Universiteit Leiden

nl en

Hazelhoff Centre for Financial Law

Onderzoek

Het onderzoek dat binnen het Hazelhoff Centre for Financial Law wordt verricht, richt zich op het financieel recht in brede zin.

Snijvlakken van het recht

Financieel recht is bij uitstek een terrein waar verschillende rechtsgebieden samenkomen en waar deze elkaar wederzijds beïnvloeden. Voor een volledig begrip van de financiële wereld, moet daarom gekeken te worden naar onder meer het publiekrecht, het privaatrecht, het ondernemingsrecht, het Europese recht en het insolventierecht. Speciale aandacht gaat uit naar de manier waarop verschillende rechtsstelsels samenkomen in financieel recht. Niet alleen vindt onderzoek plaats naar de snijvlakken van nationale rechtsgebieden zoals het ondernemingsrecht, publiekrecht en privaatrecht, maar ook naar de snijvlakken van Europees, supranationaal en nationaal recht. Daarnaast richt het onderzoek zich op internationaal privaatrechtelijke vraagstukken.

Het onderzoek van het Hazelhoff Centre for Financial Law omvat onder meer: 

  • het toezicht op de financiële sector
  • de organisatie, werking en regulering van de financiële markten
  • financieringstransacties
  • marktmisbruik
  • betalingsverkeer
  • bancaire zorgplichten
  • bancaire insolventie
  • aansprakelijkheid in de financiële sector
  • corporate governance van financiële ondernemingen

Securing the Integrity of Financial Markets in Times of Crisis

Het Hazelhoff Centre for Financial Law verricht onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Securing the Integrity of Financial Markets in Times of Crisis. Dit programma richt zich op de actuele vraag hoe regulering van de financiële markten moet worden vormgegeven. De focus van het onderzoeksprogramma ligt op financiële integriteit: het verzekeren van een gezonde financiële markt. Het programma bouwt voort op het eerdere onderzoeksprogramma European Integration in Finance en Public and Private Regulation of Financial Markets en maakt deel uit van het facultaire profileringsgebied Interaction between Legal Systems dat zich richt op de wederkerige invloed van verschillende rechtsgebieden, zowel nationaal als internationaal.

Wetenschap en praktijk

Het onderzoek van het Hazelhoff Centre for Financial Law vindt zijn weerslag in nationale en internationale publicaties. Op deze wijze en middels deelname aan (internationale) congressen en symposia neemt het Hazelhoff Centre for Financial Law op het hoogste niveau deel aan het wetenschappelijke debat. Bovendien organiseert het Hazelhoff Centre for Financial Law zelf congressen en symposia, die worden gekenmerkt door een multidisciplinair en internationaal publiek.  

Onderzoek op maat

Het Hazelhoff Centre for Financial Law verricht, naast het onderzoek binnen het facultaire onderzoeksprogramma, onderzoek in opdracht en levert advies op maat aan onder meer overheden en ondernemingen.

Op Europees niveau reageert het Hazelhoff Centre for Financial Law op consultaties van de Europese Commissie, heeft het advies geleverd aan de board of appeal van de Europese financiële toezichthouders en heeft het gereageerd op het consultatievoorstel Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.