Logo Universiteit Leiden.

nl en

SAILS

SAILS is een universiteitsbreed initiatief om samenwerking te bevorderen tussen wetenschappelijke disciplines over (onderzoek naar) het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Het is een van de 9 interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s van de universiteit.

Het Leiden University SAILS (Society Artificial Intelligence and Life Sciences)-initiatief is een universiteitsbreed netwerk van AI-onderzoekers, afkomstig uit alle zeven faculteiten: Rechtsgeleerdheid, Wis- en Natuurkunde, Archeologie, Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen, Governance and Global Affairs en het Leids Universitair Medisch Centrum.

We bekijken AI vanuit menselijk perspectief. Ons onderzoek richt zich op rechtvaardig gebruik van AI in en voor de maatschappij. We willen onze kennis over AI, en de gunstige toepassingen van AI voor de maatschappij, vergroten. Zo kunnen we de samenleving helpen bij de uitdagingen van nu. We zijn ervan overtuigd dat dit doel alleen bereikt kan worden door wetenschappelijke talenten en inzichten uit alle disciplines bijeen te brengen, kennis te delen, anderen tijdens evenementen te inspireren en onze studenten op te leiden tot de AI-professionals van de toekomst. Want de Universiteit Leiden gelooft dat de mens de toekomst is van AI.

SAILS is een interdisciplinair onderzoeksprogramma van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.