.

Master Programma International Civil and Commercial Law


Het Advanced Master Programma International Civil and Commercial Law is gericht op ambitieuze juridische professionals en talentvolle afgestudeerden die inhoudelijke kennis willen verkrijgen op civiel- en commercieel rechtelijk gebied vanuit internationaal perspectief.  Ondernemingsrecht verzorgt binnen deze master het vak International Corporate Law. In dit vak wordt aandacht besteed aan het ondernemingsrecht van verschillende jurisdicties en wordt dit recht door middel van rechtsvergelijking bestudeerd. Ook komt het Europese vennootschapsrecht aan bod. De nadruk ligt op de link met de praktijk. Door samenwerking met docenten die jarenlange ervaring hebben in het internationale bedrijfsleven wordt een hands-on methodiek gevolgd in combinatie met een goede academische basis. Onderwerpen als corporate governance, aansprakelijkheid en fusies en overnames vormen onderdeel van het programma.

Postacademisch onderwijs

De afdeling Ondernemingsrecht verzorgt een breed scala aan postacademisch onderwijs, onder meer de specialisatieopleiding Ondernemingsrecht, actualiteitendagen en verschillende symposia. Zie voor meer informatie de website van het Juridisch PAO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.