Universiteit Leiden

nl en

Civiel recht

Onderwijs

De afdeling Civiel recht verzorgt onderwijs en onderzoek op het terrein van het Civiel recht. Zo verzorgen we de masteropleiding Civiel recht, een opleiding die jaarlijks veel studenten van binnen én van buiten Leiden trekt.

Naast de masteropleiding Civiel recht verzorgen we onderwijs in de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en International Business Law en bieden we een Engelstalige Advanced LLM aan.

Op het gebied van het burgerlijk procesrecht verzorgt de afdeling Civiel recht in de bachelor en in de master het vak Burgerlijk Procesrecht en binnen de master Civiel recht, het Togapracticum. Studenten kunnen zowel in de bachelor als in de master een scriptie schrijven over een civiel procesrechtelijk onderwerp.

Zowel binnen de bachelor als binnen de master kunnen bovendien vakken op het gebied van internationaal privaatrecht gevolgd worden. Zo biedt de afdeling Civiel recht samen met de afdeling Rechtsgeschiedenis het bachelorvak ‘VIPR’ aan (Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht).

Tot slot verzorgt de afdeling Civiel recht het onderwijs in de advanced master International Civil and Commercial Law.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.