Universiteit Leiden

nl en

Hazelhoff Centre for Financial Law

Onderwijs

Het Hazelhoff Centre for Financial Law verzorgt de master Financieel recht en de Advanced Master Law & Finance. Daarnaast zijn zij betrokken bij het onderwijs in de bachelor International Business Law en een breed scala aan postacademisch onderwijs.

Bacheloronderwijs

Ten aanzien van het bacheloronderwijs is het Hazelhoff Centre for Financial Law betrokken bij verschillende vakken. Wij verzorgen het derdejaarsvak Financial Law in de bachelor International Business Law en leveren een bijdrage aan het eerstejaars introductievak Leiden Law Practices.

Masteronderwijs

Financieel recht is één van de negen afstudeerrichtingen van de master Rechtsgeleerdheid. In deze afstudeerrichting staat de steeds grotere invloed van financieel recht op de commerciële rechtspraktijk centraal. Redenen om te kiezen voor de afstudeerrichting Financieel recht:

  1. Specialistisch maar toch breed: naast de specialistische financiële wetgeving, komen ook andere rechtsgebieden ruimschoots aan bod.
  2. Internationaal georiënteerd: Nederlands financieel recht is niet los te zien van het Europees recht en de invloeden van het Anglo-Amerikaanse recht. Deze rechtsstelsels komen dan ook uitgebreid aan bod in het onderwijs.
  3. Actueel: het financieel recht is continu in beweging. In het onderwijs wordt stilgestaan bij actuele ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en bij spraakmakende voorbeelden uit de praktijk.
  4. Binding met de praktijk: veel van de docenten zijn ook in de praktijk werkzaam (geweest). De studenten komen bovendien in aanraking met de praktijk door bezoeken aan bijvoorbeeld financiële instellingen, de Autoriteit Financiële Markten en Euronext Amsterdam.
  5. Civiel effect: Leidse afgestudeerden studeren af met civiel effect. Dit is nodig voor toegang tot de togaberoepen.
  6. Arbeidsmarktperspectieven: het inzicht in de werking van de financiële markten in combinatie met de vereiste juridische kennis maken de student aantrekkelijk voor functies in de advocatuur, bij financiële instellingen en (beursgenoteerde) ondernemingen, bij financiële toezichthouders (AFM en DNB), de rechterlijke macht en de overheid.

Advanced masters

Het Hazelhoff Centre for Financial Law verzorgt de Advanced Master Law & Finance. Deze Engelstalige Advanced Master focust op het snijvlak tussen de financiële wereld en het recht. In deze master worden complexe, internationale en multidisciplinaire vraagstukken over het financiële recht behandeld, waarbij het economische en juridische perspectief samenkomen. Hiernaast is er speciale aandacht voor ethiek.

Postacademisch onderwijs

Het Hazelhoff Centre for Financial Law verzorgt een breed scala aan postacademisch onderwijs. Het organiseert symposia en congressen, en geeft - al dan niet op verzoek - lezingen en cursussen voor advocaten, toezichthouders en bedrijfsjuristen over specifieke onderwerpen van financieel recht. Daarnaast nemen wij deel aan het reguliere PAO-programma van de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.