Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Hellenistische Rechtsfiguren in het Romeins Recht

Op welke wijze hebben Hellenistische rechtsfiguren op het gebied van zakelijke zekerheid invloed gehad op het Romeins recht?

Contact
Quintijn Mauer

In de Digestenteksten van Romeinse juristen uit de 2de - 3de eeuw, zoals Cervidius Scaevola, Ulpianus en Marcianus, passeren Hellenistische rechtsfiguren – men denke aan Hypotheca (ὑποθήκη), Apocha en Antichresis (ἀντίχρησις) – veelvuldig de revue. Dit onderzoek richt zich op de Hellenistische herkomst van deze rechtsfiguren en hoe zulke rechtsfiguren terecht zijn gekomen in het Romeins recht. Is er daadwerkelijk sprake van een overname (legal transplants), zijn dit gevallen van diglossia in het recht of een vorm van legal code switching? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, maakt dit interdisciplinaire onderzoek gebruik van verscheidene rechtsbronnen, zoals juridische papyri uit Romeins-Egypte, tabulae ceratae en het Corpus Iuris Civilis.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.