Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeschiedenis

Onderzoek

Lange doorwerking van het Romeinse recht

In het Leidse onderzoek ligt de nadruk op de lange doorwerking van het Romeinse recht. Dat is niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat Europese grootheden als Hugo Donellus, Arnold Vinnius, Joannes Voet en Gerard Noodt in Leiden onderwijs in het Romeinse recht hebben gegeven.

Enerzijds wordt onderzoek gedaan naar de doorwerking van Romeinse juridische constructies en ideeën over de zeer lange termijn (longue durée). Anderzijds wordt het functioneren van het Romeinse recht gereconstrueerd in de sociale context van (vooral) de Romeinse keizertijd. De Leidse benadering kenmerkt zich bovendien door aandacht voor de invloed van de Middeleeuwse rechtsgeleerden op het ius commune, waarbij zij kan profiteren van een uitstekend geoutilleerde bibliotheek.

De medewerkers van de afdeling Rechtsgeschiedenis nemen deel aan verschillende onderzoeksprogramma’s. Het onderzoek concentreert zich vooral op deze thema’s:

  • De sociale en economische context van het klassieke Romeinse recht, in het bijzonder aan de hand van onderwerpen als slavernij, burgerschap, en rechterlijke oordeelsvorming.
  • Het Romeinse recht als grondslag van de Europese rechtsstelsels.
  • De receptie, bestudering en toepassing van het Romeinse recht in de Middeleeuwen en in het Rooms-Hollandse recht van de 17e en 18e eeuw.
  • De vergelijkende geschiedenis van het Europese privaatrecht, in het bijzonder het goederenrecht.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.