Universiteit Leiden

nl en

Hazelhoff Centre for Financial Law

Onderwijs

Het Hazelhoff Centre for Financial Law verzorgt zowel de master Financieel recht, als een breed scala aan postacademisch onderwijs.

Bacheloronderwijs

Ten aanzien van het bacheloronderwijs is het Hazelhoff Centre for Financial Law betrokken bij verschillende vakken. Wij verzorgen het derdejaarsvak Financial Law in de Engelstalige bachelor International Business Law en het eerstejaars introductievak Leiden Law Practices.

Masteronderwijs

Financieel recht is één van de negen afstudeerrichtingen van de master Rechtsgeleerdheid. In deze afstudeerrichting staat de steeds grotere invloed van financieel recht op de commerciële rechtspraktijk centraal. Redenen om te kiezen voor de afstudeerrichting Financieel recht:

  1. Specialistisch maar toch breed: naast de specialistische financiële wetgeving, komen ook andere rechtsgebieden ruimschoots aan bod.
  2. Civiel effect: Leidse afgestudeerden studeren af met civiel effect. Dit is nodig voor toegang tot de togaberoepen.
  3. Actueel: financieel recht is continu in beweging. Er wordt steeds stilgestaan bij actuele ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en op spraakmakende voorbeelden uit de praktijk.
  4. Internationaal georiënteerd: Nederlands financieel recht is niet los te zien van het Europese recht en de invloeden van het Anglo-Amerikaanse recht.
  5. Binding met de praktijk: veel van de docenten zijn ook in de praktijk werkzaam (geweest). De studenten komen bovendien in aanraking met de praktijk door bezoeken aan bijvoorbeeld financiële instellingen, de Autoriteit Financiële Markten en Euronext Amsterdam.
  6. Arbeidsmarktperspectieven: het inzicht in de werking van de financiële markten in combinatie met de vereiste juridische kennis maken de student aantrekkelijk voor functies in de advocatuur, bij financiële instellingen en (beursgenoteerde) ondernemingen, maar ook bij financiële toezichthouders (AFM en DNB), de rechterlijke macht en de overheid.

Advanced masters

Het Hazelhoff Centre for Financial Law verzorgt ook onderwijs in enkele Leidse Engelstalige advanced masters.

Postacademisch onderwijs

Het Hazelhoff Centre for Financial Law verzorgt een breed scala aan postacademisch onderwijs. Het organiseert symposia en congressen, en geeft - al dan niet op verzoek - lezingen en cursussen voor advocaten, toezichthouders en bedrijfsjuristen over specifieke onderwerpen van financieel recht. Daarnaast nemen wij deel aan het reguliere PAO-programma van de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.