Universiteit Leiden

nl en

Civiel recht

Over ons

De afdeling Civiel recht verzorgt onderwijs en onderzoek op het terrein van het Civiel recht. Zo verzorgen we de masteropleiding Civiel recht, een opleiding die jaarlijks veel studenten van binnen én van buiten Leiden trekt.

Daarnaast verzorgen we onderwijs in de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en International Business Law en bieden we samen met de afdeling Ondernemingsrecht de Engelstalige Advanced LLM International Civil and Commercial Law (ICCL) aan.

Onze expertise is breed: we doceren en onderzoeken het hele privaatrecht. Ons interesseren maatschappelijke thema’s, technologische veranderingen, de interactie tussen rechtsgebieden, nationaal en internationaal en nieuwe inzichten uit andere disciplines die het civiele recht kunnen verrijken.

Recht hebben betekent niet automatisch recht krijgen. Het materiële privaatrecht kent rechten toe, maar wat zijn die rechten waard als zij niet kunnen worden verwezenlijkt? Het burgerlijk procesrecht verschaft en reguleert de middelen voor het vaststellen, tot stand brengen, wijzigen, beëindigen en effectueren van privaatrechtelijke rechten en plichten. Zo bepaalt het procesrecht de inrichting van de gerechtelijke procedure en geeft het spelregels voor zowel procespartijen als de rechter.  We bieden in bachelor- en mastervakken aan waar deze aspecten aan de orde komen. Overigens komt niet alleen de procedure bij de rechter aan bod, maar is ook aandacht voor alternatieve geschilbeslechting zoals arbitrage. In de master bieden we bovendien een Togapracticum aan.

Ook het internationale privaatrecht (IPR) rekenen we tot onze expertise. Iedere staat heeft zijn eigen privaatrecht en zijn eigen rechterlijke macht. In onze wereld, met zo’n 195 staten, levert dat vragen op in geval van internationale geschillen. Welk van die rechtsstelsels is van toepassing op een bepaalde internationale rechtsverhouding, bijvoorbeeld een internationale koopovereenkomst of een internationaal huwelijk? Welke rechter is bevoegd om over een bepaald internationaal geschil te oordelen? Heeft een uitspraak van de rechter van de ene staat ook betekenis in een andere staat? Kennis van het IPR is onmisbaar voor de rechtspraktijk en dus houdt de afdeling Civiel recht zich ook daar mee bezig in onderwijs en onderzoek.

Het onderzoek dat door de medewerkers van de afdeling Civiel recht wordt verricht, maakt deel uit van het facultaire onderzoeksprogramma 'Coherent Privaatrecht', het universitaire interdisciplinaire onderzoeksprogramma Society Artificial Intelligence and Life Sciences (SAILS) en het speerpunt Empirical Legal Studies (ELS) binnen het Nederlands Sectorplan Rechtsgeleerdheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.