Universiteit Leiden

nl en

Civiel recht

Onderzoek

Binnen de afdeling Civiel recht concentreert het onderzoek zich op de coherentie van het privaatrecht.

Het onderzoek wordt verricht in het kader van het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht. De onderzoekers houden zich met name bezig met de volgende vragen: hoe gaan nationale wetgevers en civiele rechters om met vraagstukken van coherentie in een nationale, Europese of mondiale context? Welke invloed gaat uit van Europees recht, verdragenrecht en andere delen van het recht op het privaatrecht? Hoe gaat het privaatrecht om met de wisselwerking tussen en inpassing van verschillende invloeden van Europees recht, verdragenrecht en andere delen van het recht? Hoe dient de wisselwerking en inpassing te worden beoordeeld, gelet op de belangen die zijn gemoeid met de in te passen regelingen en gelet op de maatschappelijke functie van het privaatrecht? Voor lopend onderzoek zie de jaarverslagen van het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht, ons Twitter account, onze LinkedIn pagina en onze Leiden Law Blogs.

De afdeling Civiel recht waagt zich ook op minder begane paden, zoals dat van de wisselwerking tussen juridische systemen en empirische analyse van dat recht ‘in actie’. Zo richt het onderzoeksproject Empirical Legal Studies (ELS) zich op markt, gedrag en de regulerende werking van het recht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.