Universiteit Leiden

nl en

Hazelhoff Centre for Financial Law

Over ons

Het Hazelhoff Centre for Financial Law verzorgt onderwijs en doet onderzoek op het terrein van financieel recht.

Rob Hazelhoff

De naamgever van het Hazelhoff Centre for Financial Law is Rob Hazelhoff (1930-2010). Zijn legaat aan de Stichting Hazelhoff Van Huet heeft de oprichting van het Hazelhoff Centre for Financial Law mogelijk gemaakt. Als bestuursvoorzitter van Algemene Bank Nederland stond Rob Hazelhoff aan de wieg van de fusie met Amro Bank. Hij was ervan overtuigd dat men zonder een gedegen kennis van Amerikaans financieel recht niet kan functioneren in een internationale bancaire omgeving. De speciale aandacht die het Hazelhoff Centre for Financial Law laat uitgaan naar Anglo-Amerikaans financieel recht is dan ook een uitvloeisel van de bijzondere belangstelling die Rob Hazelhoff daarvoor had. Deze speciale aandacht manifesteert zich onder meer in het vak Anglo-Amerikaans financieel recht van de master Financieel recht, waar gastdocenten uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten het bank- en effectenrecht benaderen vanuit Engels en Amerikaans perspectief.

Hazelhoff Guest Lectures

Het Hazelhoff Centre for Financial Law verzorgt een serie gastlezingen: de Hazelhoff Guest Lectures. Deze zijn voor alle geïnteresseerden vrij toegankelijk. In deze gastlezingen belicht een prominente spreker uit het financiële veld financieel recht vanuit een actueel perspectief. De Hazelhoff Guest Lectures vinden een aantal keer per jaar plaats.

Hazelhoff Financial Law Series

Het Hazelhoff Centre for Financial Law kent de Hazelhoff Financial Law Series. Deze boekenreeks voorziet in een verdieping en verbreding ten aanzien van actuele financieelrechtelijke kwesties. In deze serie worden belangrijke onderzoeksresultaten van het Hazelhoff Centre for Financial Law gepubliceerd.

Onderwijs

Het Hazelhoff Centre for Financial Law is op meerdere manieren betrokken bij het onderwijs binnen Universiteit Leiden

Onderzoek

Het Hazelhoff Centre for Financial Law richt zich met onderzoek op financieel recht in brede zin. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de snijvlakken van de verschillende relevante rechtsgebieden. Dit onderzoek wordt verricht binnen het onderzoeksprogramma Securing the Integrity of Financial Markets in Times of Crisis. 

Medewerkers

Team van het Hazelhoff Centre for Financial Law. Foto: Barbra Verbij Fotografie.
Team van het Hazelhoff Centre for Financial Law. Foto: Barbra Verbij Fotografie.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.