Universiteit Leiden

nl en

Ondernemingsrecht

Onderwijs

Wij verzorgen onderwijs zowel in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, de afstudeerrichting International Business Law en Leiden Law Courses als in de masteropleiding Ondernemingsrecht, de advanced master programma's International Civil and Commercial Law en European and International Business law en een breed scala aan postacademisch onderwijs.

Bacheloronderwijs

Ondernemingsrecht is betrokken bij bachelor afstudeerrichtingen Rechtsgeleerdheid en International Business Law. Wij verzorgen onder meer het vak Onderneming en Recht in het reguliere rechtenprogramma en verschillende vakken in de Engelstalige bachelor afstudeerrichting International Business Law.

Rechten

Ondernemingsrecht verzorgt binnen het reguliere bachelorprogramma Rechtsgeleerdheid het tweedejaarsvak Onderneming en Recht. In dit vak komen de basisbeginselen van het Nederlandse ondernemings- en insolventierecht aan bod in combinatie met bedrijfseconomische aspecten van de onderneming.

International Business Law

Ondernemingsrecht is verantwoordelijk voor de hoofdzakelijk Engelstalige bachelor afstudeerrichting International Business Law (IBL). In een wereldeconomie krijgen ondernemingen steeds meer te maken met een internationale juridische context. De afstudeerrichting International Business Law geeft inzicht in de internationaal-juridische positie van ondernemingen en de regelgeving die daarbij hoort.

Masteronderwijs

Ondernemingsrecht is een van de negen afstudeerrichtingen van de master Rechtsgeleerdheid.

Masteropleiding Ondernemingsrecht

Het programma van de master Ondernemingsrecht maakt het mogelijk om een brede kennis op te doen van het ondernemingsrecht. In aanvulling daarop kunnen studenten zich specialiseren in het rechtspersonen en vennootschapsrecht, fusies en overnames, het intellectuele eigendomsrecht of het insolventierecht. Door de beschikbaar gestelde keuzemogelijkheden bestaat er vrijheid om een passend vakkenpakket te kiezen.

Advanced Master

Ondernemingsrecht verzorgt onderwijs in de advanced masters International Civil and Commercial Law and European and International Business Law.

Master Programma International Civil and Commercial Law


Het Advanced Master Programma International Civil and Commercial Law is gericht op ambitieuze juridische professionals en talentvolle afgestudeerden die inhoudelijke kennis willen verkrijgen op civiel- en commercieel rechtelijk gebied vanuit internationaal perspectief.  Ondernemingsrecht verzorgt binnen deze master het vak International Corporate Law. In dit vak wordt aandacht besteed aan het ondernemingsrecht van verschillende jurisdicties en wordt dit recht door middel van rechtsvergelijking bestudeerd. Ook komt het Europese vennootschapsrecht aan bod. De nadruk ligt op de link met de praktijk. Door samenwerking met docenten die jarenlange ervaring hebben in het internationale bedrijfsleven wordt een hands-on methodiek gevolgd in combinatie met een goede academische basis. Onderwerpen als corporate governance, aansprakelijkheid en fusies en overnames vormen onderdeel van het programma.

Postacademisch onderwijs

De afdeling Ondernemingsrecht verzorgt een breed scala aan postacademisch onderwijs, onder meer de specialisatieopleiding Ondernemingsrecht, actualiteitendagen en verschillende symposia. Zie voor meer informatie de website van het Juridisch PAO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.