Universiteit Leiden

nl en

Civiel recht

Onderzoek

Binnen de afdeling Civiel recht concentreert het onderzoek zich op de coherentie van het privaatrecht.

Het onderzoek wordt verricht in het kader van het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht. De onderzoekers houden zich met name bezig met de volgende vragen. Welke invloed gaat uit van Europees recht, verdragenrecht en andere delen van het recht (met name bestuursrecht) op het privaatrecht? Hoe gaat het privaatrecht om met de wisselwerking tussen verschillende invloeden van Europees recht, verdragenrecht en andere delen van het recht (met name bestuursrecht)? Hoe dient de wisselwerking te worden beoordeeld, gelet op de belangen die zijn gemoeid met de in te bedden regelingen en gelet op de maatschappelijke functie van het privaatrecht? Voor lopend onderzoek zie de jaarverslagen van het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht, ons Twitter account, onze LinkedIn pagina en onze Leiden Law Blogs.

De afdeling Civiel recht waagt zich ook op minder begane paden, zoals dat van de wisselwerking tussen juridische systemen en empirische analyse van dat recht ‘in actie’. Zo richt het het universitaire interdisciplinaire onderzoeksprogramma Society Artificial Intelligence and Life Sciences (SAILS) zich op kunstmatige intelligentie en het onderzoeksproject Empirical Legal Studies (ELS) op markt, gedrag en de regulerende werking van het recht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.